British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 12 Mawrth 2010, 19:12 GMT
ASau o blaid atal gwelyau haul

Gwely haul
Fe fydd y mesur yn gwahardd unrhyw un dan 18 oed i ddefnyddio'r gwelyau haul

Mae cais gan Aelod Seneddol Gogledd Caerdydd, Julie Morgan, i gyflwyno deddf fyddai'n gwahardd pobl ifanc dan 18 oed yng Nghymru a Lloegr rhag defnyddio siopau gwelyau haul gam yn nes.

Cafodd Mesur Preifat gefnogaeth yr holl bleidiau yn Nhŷ'r Cyffredin.

Nawr bydd yn cael ei drafod yn Nhŷ'r Arglwyddi.

Methodd ymgais gan yr aelod Ceidwadol, Christopher Chope, i newid y cais.

Dywedodd elusen Cancer Research eu bod "yn falch iawn" o weld cefnogaeth i'r ddeddf.

Maen nhw'n dweud bod eu hymchwil nhw yn dangos bod dros 250,000 o blant rhwng 11 a 17 oed wedi defnyddio gwelyau haul yng Nghymru a Lloegr.

Canser y croen

"Mae peryglon y gwelyau haul yn ddi-gwestiwn," pwysleisiodd pennaeth polisi'r elusen, Sarah Woolnough.

"Mae'r Asiantaeth Rhyngwladol ar gyfer Ymchwil i Ganser wedi eu gosod yn y categori risg uchel ochr yn ochr â thybaco.

"I'r rhai sydd wedi cychwyn eu defnyddio o dan 35 oed maen nhw'n cynyddu'r risg o ddatblygu melanoma - y ffurf perycla o ganser y croen 75%."

Cafodd Mrs Morgan yr hawl i gyflwyno'r cais am newid yn y ddeddf ar ôl ennill pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin.

Dywedodd yn ystod y drafodaeth ddydd Gwener y bydd y mesur yn "achub bywydau".

"Mae'n bwysig - fe fydd yn gwarchod pobl ifanc," meddai.

Dirwy

Fe wnaeth un o gantorion Girls Aloud, Nicola Roberts, ddangos ei chefnogaeth i Mrs Morgan a'r Ysgrifennydd Iechyd Andy Burnham i gael newid yn y ddeddf.

Fe fydd y mesur yn rhoi cyfrifoldeb ar y rhai sy'n rhedeg y siopau i wneud yn siwr nad ydi pobl o dan 18 oed yn defnyddio'r gwelyau.

Yn ogystal fe fydd yn rhoi grym i swyddogion awdurdodau lleol i archwilio'r siopau ac i roi dirwy i rai sy'n torri'r gyfraith.

Mae'r ddeddf hefyd am weld y siopau heb weithwyr yn cael eu cau - y siopau lle mae cwsmer yn talu drwy beiriant.

Fe wnaeth merch 10 oed o Bort Talbot dderbyn 70% o losgiadau ar ôl defnyddio siop o'r fath y llynedd.

"Dydi hunanreolaeth wirfoddol ddim wedi gweithio," meddai is-weinidog iechyd San Steffan, Ann Keen.

Fe fydd Y Farwnes Finlay o Landaf yn arwain y mesur drwy Dŷ'r Arglwyddi.

Mae 'na ofnau y bydd yn methu cyrraedd y llyfr statud gan fod amser yn prinhau cyn i'r etholiad cyffredinol gael ei alw.HEFYD
Gwely haul: Llosgiadau i ferch
19 Chwef 09 |  Newyddion
Merch: Llosgi 70% o'i chorff
01 Mai 09 |  Newyddion
Gwely haul: Ystyried gwaharddiad
27 Mai 09 |  Newyddion
Gwelyau haul: Angen mwy o reoli
11 Tach 09 |  Newyddion
Gwelyau haul: Deddfau newydd
30 Medi 09 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific