British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 22 Ebrill 2010, 15:24 GMT 16:24 UK
Y gwatwar sy ar stepen y drws

Owain Clarke
Adran Wleidyddol BBC Cymru

Tŷ'r Cyffredin
Sgandal treuliau wedi taflu cysgod dros Aelodau Seneddol?

Pa emosiwn fyddech chi'n cysylltu â'ch etholaeth chi? Os gofynnwch chi'r cwestiwn ym Maldwyn - does dim rhaid disgwyl yn hir am ateb.

Fe glywch chi sawl un yn sôn am y syniad o fod yn hapus, yn ddiffwdan, yr hyn a elwir yn "Fwynder Maldwyn".

Ond mae 'na rywbeth wedi tarfu ar yr mwynder yn ddiweddar.

"Mae na atgasedd"... Mae pobl yn ein gwatwar ni ... Mae pawb yn ei chael hi... Mae pobl wedi cael llond bol" - dyna eiriau yr ymgeiswyr sy'n cystadlu am y sedd yn San Steffan wrth gyfeirio at eu profiadau ar stepen y drws eleni.

Felly beth yw'r pwnc sy'n corddi'r dyfroedd yn y Trallwng, Y Drenewydd, ym Machynlleth a Llanidloes?

'Dadrithio'

"Mae'r holl fusnes treuliau yma wedi dadrithio pawb a dwi ddim yn synnu bod pawb yn casáu gwleidyddion," meddai Heledd Fychan

Ond nid pob plaid sydd wedi'u beirniadu i'r un graddau, yn ôl ymgeisydd Plaid Cymru.

"Dyna sy'n braf gallu mynd o gwmpas a dweud 'Doedd aelodau Plaid Cymru ddim wir yn rhan o'r sgandal yma' ac mae gyda ni barch am hynny. Wedi dweud hynny, beth sy'n fy mhryderu fwyaf yw'r bobl fydd yn dewis peidio pleidleisio o gwbl."

Mae hynny'n bryder sy'n gyffredin i sawl plaid. Eto i gyd, yn ôl yr ymgeisydd Ceidwadol, Glyn Davies, fe fydd gwleidyddion o bob lliw ar eu colled.

"I raddau mae pawb yn ei chael hi ... pob un o'r prif bleidiau.

"Dwi'n barod i fynd i stepen drws pob tŷ i drafod y mater ond dwi'n poeni ... mae'n debygol y bydd mwy o bobl yn sefyll fel Annibynwyr a llai o bobl yn pleidleisio."

Dywedodd yr ymgeisydd Llafur, Nick Colbourne, ei fod yn cytuno.

'Haeddu parch'

"Mae ymddygiad rhai unigolion yn strywa pethe i bawb arall. Mae llawer o wleidyddion yn weithgar ac yn haeddu parch ... ond dyw pobl ar hyn o bryd ddim yn gweld hynny."

Yn ôl ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol yr unig beth fydd yn plesio'r cyhoedd fydd newid y system dreuliau gwleidyddol.

"Yr unig ateb yw cael gwared ar y system dreuliau yn San Steffan yn ei chyfanrwydd ar wahân i dreuliau teithio," medd Lembit Öpik.

Papurau ú20
Faint o ffydd sydd gan bobl Maldwyn yn eu hymgeiswyr?

"Dwi'n deall pam bod pobl wedi'u cythruddo ond rhaid i bobl ystyried sut mae symud ymlaen.

"Ydyn nhw am ein cosbi am bechodau'r gorffennol neu ydyn nhw yn poeni ynglyn â phwy all gynrychioli eu buddiannau nhw orau, hynny yw brwydro drostyn nhw os ydyn nhw'n colli'u swyddi neu'u cartrefi?"

'Rhoi cic'

Yn y fath amgylchiadau does dim dwywaith fod plaid fel UKIP - sy'n annog etholwyr i roi cic i'r prif bleidiau i gyd - yn gobeithio elwa.

Dywedodd eu hymgeisydd, David W Rowlands: "Fe fydd rhai pobl yn ddig gyda ni i gyd ...

"Ond dwi'n credu bod mwyafrif o bobl yn deall mai problem i'r hen gyfundrefn, i'r prif bleidiau yn San Steffan yn bennaf yw'r helynt."

Eto i gyd mae arbenigwr, sydd wedi hen arfer cadw golwg ar etholiadau, yn cynnig llygedyn o obaith i'r prif bleidiau.

"Dwi ddim yn credu y bydd 'na ormod o effaith ar y nifer sy'n dewis pleidleisio," meddai'r Athro Roger Scully o Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru yn Aberystwyth.

"Mae'r brif effaith wedi'r sgandal eisoes wedi digwydd gyda'r holl Aelodau Seneddol sy wedi dewis camu oddi ar y llwyfan ac ymddeol.

"Ar y cyfan bydd y sgandal yn cadarnhau beth oedd pobl wedi teimlo am wleidyddion ers blynyddoedd.

"Dydyn nhw ddim yn ymddiried mewn gwleidyddion beth bynnag ... ac roedd hynny'n wir flwyddyn yn ôl, ddwy flynedd yn ôl, a phum mlynedd yn ôl."
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific