British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 10 Mawrth 2010, 13:59 GMT
Rhieni i ymladd cynllun cau ysgol

Ysgol Pantycelyn
Mae dyfodol Ysgol Pantycelyn yn y fantol

Penderfynwyd mewn cyfarfod cyhoeddus yn Llanymddyfri i ymladd cynllun i gau Ysgol Uwchradd Pantycelyn ac i leoli ysgol newydd yn Ffairfach i'r de o Landeilo.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am leihau nifer ysgolion uwchradd yn ardaloedd Dinefwr a Chwm Gwendraeth o bump i dair.

Yn Nyffryn Tywi byddai hynny'n golygu uno Ysgol Pantycelyn ac Ysgol Tregib yn Llandeilo.

Clywodd y cyfarfod cyhoeddus yng Ngwesty'r Castell Llanymddyfri gan nifer o rieni oedd yn teimlo y byddai teithio i Ffairfach yn rhy bell.

Dywed Llywodraethwyr Llanymddyfri na fyddant yn cydweithio gyda swyddogion y sir oni bai fod yna ailfeddwl.

Roedd nifer o'r rhieni am weld y sir yn codi ysgol newydd yn Llangadog, sydd rhwng Llandeilo a Llanymddyfri.

Maen nhw'n dweud y byddai rhai disgyblion, gan gynnwys rhai Rhandir-mwyn, yn wynebu taith o dri chwarter awr i'r safle yn Ffairfach.

Eisoes mae Ysgolion Tregib a Pantycelyn yn cael eu rheoli gan un brifathrawes.

Yn ôl arbenigwyr ar ran y cyngor, y safle gorau ar gyfer ysgol newydd yw Ffairfach.

Fe gafodd 14 o safleoedd posib eu hystyried.

Annerbyniol

Dywed y cyngor bod hi'n rhy ddrud i ddefnyddio safle yn Llangadog gan y byddai'n golygu gwario £500,000 yn ychwanegol ar drafnidiaeth ysgol.

Fe wnaeth y cyfarfod drafod y posibilrwydd o wneud cais am adolygiad barnwrol o broses ymgynghori Cyngor Sir Caerfyrddin er mwyn rhwystro'r newidiadau.

Yn ôl Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Pantycelyn, Dai Dyer, dyw'r safle yn Ffairfach ddim yn dderbyniol.

"Ni 'di cael dau gyfarfod gyda'r Cyngor sir a 'ni wedi gwneud hi'n gwbl glir nad yw safle Ffairfach yn dderbyniol o gwbl.

"Mae'n gwneud synnwyr i leoli'r safle yn Llangadog ac mae'n bryd i'r cyngor dderbyn mai hwn fydd y safle gorau er lles disgyblion yr ardal hon am genedlaethau i ddod."

Dywedodd na fyddai'r llywodraethwyr yn cydweithio gyda'r cyngor yn y dyfodol oni bai fod safle Llangadog yn cael ei ddewis.

Mae'r cyngor sir yn gobeithio cyflwyno cynllun busnes i Lywodraeth y Cynulliad erbyn diwedd Mai.

Mae'r cynllun hefyd yn crybwyll uno Ysgolion Maes yr Yrfa a'r Gwendraeth.

Yn ôl y cyngor pe bai'r cynllun yn cael ei dderbyn maen nhw'n gobeithio derbyn £60 miliwn gan Lywodraeth y Cynulliad fel rhan o'r cynllun Llwybrau Addysg.

Nod y cynllun yw sicrhau bod mwy o bynciau academaidd a galwedigaethol ar gael i ddisgyblion rhwng 14 a 19 oed.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific