British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Mawrth 2010, 07:24 GMT
Cynlluniau ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd

Rhan o'r cynllun ar gyfer Ffordd Osgoi Caernarfon Bontnewydd
Mae 'na bedwar opsiwn ar gyfer ffordd osgoi yn yr ardal

Taclo problemau traffig a diogelu un o brif ffyrdd Gwynedd ydi bwriad ymgynghoriad cyhoeddus gan Lywodraeth y Cynulliad.

Mae'r llywodraeth am gael barn trigolion lleol yn ardal Caernarfon am y cynlluniau.

Fe fydd y cynlluniau ar gyfer ffordd yr A487 rhwng Caernarfon a Bontnewydd yn cael eu harddangos i'r cyhoedd.

Mae'r astudiaeth yn para am 12 wythnos tan ganol mis Mai gan edrych ar opsiynau ar gyfer lleihau tagfeydd a damweiniau a gwella amser teithio.

Mae Maer Caernarfon wedi croesawu'r cyfle i weld y cynlluniau a'r pedwar opsiwn posib.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad bod disgwyl i lif y traffig ar yr A487 gynyddu dros amser o ganlyniad i'r gwaith o ddatblygu economi'r ardal.

DEWISIADAU FFORDD OSGOI
Ffordd yr A487 yng Nghaernarfon
Opsiwn Pinc: Ffordd osgoi 3.5 cilomedr o hyd ac yn rhedeg ar ochr orllewinol Llanwnda, Dinas a'r Bontnewydd.
Opsiwn Porffor: Ffordd osgoi 10.5 cilomedr o hyd.
Opsiwn Melyn: Ffordd osgoi 9.8 cilomedr o hyd.
Opsiwn Brown: Ffordd osgoi a chryfhau ffordd Caeathro / Pont Rug.

"Gan fod yr A487 yn ddolen strategol yn rhwydwaith ffyrdd Cymru, mae'n bwysig ei bod yn bosib teithio'n ddiogel mewn ffordd ddibynadwy."

Fe fydd yr arddangosfa gyhoeddus yn cael ei chynnal am dridiau'r wythnos hon, o ddydd Mawrth tan ddydd Iau yng Ngwesty'r Celt yng Nghaernarfon ac yna ddydd Mawrth, Mawrth 16, yng Nghanolfan Bontnewydd.

'Edrych ymlaen'

Fe fydd cynrychiolwyr o Lywodraeth y Cynulliad ac ymgynghorwyr yn bresennol i ateb cwestiynau ac esbonio'r astudiaeth yn fanylach.

"Rydym wir angen y ffordd osgoi a chyn gynted fydd penderfyniad ar y llwybr yn cael ei wneud, gorau oll," meddai Hywel Roberts, Maer Caernarfon.

"Rwyf wedi gweld y daflen gyda'r opsiynau ac yn edrych ymlaen at weld y manylion yn yr arddangosfa.

"O be ydw i wedi gweld, rwy'n sicr byddaf yn ffafrio'r Llwybr Porffor sy'n dechrau o ben y ffordd osgoi Felinheli ac yn mynd heibio i'r gorllewin o Bontnewydd a Llanwnda gan ymuno â'r A487 ar drofan y Goat.

"Bydd hyn yn mynd a thrafnidiaeth Pen Llŷn heibio i Gaernarfon a Bontnewydd. Bydd hefyd yn mynd â thrafnidiaeth trwm o'r A55 yn syth i Stad Ddiwydianol Cibyn ac mae hyn yn ffactor bwysig i ddatblygu'r stad er mwyn creu diwydiant sydd wir ei angen yn yr ardal," ychwanegodd.

Fe fydd y cyhoedd yn cael cyfle i lenwi holiadur.

Ond eglurodd Mr Roberts ei fod yn siomedig nad oes 'na sylw i fanteision a phwysigrwydd y ffordd osgoi i ddatblygiad Stad Cibyn yn yr holiadur.

"Er hynny rwy'n annog pawb a fedr fynd i weld yr arddangosfa ac i ddatgan barn i wneud hynny," meddai'r Maer.

Fe fydd yr arddangosfa yng Ngwesty'r Celt rhwng 10am a 8pm ddydd Mawrth a dydd Mercher Mawrth 9-10 a rhwng 10 a 2pm ddydd Iau Mawrth 11.

Fe fydd yng Nghanolfan Bontnewydd rhwng 10am a 8pm ddydd Mawrth, Mawrth 16.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific