British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 23 Mawrth 2010, 14:11 GMT
Plant i fanteisio ar gynllun gliniaduron am ddim

Plentyn yn defnyddio gliniadur
Mae £700,000 yn cael ei fuddsoddi dros y ddwy flynedd nesaf

Mae Llywodraeth y Cynulliad am fuddsoddi £700,000 dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn galluogi plant difreintiedig i feithrin sgiliau cyfrifiadurol.

Lansiwyd y cynllun gan y Gweinidog Addysg Leighton Andrews yn Ysgol Gynradd Alway yng Nghasnewydd ddydd Mawrth.

Y bwriad ydi cynnig y gwasanaeth hwn i hyd at 1,200 o blant 10-11 oed o ysgolion led led Cymru.

Bydd nifer o ysgolion o ardaloedd "Cymunedau'n Gyntaf" yn rhan o'r cynllun yma.

Yn eu plith Ysgol Gynradd Maesincla yng Nghaernarfon ac yn ôl y brifathrawes, Elisabeth Roberts, mae'n hanfodol bod pob plentyn yn cael cyfle i weithio a dysgu ar gyfrifiaduron.

'Meithrin sgiliau'

"Un o flaenoriaethau'r Cynulliad ydi lleihau'r bwlch rhwng merched a bechgyn a hefyd i edrych ar blant dadrithiedig.

"Basa nhw ella yn gallu gweithio ar liniaduron i fedru sbarduno nhw ymlaen ymhellach mewn llythrennedd a rhifedd yn ogystal â meithrin sgiliau technoleg gwybodaeth."

Bydd y cynllun hwn yn caniatáu i blant fynd a'r gliniaduron adref gyda nhw i barhau a'u dysgu ond bydd gofyn i'w rhieni neu warchodwyr gytuno goruchwylio defnydd diogel o'r we.

O achos camreolaeth y Llywodraeth Lafur Brydeinig gallwn ni ddim fforddio cynlluniau o'r fath
Paul Davies, AC Preseli Penfro

Cyfrifoldeb yr ysgolion unigol fydd sicrhau mai'r plant fydd yn elwa fwyaf o'r profiad fydd yn cael defnyddio'r cyfrifiaduron.

Bydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn darparu meddalwedd Gymraeg ar gyfer ysgolion Cymraeg.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn credu y gellir gwneud gwell defnydd o'r arian yma mewn cyfnod o gynni economaidd yn ôl eu haelod Cynulliad Paul Davies.

"Mewn byd ideolistig gallwn edrych i wneud hyn ond y realiti yw y bydd llai o arian ar gael i Lywodraeth y Cynulliad y flwyddyn nesaf," meddai.

"O achos camreolaeth y Llywodraeth Lafur Brydeinig gallwn ni ddim fforddio cynlluniau o'r fath."

Cred Mr Andrews bod safbwynt Mr Davies yn nodweddiadol o agwedd negyddol ei blaid.

"Mae'r Ceidwadwyr Cymreig moyn torri llawer o stwff yn y gyllideb addysg.

"Maen nhw moyn torri rhaglen brecwast am ddim er enghraifft a dyna'r gwahaniaeth rhwng y Ceidwadwyr a'r Llywodraeth".

Roedd cynllun y gliniaduron yn un o elfennau sylfaenol cytundeb Cymru'n Un rhwng y Blaid Lafur a Phlaid Cymru dair blynedd yn ôl a bydd cryn ddiddordeb ynddo yn ystod y ddwy flynedd nesaf.HEFYD
Cyllideb clymblaid o dan y lach
06 Tach 07 |  Newyddion
Brecwast: Pwy ddylai dalu?
01 Chwef 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific