British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 23 Chwefror 2010, 06:55 GMT
Pryder am gynllun adfywio £214m

Acrefair, Wrecsam
Mae cynllun Cymunedau yn Gyntaf wedi derbyn £214m ers 2001

Mae aelodau'r cynulliad wedi beirniadu'r gwerth am arian y mae ardaloedd difreintiedig wedi ei gael o gynllun adfywio £214 miliwn.

Yn ôl pwyllgor cyfrifon cyhoeddus dydy'r arian sydd wedi'i wario ar raglen Cymunedau yn Gyntaf ddim wedi talu'i ffordd hyd yn hyn.

Mae'r adroddiad yn rhoi'r bai ar ddiffyg rheolaeth gan Lywodraeth y Cynulliad.

Dywedodd llefarydd ar ran y Llywodraeth y byddant yn astudio'r casgliadau cyn ymateb yn llawn.

Y llynedd cafwyd adroddiad beirniadol o gynllun Cymunedau yn Gyntaf gan Swyddfa Archwilio Cymru, y corff sy'n gyfrifol am warchod gwerth am arian cyhoeddus.

Pryder

"Rydym yn cydnabod bod rhai ardaloedd wedi elwa.

"Ond prin yw'r dystiolaeth i argyhoeddi rhywun o'r effaith mae'r cynllun wedi ei gael," meddai'r adroddiad.

Cafodd Cymunedau yn Gyntaf ei lansio yn 2001.

Roedd adroddiadau yn 2003 a 2006 hefyd yn cofnodi pryderon.

Dywedodd Jonathan Morgan, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: "Hwn yw'r pedwerydd adroddiad i gynnwys beirniadaeth lem o'r cynllun Cymunedau yn Gyntaf.

Pobl ifanc

"Er mai nod y cynllun yw helpu cymunedau difreintiedig, does yna ddim digon o gefnogaeth ac arweinyddiaeth."

Dywed y Pwyllgor y dylai'r llywodraeth ailasesu polisïau presennol a sefydlu systemau monitro gwell.

Dywedodd Debbie Bryn, o gynllun Ieuenctid Wildmill ym Mhen-y-bont ar Ogwr ei bod hi'n argyhoeddedig fod Cymunedau yn gyntaf wedi helpu tua 200 o bobl ifanc yr ardal.

"Yn sicr rwyf wedi gweld pobl ifanc yn elwa ac mae'n gymorth i bobl fel ni sy'n gweithio gyda phobl ifanc y cylch. "

Mae adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cydnabod fod rhai cymunedau wedi elwa.

"Ffocws y gwaith ymchwil oedd Llywodraeth y Cynulliad, ac nid y bobl hynny sy'n ceisio gwella cymunedau drwy brosiectau fel Cymunedau yn Gyntaf."HEFYD
Ardaloedd tlawd i rannu £1.4m
13 Ion 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific