British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 2 Mawrth 2010, 22:12 GMT
Pryder am ddyfodol cymunedau cefn gwlad

Bannau Brycheiniog
Ardaloedd sydd dros 30 milltir oddi wrth drefi gyda 10,000 o bobl oedd o dan y chwyddwydr

Mae Aelodau Cynulliad wedi bod yn trafod adroddiad sy'n codi pryderon am ddyfodol tymor hir cymunedau gwledig Cymru.

Adroddiad Arsyllfa Wledig Cymru sy'n ystyried oblygiadau byw mewn ardaloedd sydd dros 30 milltir o drefi sydd â phoblogaeth o 10,000.

Cyhoeddwyd y gwaith ymchwil ym mis Rhagfyr.

Yn ystod y drafodaeth ym Mae Caerdydd ddydd Mawrth fe ddywedodd Gweinidog Materion Gwledig Cymru, Elin Jones AC, bod addewid yng nghytundeb Cymru'n Un arweiniodd at lywodraeth glymblaid i ateb anghenion cefn gwlad.

Mae'r arolwg yn cyfeirio at bedwar maes: darpariaeth band llydan, trafnidiaeth gyhoeddus, prisiau tai a chyraedd gwasanaethau.

Aros o fewn cymunedau

Mae mwy na 90% o'r cymunedau gafodd eu hastudio yn dweud eu bod yn fodlon ar yr ardal fel lle i fyw a bod 94% yn dweud bod ansawdd bywyd yn "dda iawn" neu yn "weddol dawel".

ACau yn trafod dyfodol cymunedau gwledig: Ar Democratiaeth Fyw

Ond mae'r adroddiad yn codi "pryderon cyffredinol" am ddyfodol tymor hir y cymunedau.

Mae'n nodi nad oes 'na gymhellion i bobl ifanc i aros o fewn y cymunedau yma na chwaith i bobl ifanc symud i fewn.

"Rhaid pwysleisio bod rhaid i gymunedau gwledig gael yr union lefel o wasanaethau a mynediad i wasanaethau a llefydd eraill yng Nghymru," meddai llefarydd ar ran Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig.

"Rydym yn galw ar y Cynulliad i roi'r un statws i'r ardaloedd yma fel sy'n cael ei roi i fudiadau lleiafrifol."

Cyllid

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad bod gwaith eisoes wedi dechrau ar yr hyn sydd wedi ei nodi yn yr adroddiad.

Mae aelodau'r gwrthbleidiau hefyd wedi annog y llywodraeth i wella gwasanaethau cyhoeddus mewn ardaloedd gwledig.

Ond mae Ms Jones wedi dweud bod yr adroddiad wedi cael ei drafod gan y cabinet a bod blaenoriaethau wedi eu nodi, gan gynnwys darpariaeth trafnidiaeth a band llydan.

Ym mis Ionawr fe wnaeth y llywodraeth gyhoeddi cynlluniau i wella cysylltiad band llydan i ardaloedd gwledig a diarffordd drwy ddefnyddio cyllid o Ewrop.

Cafodd yr adroddiad, Ardaloedd Gwledig Anghysbell, ei gomisiynu gan Lywodraeth y Cynulliad a'i gyhoeddi gan Arsyllfa Wledig Cymru, grŵp o arbenigwyr ym mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd.

Yr ardaloedd o dan sylw yn yr adroddiad ydi Llanfihangel-yng-Ngwynfa yng ngogledd Powys a Llangamarch yn ne Powys, Tegryn yng ngogledd Sir Benfro ar Aberdaron ym Mhen Llŷn.

"Rhaid i Lywodraeth y Cynulliad gydnabod bod hon yn broblem sylweddol," meddai llefarydd ar ran Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig.

"Rydym yn disgwyl cefnogaeth ariannol.

"Mae gan bawb hawl i'r gwasanaethau cyhoeddus, lle bynnag maen nhw'n byw yng Nghymru," ychwanegodd.HEFYD
Band eang: Tref yn arloesi
18 Medi 09 |  Newyddion
Plant cefn gwlad: 'Ar eu colled'
17 Hyd 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific