British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 11 Mawrth 2010, 18:09 GMT
Carcharu dyn am ladd cyn-gariad

Joanna Michael
Cafodd Joanna Michael ei lladd yn ei chartref ym mis Awst 2009

Yn Llys y Goron Caerdydd mae dyn laddodd ei gyn-gariad mewn ymosodiad "gwallgo" â chyllell wedi ei garcharu am oes.

Roedd Cynon Williams, 20 oed, wedi cyfadde llofruddio Joanna Michael, 25 oed.

Ac roedd yr heddlu wedi dweud bod yr olygfa yn ei chartref yn Llaneirwg, Caerdydd, fel un ffilm arswyd.

Honnodd ei fargyfreithiwr y gallai ei bywyd hi fod wedi ei achub petai ei galwad 999 wedi cael ei gwneud yn gynt.

Roedd hi wedi gwneud yr alwad ar ôl i Williams ei phwnio.

Mae Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu yn ymchwilio ac mae Williams wedi cael gwybod y bydd rhaid iddo dreulio o leiaf 20 mlynedd yn y carchar.

Dirybudd

Clywodd y llys ei fod wedi torri i mewn i gartref Ms Williams ym mis Awst 2009 lle oedd hi yn y gwely gyda dyn arall.

Aeth â'r dyn adref yng nghar Ms Williams ar gyflymder o 100 milltir yr awr weithiau ar ôl pwnio Ms Williams yn ei hwyneb.

Fe wnaeth ddychwelyd i'w chartref a'i thrywanu cyn i'r heddlu gyrraedd.

Rydych wedi amddifadu dau o blant o'u mam a rheini Joanna o'u merch
Mr Ustus Wyn Williams

Dywedodd yr erlynydd, Patrick Harrington QC, fod Williams o Bentwyn, Caerdydd, yn "wallgo" ar ôl bod yn yfed drwy'r nos.

"Aeth i gartref Ms Williams yn ddirybudd a thorri i mewn a mynd i fyny grisiau a'i gweld hi yn y gwely gyda dyn arall.

"Wrth iddo ddychwelyd roedd yn gyrru mor gyflym fe darodd ffrynt y tŷ.

"Roedd ganddo gyllell gegin erbyn iddo ddychwelyd i'r tŷ a thrywanu Joanna Michael i farwolaeth."

Eglurodd bod Ms Michael yn ferch ifanc boblogaidd a oedd yn fam dda.

Clywodd y llys bod ei pherthynas "stormus" â Williams wedi dod i ben cyn iddi gael perthynas â hen ffrind ysgol, Lewis Yellen.

Roedd Ms Michael wedi cael ei thrywanu 23 o weithiau ac roedd 'na 74 o anafiadau ar ei chorff.

Dywedodd bargyfreithiwr yr amddiffyn, John Charles Rees QC, fod ei gleient wedi dychryn o weld Ms Michael yn y gwely gyda dyn arall.

'Dinistrio'

"Roedd yn ddig, yn emosiynol ac yn ddryslyd."

Mewn llythyr i'r llys dywedodd Williams: "Dwi'n gwybod na chaf i fyth faddeuant, dwi'n gwybod nad ydw i'n ei haeddu.

"Dwi wedi dinistrio bywydau teulu Joanna a fy mam fy hun.

"Byddaf yn treulio gweddill fy oes yn ceisio gwneud yn iawn am hyn ..."

Wrth ei ddedfrydu dywedodd y barnwr Mr Ustus Wyn Williams ei fod wedi cyflawni trosedd ofnadwy.

'Amddifadu'

"Rydych wedi amddifadu dau o blant o'u mam a rheini Joanna o'u merch."

Clywodd y llys fod Ms Williams wedi ffonio'r heddlu ar ôl cael ei phwnio ond bod Williams wedi dychwelyd i'r tŷ cyn yr heddlu.

Er iddi ffonio Heddlu De Cymru, Heddlu Gwent dderbyniodd yr alwad.

Mae'r Comisiwn yn ymchwilio i ymddygiad y ddau heddlu.

Mae'r amddiffyniad yn honni y gallai Ms Michael fod yn fyw petai'r alwad wedi cael ei ddelio yn well.HEFYD
Cyhuddo o lofruddio: Yn y llys
10 Awst 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific