British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 3 Ebrill 2010, 08:51 GMT 09:51 UK
£120,000 o ddirwyon am sbwriel yng Nghymru

Stympiau sigarets
Gellir cael dirwy o £80 am ollwng stwmp sigaret

Mae dirwyon am sbwriel fel baw cŵn yn costio £120,000 y flwyddyn i droseddwyr yng Nghymru.

Yn ôl ystadegau 2008 a 2009 cafodd 2,094 o ddirwyon eu rhoi gan gynghorau lleol.

Cyngor Castell-nedd Port Talbot wnaeth gyflwyno'r nifer mwya, 431, gyda Chyngor Wrecsam yn ail ar 366.

Ond yn yr un flwyddyn ni chafodd yr un ddirwy ei rhoi gan gynghorau Gwynedd, Ynys Môn na Sir y Fflint yn ôl yr ystadegau.

Cafodd y dirwyon penodol eu cyflwyno yn 2005 am amrywiaeth o bethau, o ollwng sbwriel, baw cŵn, graffiti i broblemau sŵn a gwaredu gwastraff.

Mae swm y ddirwy yn amrywio o £80 am ollwng stwmp sigarét i £300 am gario gwastraff yn anghyfreithlon.

Gostyngiad

"Drwy barhau i frwydro yn erbyn troseddau amgylcheddol fel sbwriel baw cŵn a graffiti, mae awdurdodau lleol yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r cymunedau yr ydym yn byw ynddyn nhw," meddai Jane Davidson, Gweinidog Amgylchedd Cymru.

arwydd bin sbwriel
Dywed cynghorau eu bod yn cydweithio i daclo'r broblem

"Mae'r pwerau i roi dirwyon penodol yn helpu awdurdodau lleol i gymryd camau lle bo angen."

Roedd nifer y dirwyon yn 2008-2009 yn is na'r flwyddyn flaenorol.

Yn 2007-2008 rhoddwyd 2,881 o ddirwyon yng Nghymru, gostyngiad o 787.

Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr welodd y gostyngiad mwya gyda 500 o ddirwyon yn 2007-2008 a 163 y flwyddyn ganlynol.

"Mewn nifer o achosion roedd cynghorau yn dweud bod gweithio o fewn cymunedau lleol yn arwain at fwy o barch yn lleol," meddai Ms Davidson.

Perchnogion anghyfrifol

Roedd gwerth y 431 dirwy yng Nghastell-nedd Port Talbot yn £21,000 tra bod y 366 dirwy yn Wrecsam werth £22,725.

"Drwy gyd-weithio gyda phartneriaid mewnol ac allanol, mae'r tîm gwaredu gwastraff yn taclo'r broblem," meddai Cyfarwyddwr Amgylcheddol Cyngor Castell-nedd Port Talbot, John Flower.

"Rydym yn anfon neges glir nad ydym yn derbyn y math yma o ymddygiad yn yr ardal."

Dywedodd y Cynghorydd David Bithell sy'n gyfrifol am yr amgylchedd a thrafnidiaeth ar gabinet Cyngor Wrecsam bod eu tîm yno wedi cyflwyno'r dirwyon i daclo perchnogion cŵn anghyfrifol.

"Mae hyn wedi arwain at ostyngiad sylweddol yn nifer y cwynion am faw cŵn.

"Mae baw cŵn mewn llefydd cyhoeddus yn gwbl annerbyniol ac yn achosi risg iechyd."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific