British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 23 Chwefror 2010, 15:27 GMT
Sioc teulu fod babi wedi ei bwydo methadon

Llys y Goron Caernarfon
Cafodd Nia Wyn Jones ei dedfrydu i dair blynedd o garchar

Mae teulu dynes gafodd ei charcharu am fwydo methadon i'w babi wedi bod yn sôn am eu sioc a'u tristwch.

Dywedodd Martin Williams nad oedd y teulu yn gwybod beth oedd ei hanner chwaer, Nia Wyn Jones, 30 oed, yn ei wneud a'u bod wedi gwneud "popeth i'w helpu".

Yr wythnos ddiwetha' dywedodd yr awdurdodau eu bod am gynnal adolygiad o'r gwasanaethau cymdeithasol ar ôl yr achos llys.

Cafodd Jones ddedfryd o dair blynedd yn y carchar am gam-drin ei thrydydd plentyn a anwyd ym mis Mehefin 2009.

Dywedodd Mr Williams, sy'n 36, fod y teulu wedi "eu brawychu" o glywed beth ddigwyddodd.

"Rydym yn deulu lleol ac yn gapelwyr," meddai.

Roedd o'n teimlo fod y teulu wedi gwneud eu gorau i helpu ei chwaer, ond fod y gyfundrefn heb eu helpu.

Dywedodd fod Jones wedi dechrau cymryd cyffuriau ar ôl cyfarfod a'i phartner dair blynedd yn ôl.

"Fe es i weld fy chwaer ddwy flynedd yn ôl ac roedd hi'n edrych fel sgerbwd. O ni'n poeni na fyddai'n byw."

Gadael partner

Dywedodd ei fod wedi cysylltu â'r gwasanaethau cymdeithasol a gofyn iddyn nhw ymyrryd.

Roedd o'n poeni nad oedd y fflat lle'r oedd hi a'i dau fab yn byw ym Mhorthmadog yn ddiogel.

Yn y diwedd penderfynodd ei rieni fynd â'r plant i Gaernarfon atyn nhw.

Dwi'n gobeithio y bydd Nia yn dysgu o'i chamgymeriadau a bod y gefnogaeth ar gael iddi pan fydd hi'n gadael y carchar
Martin Williams, hanner brawd Nia Wyn Jones

"Fe wnaeth fy rhieni edrych ar ôl y plant, eu bwydo, rhoi dillad a gofalu ym mhob ffordd posib amdanyn nhw."

Dywedodd fod ei chwaer wedyn wedi gadael ei phartner ym Mhorthmadog a symud i fyw gyda'i rheini.

Gwnaeth ymdrech meddai i roi'r gorau i gyffuriau.

Roedd y teulu hefyd yn gwneud y gorau i atal ei phartner rhag ei gweld.

Ond unwaith iddi gael ei fflat ei hun daeth y partner yn ôl, meddai Mr Williams.

Daeth hi oddi ar yr heroin pan oedd yn disgwyl a dechrau cymryd methadon.

Ond pwysleisiodd nad oedd y teulu, yn amau am funud, fod Jones yn rhoi methadon i'r babi ar ôl iddi gael ei geni.

Cefnogaeth

Eglurodd iddyn nhw fynd a'r ferch fach i'r ysbyty ym mis Hydref gan nad oedd yn teimlo'n dda a bu yno am bythefnos.

Dim hyd nes yr aeth hi'n ôl i'r ysbyty ar Noswyl Nadolig y daeth y sefyllfa yn glir ei bod wedi bod yn cael methadon.

"Doeddan ni ddim yn coelio'r peth," meddai.

Potel o methadon
Cafodd y babi methadon yn ei llaeth

"Ar y pryd, roeddem yn brysur yn edrych ar ôl y bechgyn ac roedd Nia a'i phartner yn yr ysbyty gyda'r babi."

Dywedodd Mr Williams bod y teulu wedi bod "yn gwbl gefnogol" ac nad oedd "mwy y gallem fod wedi ei wneud".

Mae'n teimlo fod y system wedi eu gadael i lawr a bod angen gwell ymateb ar y cyd gan wahanol asiantaethau ar gyfer achosion eraill.

"Rydym yn deall mai Nia sydd wedi achosi hyn ac mae'r achos wedi dangos i ni pwy ydi ein ffrindiau."

Dywedodd eu bod fel teulu wedi cael eu brifo gan sylwadau sydd wedi cael eu gwneud amdanyn nhw yn ystod ac wedi'r achos.

Eglurodd bod bechgyn Jones wedi mynd i fyw ato fo am gyfnod ond maen nhw bellach yn byw gyda ffrind i'r teulu ac yn cael gweld rhieni Jones o dan oruchwyliaeth.

Adolygiad

Ychwanegodd Mr Williams ei fod yn gobeithio y bydd y ferch fach, sydd o dan ofal y gwasanaethau cymdeithasol, yn iawn.

"Dwi'n gobeithio y bydd Nia yn dysgu o'i chamgymeriadau a bod y gefnogaeth ar gael iddi pan fydd hi'n gadael y carchar ac y cawn weld y bechgyn," ychwanegodd.

Mewn ymateb dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Gan fod y mater yn cael ei adolygu gan Fwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a Môn ni fyddai'n briodol i'r cyngor wneud sylw ar y mater ar hyn o bryd."

Fe wnaeth y Ditectif Brif Arolygydd Peter Gaffey, is-gadeirydd Bwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a Môn, gadarnhau bod y plentyn wedi dod i sylw Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd ar 4 Ionawr 2010.

"Yn unol â phrotocolau diogelu plant Cymru Cyfan cynhaliwyd Cynhadledd Amddiffyn Plant a gallwn gadarnhau fod y plentyn bellach yng ngofal y Cyngor.

"Mewn amgylchiadau o'r fath mae'n arferol i'r Bwrdd Lleol Diogelu Plant gynnal adolygiad cynhwysfawr er mwyn sefydlu os oes camau pellach y dylid eu cymryd neu wersi i'w dysgu. Bydd yr adolygiad yma yn cael ei sefydlu yn unol â threfniadau'r Bwrdd."

Yn ôl Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr does dim modd gwneud sylw ar achosion unigol ond ychwanegodd bod y staff wedi bod yn "wych yn eu sylw o'r babi".

"Fe wnaethon nhw ymateb yn syth gyda lles y babi yn brif flaenoriaeth."HEFYD
Adolygiad: Bwydo babi methadon
19 Chwef 10 |  Newyddion
Methadon yn llaeth y babi: Carchar
18 Chwef 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific