British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 17 Mawrth 2010, 16:38 GMT
Partneriaeth: Galw am ymchwiliad

  Plas Madoc, Acrefair
Plas Madoc yn Wrecsam yw un o'r ardaloedd mwayf difreintiedig yng Nghymru

Mae yna alw am ymchwiliad cyhoeddus i honiadau o gamweinyddu ariannol difrifol mewn prosiect adfywio cymunedol yn ardal Wrecsam.

Yn ôl adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol roedd Llywodraeth y Cynulliad yn ymwybodol o broblemau ym mhrosiect cymunedau'n gyntaf Plas Madoc ers 2003.

Honnir bod staff wedi derbyn benthyciadau di-log a bod un aelod o staff wedi derbyn dau gyflog am wneud un swydd.

Mae'r heddlu yn ymchwio i'r honiadau.

Yn ôl aelod Plaid Cymru dros ogledd Cymru Janet Ryder mae angen ymchwiliad cyhoeddus i ddarganfod pam fethodd y llywodraeth a mynd i'r afael a'r problemau cyn y llynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad mae yna fwriad i alw am ymchwiliad gan archwilydd annibynnol

Yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru roedd "gwendidau sylfaenol" yn rheolaeth cynllun Cymunedau yn Gyntaf, gan gynnwys car gafodd ei brynu ag arian parod, a mwy na £3,000 yn cael ei wario ar wersi gyrru i staff.

Cafodd biliau ffôn eu talu ar gyfer pobl nad oedd yn gweithio i'r bartneriaeth a chafodd un aelod o'r staff gyflog am wneud dwy swydd yr un pryd.

Plas Madoc yw un o'r stadau tai mwyaf difreintiedig yng Nghymru, yn derbyn mwy na £500,000 y flwyddyn oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad drwy raglen Cymunedau'n Gyntaf.

Mae hefyd yn cael arian grant o ffynonellau eraill, gan gynnwys y Gronfa Loteri Fawr, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Bob blwyddyn mae'n derbyn £735,000.

Mae'r adroddiad wedi casglu bod "methiannau sylfaenol wedi treiddio i holl weithrediadau'r bartneriaeth" ac wedi dweud nad oedd rheolwyr yn ystyried safonau cydnabyddedig bywyd cyhoeddus na'r angen i ddarparu gwerth am arian wrth ddefnyddio arian cyhoeddus.

Mae hefyd yn honni fod yna ddiwylliant o fod yn hael tuag at staff y fenter, a hynny ar draul trigolion lleol.

'Sgandal'

Dywedodd cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad, Jonathan Morgan, fod casgliadau'r adroddiad yn "sgandal".

"Mae'n amlwg bod Cymunedau yn Gyntaf Plas Madoc wedi bod yn camddefnyddio cyllid cyhoeddus ers nifer o flynyddoedd ac mae angen cymryd camau brys i sicrhau nad yw hyn yn digwydd eto.

"Ac mae'r sefyllfa'n fwy anffodus fyth gan fod gwasanaethau cyhoeddus o dan bwysau ariannol mawr".

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Gillian Body: "Er bod yr adroddiad hwn yn tynnu sylw at fethiannau difrifol ym Mhlas Madoc, mae'n galonogol bod Llywodraeth y Cynulliad yn dysgu'r gwersi ac yn cymryd mesurau i gryfhau'r trefniadau monitro ar gyfer partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf ledled Cymru.

"Dylai Llywodraeth y Cynulliad roi'r mesurau hyn ar waith ar fyrder er mwyn sicrhau na fydd yr hyn welwyd ym Mhlas Madog yn digwydd eto."

'Ardaloedd tlotaf'

Bwriad cynllun Cymunedau'n Gyntaf, gafodd ei lansio yn 2001, yw adfywio rhai o ardaloedd tlotaf Cymru.

Byddai hyn yn cael ei wneud drwy roi mwy o rym a dewisiadau i bobl yngl?n â gwahanol wasanaethau.

Mae Plas Madoc yn un o dair ardal Cymunedau'n Gyntaf yn Wrecsam.

Er bod nifer o grwpiau Cymunedau yn Gyntaf yn cael eu rheoli gan awdurdodau lleol, mae Plas Madoc yn cael ei redeg fel elusen a'i reoli gan ymddiriedolwyr.

Yn ôl yr adroddiad mi fydd yn rhaid penodi bwrdd newydd.

Mae heddlu'r gogledd bellach yn ymchwilio i'r mater.HEFYD
Cynllun adfywio dan chwyddwydr
12 Hyd 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific