British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Mawrth 2010, 14:54 GMT
Ailddatblygu: Hwb i atyniad

Adeiladau to gwellt yn Amgueddfa Werin Cymru
Mae'r adeiladau hynafol yn denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn

Mae un o'r prif atyniadau ar gyfer ymwelwyr yng Nghymru wedi llwyddo yn y cam cyntaf yn eu cais ar gyfer grant loteri o £8.7 miliwn.

Fe wnaeth Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru ymgeisio am yr arian gan Cronfa Dreftadaeth y Loteri fel rhan o gynlluniau gwerth £20.75 miliwn i ailddatblygu'r safle.

Mae'r gronfa wedi rhoi sêl ei bendith i fwrw ymlaen â'r gwaith o gynllunio gwelliannau, gan roi £450,000 o gyllid datblygu er mwyn helpu i symud y prosiect yn ei flaen.

Cafodd yr amgueddfa ei hagor ar Orffennaf 1 1948.

Mae'r safle 100 erw yn gartref i dros 40 o adeiladau o bob rhan o Gymru sy'n denu dros 600,000 o ymweliadau'r flwyddyn.

Cafodd yr adeiladau eu dymchwel bricsen wrth fricsen gan arbenigwyr a'u symud o'u safle gwreiddiol i'r amgueddfa sydd ar gyrion Caerdydd.

250,000 mlynedd

Mae'r strategaeth 10 mlynedd yn cynnwys cyflwyno casgliad archeoleg genedlaethol i gwmpasu'r 250,000 mlynedd y mae pobl wedi bod yn byw yng Nghymru.

Mae cynigion hefyd i ailwampio orielau'r prif adeilad, cael mwy o ddarpariaeth tywydd gwlyb ac integreiddio'r safle'n ddaearyddol er mwyn ei gwneud yn haws i ymwelwyr ddeall cyd-destun Castell Sain Ffagan yn ogystal â'r tirwedd hanesyddol.

Dywedodd cyfarwyddwr cyffredinol Amgueddfa Cymru, Mike Houlihan: "Rydyn ni ar ben ein digon bod Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi rhoi cefnogaeth gychwynnol i'r prosiect cyffrous hwn sy'n eiconaidd i Gymru gyfan.

"Ein nod yw bodloni disgwyliadau pobl ar lefel uwch trwy greu atyniad ymwelwyr ar gyfer pob tymor yn Sain Ffagan.

"Bydd hyn yn cyfleu neges gref o newid a hunan hyder y genedl trwy adrodd straeon grymus a rhannu amrediad deniadol o brofiadau gyda'r ymwelwyr".

'Rhan flaenllaw'

Dywedodd Jennifer Stewart, pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru: "Mae Sain Ffagan wedi chwarae rhan flaenllaw wrth ddiffinio ac archwilio hunaniaeth y Cymry, ac rydyn ni'n cefnogi cynlluniau cychwynnol Amgueddfa Cymru i wella'r ddealltwriaeth, a chreu profiad newydd cyffrous ar gyfer yr ymwelwyr.

"Cawsom ein plesio hefyd gan y cynlluniau i wirfoddolwyr chwarae rhan weithgar ym mywyd yr amgueddfa ac wrth fynd â straeon Cymru ar led.

"Mae'r cynnig wedi bodloni nifer o'n blaenoriaethau trwy hynny ac felly rydyn ni wedi dyfarnu grant datblygu er mwyn cydnabod potensial y project a'r manteision a allai ddod i Gymru yn ei sgil.

"Mae cystadlu mawr am ein grantiau, felly bydd angen i Amgueddfa Cymru ddatblygu ei chynlluniau yn llawn nawr er mwyn cystadlu am ddyfarniad cadarn."

Ychwanegodd y Gweinidog Treftadaeth Cymru, Alun Ffred Jones: "Rydw i wrth fy modd bod Amgueddfa Cymru wedi cael y newyddion ardderchog yma gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri."HEFYD
Arddangosfa o fywyd yr Urdd
07 Mai 09 |  Newyddion
Y 'wyrth' o ailgodi eglwys
13 Hyd 07 |  Newyddion
Mwy'n ymweld a'n hamgueddfeydd
06 Mai 08 |  Newyddion
Datgelu hen ardd Eidalaidd
29 Mai 03 |  Newyddion
Lluniau: Gardd Eidalaidd Sain Ffagan
29 Mai 03 |  photo galleries

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific