British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 6 Ebrill 2010, 10:46 GMT 11:46 UK
'Anodd proffwydo canlyniad yr etholiad

Vaughan Roderick
Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru

Papur pleidleisio
Mae'n anodd rhagweld pwy fydd yn cipio'r etholiad yma

Heb os, etholiad 2010 yw'r etholiad anoddaf i broffwydo ei ganlyniad ers etholiad 1992 neu hyd yn oed o bosib Chwefror 1974.

Mae 'na sawl ffactor yn ychwanegu at yr ansicrwydd wrth i wleidyddion, academyddion a newyddiadurwyr geisio darllen dyfalu beth fydd y canlyniadau yn oriau mân Mai'r 7fed.

Yn gyntaf, mae agosatrwydd y ras ar lefel Brydeinig gyda nifer o arolygon barn yn awgrymu y gallai 'na fod senedd grog ar ôl yr etholiad. Y seddi ymylol traddodiadol lle mae Llafur a'r Ceidwadwyr yn brwydro'i gilydd sy'n allweddol yn y cyd-destun hwn.

Yn rheng flaen seddi Llafur y bydd y Ceidwadwyr yn gobeithio eu cipio mae Gogledd Caerdydd a Bro Morgannwg. Serch hynny mewn gwirionedd, yng ngogledd ddwyrain Cymru y mae'r brwydrau allweddol y tro hwn.

Pleidlais tactegol

Mae'r Ceidwadwyr yn llygadu llond sachaid o etholaethau yn y rhanbarth megis Delyn, Dyffryn Clwyd a De Clwyd Yn ogystal â'r darged hawsaf ohonyn nhw i gyd (ar bapur) sef Aberconwy.

Ar gyfartaledd rhyw hanner dwsin o seddi yng Nghymru sy'n newid dwylo mewn Etholiad Cyffredinol
Vaughan Roderick

Gogwydd o 0.4% yn unig sydd angen ar y Ceidwadwyr i gipio etholaeth newydd Aberconwy yn ôl academyddion ond mae hi'n un i ddosbarth arall o etholaethau sy'n gwneud yr etholiad yn un anarferol o anodd i broffwydo.

Mae Aberconwy ynghyd â llefydd fel Ynys Môn a Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro lle mae mwy na ddwy blaid yn ymgiprys â'i gilydd a lle gallai pleidleisio tactegol fod yn allweddol.

Nid y Ceidwadwyr yw'r unig fygythiad i Lafur.

Ar Ynys Môn ac yn Llanelli mae Plaid Cymru yn cynrychioli'r prif fygythiad tra bod y Democratiaid Rhyddfrydol a'u llygaid ar Orllewin Abertawe a Dwyrain Casnewydd. Ar yr un pryd mae'r blaid honno yn gwylio ei chefn ym Mrycheiniog a Maesyfed a Maldwyn lle mae'r Ceidwadwyr yn gweithio'n galed.

Newid dwylo

Mae 'na ddwy etholaeth yng Nghymru nad ydyn nhw'n disgyn i unrhyw ddosbarth sef Ceredigion a Blaenau Gwent.

Y naill yw'r unig sedd yng Nghymru a Lloegr nad oes gan Llafur na'r Ceidwadwyr obaith realistig o'i hennill a lle fydd y frwydr rhwng y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru'n un ffyrnig. Mae'r llall yr un mor amhosib i broffwydo gyda Llafur yn gobeithio y bydd y peryg i'w goruchafiaeth yn San Steffan yn ddigon i ddarbwyllo cefnogwyr yr aelod annibynnol Dai Davies i ddychwelyd i'w corlan draddodiadol.

Ar gyfartaledd rhyw hanner dwsin o seddi yng Nghymru sy'n newid dwylo mewn Etholiad Cyffredinol.

Mae'r ffaith fy mod eisoes wedi enwi 15 o etholaethau diddorol yn arwydd o ba mor anarferol yw etholiad eleni. Gallwn yn hawdd fod wedi enwi mwy, llefydd fel Gŵyr, Wrecsam a Gorllewin Caerdydd, er enghraifft.

Dyma un broffwydoliaeth felly. Fe fydd etholiad 2010 yn un i gofio!
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific