British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 1 Ebrill 2010, 14:05 GMT 15:05 UK
Uno dau goleg: 'Carreg filltir'

Coleg Meirion Dwyfor
Mae Coleg Meirion Dwyfor wedi uno gyda Choleg Llandrillo

Mae'r broses o uno Coleg Meirion Dwyfor a Choleg Llandrillo wedi'i gwblhau.

Mae hynny yn golygu fod y coleg newydd -un o golegau trydyddol mwyaf gwledydd Prydain - yn gwasanaethu tua 21,000 o fyfyrwyr.

Roedd cyrff llywodraethol y ddau goleg wedi pleidleisio'n unfrydol i uno'r ddau goleg.

Cafodd manylion y cynllun uno eu cymeradwyo gan y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes, Leighton Andrews AC.

Yn sgil hynny, cafodd Bwrdd Coleg Meirion Dwyfor ei ddiddymu, ac ehangwyd Bwrdd Coleg Llandrillo Cymru er mwyn rhoi cynrychiolaeth gymesur i Goleg Meirion Dwyfor.

Mae'r ddau goleg wedi ymrwymo i gadw a pharhau i hyrwyddo hunaniaethau Coleg Meirion Dwyfor a Choleg Llandrillo Cymru.

'Cyfleoedd'

Dywedodd John Bellis, cadeirydd Corfforaeth Coleg Llandrillo Cymru: "Rydym yn hynod o falch fod y Cynulliad wedi rhoi sêl ei bendith, ac edrychwn ymlaen at y cyfleoedd a ddaw yn sgil yr uniad hwn.

I mi, fel rhywun sydd wedi gweithio ar draws y gogledd, mae'r uno yn gwireddu breuddwyd
Arglwydd Elis Thomas A.C.

"Roedd y ddwy gorfforaeth yn unfryd o blaid yr uno. Fe ddaw â manteision sylweddol i staff, myfyrwyr a chymunedau ledled y rhanbarth."

Yn ôl Huw Evans, pennaeth Coleg Llandrillo Cymru: "Mae hon yn garreg filltir bwysig i'r Coleg a'r ardaloedd y bydd y sefydliad estynedig yn eu gwasanaethu.

"Bydd yr uniad yn darparu cyfleoedd i ymwneud â chymunedau a busnesau lleol, drwy gefnogi a bod yn sensitif i anghenion lleol.

"Cyrraedd y safon uchaf fydd y brif flaenoriaeth o hyd, wrth i'r Coleg fagu momentwm, a bydd hynny'n sicr o fudd i fyfyrwyr a dysgwyr yr ardal."

'Datblygu ymhellach'

Mae Dr Ian Rees, Pennaeth Coleg Meirion Dwyfor, yn cytuno: "Bydd y ddau Goleg yn dod â chryfderau i'r sefydliad cyfun, a gallwn adeiladu ar hynny fel Coleg unedig.

"Bydd yr uno'n galluogi i ni ddiogelu a datblygu ymhellach addysg a hyfforddiant ôl-16 yn yr ardal, a darparu cyfleoedd i fusnesau lleol."

Dywedodd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg: "Mae'r uniad hwn yn dangos ymroddiad pendant i ddyfodol dysgwyr yng Ngogledd Cymru.

"Yn y gorffennol, chwaraeodd y ddau sefydliad ran bwysig yn addysg yr ardal. Fel un sefydliad yn y dyfodol, cynyddir eu cryfderau, a byddant yn cyfrannu i'r rhaglen weddnewid, ac ar yr un pryd, yn darparu'r cynnyrch gorau un i'w myfyrwyr."

Daeth y penderfyniad ar ddiwedd cyfnod o gynllunio ac ymgynghori manwl.

Yn ddieithriad, roedd yr ymateb i'r ymgynghori yn gadarnhaol ac yn cefnogi'r uno.

Un arall sy'n gefnogol yw'r Arglwydd Elis Thomas: "I mi, fel rhywun sydd wedi gweithio ar draws y gogledd, mae'r uno yn gwireddu breuddwyd."HEFYD
Colegau'n cydweithio
13 Maw 09 |  Newyddion
Pryder arian colegau addysg bellach
21 Mai 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific