British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 6 Ebrill 2010, 15:23 GMT 16:23 UK
Amserlen etholiad cyffredinol 2010

Gorsaf pleidleisio
Mae 'na sawl cam pwysig cyn diwrnod yr etholiad

Wedi i Gordon Brown gadarnhau y bydd yr Etholiad Cyffredinol yn cael ei gynnal ar Fai 6 mae 'na ddyddiau allweddol o nawr hyd at hynny.

Daeth y cyhoeddiad tua 11am wedi i Mr Brown ymweld â'r Frenhines ym Mhalas Buckingham yn gofyn iddi ganiatau diddymu'r Senedd.

Ebrill 8

Diwrnod olaf i ASau fod yn eistedd yn Nhŷ'r Cyffredin ar ôl cyfnod brys i geisio canfod pa ddeddfau gaiff eu pasio.

Mae'r Senedd yn parhau i fodoli tan y bydd yn cael ei ddiddymu yn swyddogol ar Ebrill 12.

Wedi hynny does 'na ddim ASau er y bydd gweinidogion y llywodraeth yn parhau yn eu gwaith yn ystod yr ymgyrch.

Ar Ebrill 8 y bydd y swyddogion etholiadol lleol yn derbyn gwrit etholiadol.

Ebrill 12

Fe fydd gwrit yn cael eu cyhoeddi yn galw etholiad mewn 650 o etholaethau, 40 yng Nghymru.

Ebrill 15

Fe fydd dyddiad y ddadl deledu gyntaf yn cael ei darlledu ar ITV.

Am 90 munud fe fydd Gordon Brown, David Cameron a Nick Clegg yn trafod materion cartref cyn mynd ymlaen at faterion eraill.

Alistair Stewart fydd yn cadeirio'r ddadl a ddaw o Ogledd Orllewin Lloger.

Ebrill 20

Dyddiad olaf i dderbyn enwebiadau ymgeiswyr neu i ymgeiswyr dynnu'n ôl.

Fe fydd yr enwebiadau yn cael eu cyhoeddi am 5pm neu mor fuan â phosib wedi hynny.

Dyma hefyd ddyddiad olaf i wneud cais am bleidlais bost ac i gofrestru fel etholwr.

Ebrill 22

Bydd yr ail ddadl deledu yn cael ei darlledu ar Sky.

Adam Boulton fydd yn holi'r tri arweinydd ar faterion tramor a materion eraill.

Fe ddaw'r rhaglen o dde orllewin Lloegr.

Ebrill 27

Dyddiad olaf i dderbyn cais am bleidlais drwy ddirprwy.

Ebrill 29

Mae'r ddadl deledu olaf i'w darlledu gan y BBC a ddaw o ganolbarth Lloger.

Bydd David Dimbleby yn holi'r arweinwyr ar yr economi ac unrhyw fater arall gaiff ei godi.

Mai 6

Diwrnod yr etholiad. Fe fydd y gorsafoedd pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm.

Wedi i'r gorsafoedd gau fe fydd y broses o gychwyn cyfri'r pleidleisiau, gyda'r canlyniadau i'w cyhoeddi yn ystod yr oriau canlynol a'r darlun yn dod yn gliriach erbyn Mai 7.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific