British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 20 Ebrill 2010, 06:38 GMT 07:38 UK
Adroddiad beirniadol dan y lach

Plas Madoc, Wrecsam
£214m wedi eu gwario ar raglen Cymunedau Yn Gyntaf

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi ymateb yn chwyrn i adroddiad oedd yn hynod feirniadol o'u rhaglen adfywio Cymunedau yn Gyntaf.

Yn ôl llefarydd roedd yr adroddiad, gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus , yn "anghytbwys" and yn dangos tueddiadau pleidiol

Ychwanegodd y llefarydd bod nifer o bartneriaethau lleol yn teimlo'n siomedig nad oedd eu gwaith yn cael ei werthfawrogi'n llwyr yn yr adroddiad gan y pwyllgor rhyng-bleidiol.

Ond mae cadeirydd y pwyllgor, y Ceidwadwr Jonathan Morgan, wedi dweud bod beirniadaeth yr adroddiad yn ymwneud â pherfformiad Llywodraeth y Cynulliad nid partneriaethau unigol.

Yn y cyfamser, mae'r llywodraeth wedi derbyn 12 argymhelliad yr adroddiad.

'Materion cymhleth'

Mae'n gwbl anarferol i'r llywodraeth ymosod yn uniongyrchol ar adroddiad pwyllgor i'w gweithgarwch, yn ôl gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, Toby Mason.

Wrth ymateb yn swyddogol i'r adroddiad dywedodd y llywodraeth eu bod yn credu "bod corff yr adroddiad yn anghytbwys ac yn bleidiol o'i gymharu ag adroddiad arall i'r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Roedd yn hynod feirniadol o reolaeth y llywodraeth a sut yr oedd yn llunio'r rhaglen nid y partneriaethau unigol
Jonathan Morgan, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Y Cynulliad

"Mae rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn mynd i'r afael â materion cymhleth sydd wedi eu gwreiddio'n ddwfn mewn cymunedau difreintiedig mewn modd hyblyg ac arloesol," meddai llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad.

"Mae'n fuddsoddiad tymor hir ac mae'r llywodraeth yn parhau i ateb anghenion yr ardaloedd difreintiedig."

Yn ôl Llywodraeth y Cynulliad nid oedd adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn rhoi "digon o ganmoliaeth i'r gwaith da sy'n cael ei wneud gan bartneriaethau Cymunedau Yn Gyntaf ar lefel leol."

"Mae nifer o bartneriaethau Cymunedau yn Gyntaf yn teimlo'n siomedig nad oes 'na ddigon o ganmoliaeth i'w gwaith."

Cafodd yr adroddiad beirniadol ei gyhoeddi ym mis Chwefror.

'Gwrthod yn gryf'

Mae'n nodi bod Llywodraeth y Cynulliad wedi methu arddangos gwerth am arian y cynllun.

Dywedodd fod y rhaglen wedi costio £214 miliwn ers iddo gychwyn yn 2001 a bod 'na ddiffyg arweinyddiaeth glir.

Wrth ymateb i sylwadau'r llywodraeth, dywedodd Mr Morgan ei fod yn croesawu'r ffaith eu bod yn derbyn yr argymhellion ond ei fod yn "gwrthod yn bendant unrhyw ymgais gan y Lywodraeth i gwestiynu natur ddiduedd y pwyllgor rhyng-bleidiol.

"Dwi'n siwr y bydd y pwyllgor eisiau ymateb i'r gweinidog perthnasol yn y man.

"Fel pwyllgor fe wnaethon ni edrych ar y rhaglen ac fe wnaeth y casgliadau arwain at lunio'r adroddiad a oedd yn unfrydol.

"Roedd yn hynod feirniadol o reolaeth y llywodraeth a sut y lluniodd y rhaglen nid y partneriaethau unigol.

"Nodwyd yn yr adroddiad ein bod yn derbyn bod gwaith da gan y partneriaethau yn cael ei wneud ac yn wir, cafwyd tystiolaeth o hynny.

"Roeddem yn canolbwyntio ar berfformiad y llywodraeth yn hytrach na phartneriaethau unigol.

"Methodd Llywodraeth y Cynulliad ag arddangos gwerth am arian ar gyfer y £214 miliwn sydd wedi ei wario ar y rhaglen."HEFYD
Partneriaeth: Galw am ymchwiliad
18 Maw 10 |  Newyddion
Pryder am gynllun adfywio £214m
23 Chwef 10 |  Newyddion
Cynllun adfywio dan chwyddwydr
12 Hyd 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific