British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 30 Mawrth 2010, 17:58 GMT 18:58 UK
Atomfa i'r Wylfa erbyn 2020?

Atomfa'r Wylfa
Cwmniau RWE a E.on sy am godi atomfa newydd yn ngogledd Mon.

Mae dau gwmni ynni wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu gorsaf bwer niwclear newydd ar Ynys Môn.

Y nod yw codi Wylfa B erbyn 2020 gan greu cannoedd o swyddi.

Safle Wylfa B yng ngogledd yr ynys yw dewis cyntaf Horizon, sef menter ar y cyd rhwng cwmnïau ynni RWE a E.on, ar gyfer codi atomfa ym Mhrydain.

Credir bydd cais cynllunio yn cael ei wneud erbyn 2012.

Mae sôn y byddai hyd at 5,000 yn cael eu cyflogi yn ystod y broses o adeiladu'r safle.

Dywedodd arweinydd Cyngor Môn Clive McGregor y byddai'r fenter yn dod a swyddi o safon uchel i'r ynys.

"Bydd hyn yn rhoi rhywfaint o obaith i bobl Môn.

"Bydd gwaith wrth godi'r safle a hefyd gwaith i'r rhai sy'n gweithio yn yr Atomfa am tua 60 mlynedd ar ôl hynny."

Tan fis Rhagfyr 2010 y mae gan yr atomfa bresennol yn Yr Wylfa'r hawl i gynhyrchu trydan.

Yn ôl amcangyfrif y cyngor sir gall yr atomfa newydd ddod â £8 biliwn i'r economi leol drwy greu miloedd o swyddi i adeiladu'r orsaf a'r angen am hyd at 800 i'w gynnal.

Ond mae Llywodraeth y Cynulliad yn parhau i wrthwynebu codi atomfa newydd yng Nghymru.

"Mae yna dipyn o ffordd i fynd erbyn cyfiawnhau i'r cyhoedd sut mae trin gwastraff niwclear," meddai llefarydd.

"Rydym yn galw am ymchwiliad cyhoeddus i'r mater o wastraff niwclear fyddai'n deillio o safle newydd.

"Mae disgwyl y byddai unrhyw gynllun ar gyfer atomfa newydd yn cynnwys cynlluniau credadwy i reoli gwastraff niwclear.

'Swyddi o safon'

Yn ôl yr aelod seneddol lleol Albert Owen roedd y cyhoeddiad yn newyddion da i 'r sir ac i ogledd Cymru.

"Mae yna botensial mawr i gael swyddi o safon yma yn y gogledd ac ar Ynys Môn yn benodol.

"Mae hyn yn dda i'r ynys, i'r economi ac yn dda i ddyfodol carbon isel ym Mhrydain."

Mae Dirprwy Brif Weinidog Cymru, Ieuan Wyn Jones, hefyd wedi croesawu'r newyddion.

Dywedodd Mr Jones, sydd hefyd yn aelod cynulliad dros yr Ynys, ei bod yn bwysig sicrhau y bydd busnesau lleol yn elwa o unrhyw waith ar y safle.

"Dylai hynny fod yn amod o unrhyw ganiatâd," meddai.

Gwrthwynebu

"Ond o ystyried y swyddi sydd wedi eu colli ar yn Ynys yn ystod y 18 mis diwethaf byddai hwn yn hwb i'r economi."

Y llynedd fe gollodd 400 o bobl eu swyddi pan benderfynodd Aliwminiwm Môn ger Caergybi roi'r gorau i'r gwaith mwyndoddi.

Dywedodd Mike German, llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol ar yr amgylchedd, eu bod nhw'n gwrthwynebu'r syniad o atomfa newydd.

"Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn gwrthwynebu ynni niwclear ac o'r farn y byddai'n well gwario'r arian ar gyfer creu swyddi.

"Mae angen swyddi fyddai'n cynhyrchu ynni carbon isel fyddai'n ddiogel ac yn rhad ar gyfer yr ardal a Chymru gyfan."

Mae mudiadau amgylcheddol hefyd wedi datgan siom.

Dywedodd Dylan Morgan o fudiad Pawb (Pobl yn erbyn Wylfa B) y byddai gwastraff niwclear yn creu problemau i genedlaethau'r dyfodol.

"Mae yna sawl mater i'w glirio cyn meddwl y gall y safle fynd yn ei flaen.

"Does gan y Llywodraeth (San Steffan) ddim syniad o sut i drin gwastraff sy wedi ei greu dros y 50 mlynedd diwetha heb son am wastraff o safle newydd."

Sêl bendith

Yn ôl y Ceidwadwyr byddai atomfa newydd yn rhywbeth i'w groesawu.

"Ond bydd hyn ddim yn datrys holl broblemau'r ynys dros nos," meddai llefarydd.

"Pe bai'r cynllun yn cael sêl bendith bydd yr orsaf newydd ddim yn cael ei chodi tan 2020."

Mae safle'r Wylfa ar Ynys Môn yn un o 10 safle sydd wedi cael eu cymeradwyo gan Lywodraeth y DU ym mis Tachwedd ar gyfer atomfa niwclear newydd.

Ar hyn o bryd mae Adran Ynni a Newid Hinsawdd y Llywodraeth yn cynnal ymgynghoriad 15 wythnos ynglyn â'r cynlluniau.

Dywed Horizon eu bod hefyd am godi atomfa yn Oldbury, de sir Gaerloyw.

Mae disgwyl iddynt wneud cais cynllunio ar gyfer y safle yn Lloegr ar ôl cais tebyg ar gyfer yr Wylfa.HEFYD
Trafod codi atomfa newydd
09 Ion 10 |  Newyddion
Wylfa ar restr o 10
09 Tach 09 |  Newyddion
Wylfa: Dau gwmni yn prynu tir
29 Ebr 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific