British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 20 Ebrill 2010, 16:55 GMT 17:55 UK
Cyhoeddi stategaeth addysg Gymraeg

Dosbarth o blant
Fe fydd y strategaeth yn gwella'r ddarpariaeth addysg

Mae strategaeth ar gyfer datblygu darpariaeth addysg Gymraeg wedi cael ei chyhoeddi.

Dywedodd Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, wrth gyhoeddi fod hyn yn cyflawni ymrwymiad Cymru'n Un i greu "strategaeth i ddatblygu darpariaeth effeithiol o'r ysgol feithrin i addysg bellach ac uwch".

"Mae hyn yn dangos ein hymroddiad tymor hir i gryfhau addysg a hyfforddiant Cymraeg," meddai Mr Andrews.

Cafodd y strategaeth ei llunio wedi ymgynghoriad yn 2009.

Am y tro cyntaf, meddai, fe fyddai cyfeiriad strategol cenedlaethol ar gyfer addysg Gymraeg.

Mae'r rhaglen yn cynnwys gweithredu â thargedau dros y tymor canolig a'r tymor hir.

'Adeiladu ar lwyddiant'

Dywedodd Mr Andrews fod angen "adeiladu ar lwyddiant ysgolion Cymraeg dros yr 50 mlynedd diwethaf".

Mae'n hanfodol bod dysgwyr o bob oed yn cael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg, gan eu galluogi i ddefnyddio'r iaith yn eu bywydau personol, yn gymdeithasol ac yn y gweithle
Alun Ffred Jones

"Golyga hyn gynyddu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ôl-14 oed, yn enwedig yn y sector addysg bellach ac o fewn y cynllun Dysgu'n Seiliedig ar Waith.

"Mae angen i ni wella'r hyfforddiant i addysgwyr ..."

Dywedodd hefyd fod angen darparu cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg drwy bob cyfnod, gydag amrywiaeth eang o gyrsiau o safon uchel.

Dinasyddion

"Mae gan y rhai sy'n dysgu Cymraeg fel ail iaith yr hawl i ddisgwyl y bydd modd iddyn nhw siarad a defnyddio'r iaith yn effeithiol ..."

Dywedodd fod y strategaeth yn egluro swyddogaeth addysg Gymraeg wrth ddatblygu dinasyddion dwyieithog yng Nghymru.

"Rwyf wedi ymrwymo £1.725 miliwn ar ben y cyllidebau presennol i gefnogi'r broses o weithredu'r strategaeth newydd fydd yn cryfhau'r iaith Gymraeg, gan helpu i'w diogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."

Dywedodd Alun Ffred Jones, Gweinidog Treftadaeth Cymru ddweud: "Rwy'n falch iawn bod y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes yn cyflawni'r strategaeth.

"Mae'n hanfodol bod dysgwyr o bob oed yn cael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg, gan eu galluogi i ddefnyddio'r iaith yn eu bywydau personol, yn gymdeithasol ac yn y gweithle."HEFYD
Lansio strategaeth addysg Gymraeg
13 Mai 09 |  Newyddion
Strategaeth addysg: Rhybudd
03 Maw 08 |  Newyddion
Ad-drefnu addysg: 'Llusgo traed'
02 Maw 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific