British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 19 Chwefror 2010, 19:40 GMT
Adolygiad wedi i fam fwydo methadon i'w babi

Llys y Goron Caernarfon
Cafodd Nia Wyn Jones ei dedfrydu i dair blynedd o garchar

Fe fydd adolygiad i achos mam o Gaernarfon wnaeth roi methadon yn llaeth ei merch fach.

Cafodd Nia Wyn Jones, 30 oed, ddedfryd o dair blynedd yn y carchar.

Cyfaddefodd Jones ei bod yn gaeth i gyffuriau.

O fewn ychydig fisoedd i'w genedigaeth roedd plentyn Jones yn cael yr hyn sy'n cyfateb i fag llawn o heroin bob dydd.

Yn yr achos llys, dywedodd y barnwr Merfyn Hughes QC, bod y plentyn "yn ffodus" i fod yn fyw.

Dywedodd Llywodraeth y Cynulliad y bydd asiantaethau lleol yn adolygu'r amgylchiadau ac yn ystyried beth i'w wneud nesaf.

Mae teulu'r fam wedi dweud nad oedd yr help oedd ar gael yn ddigonol.

Roedd cynghorydd o Wynedd wedi galw ar bennaeth gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Gwynedd i ymchwilio i'r achos.

Mae'n gobeithio na fydd rhywbeth fel yma yn digwydd eto.

'Lle oedd ei theulu?'

"Dwi'n methu deall bod neb wedi sylwi ar hyn yn gynt," meddai Peter Read, is-gadeirydd Pwyllgor Craffu Gofal Cyngor Gwynedd.

"Does 'na ddim bai ar y gwasanaethau cymdeithasol....maen nhw'n gwneud gwaith arbennig ac yn methu cadw golwg ar bawb.

Potel o methadon
Cafodd y babi methadon yn ei llaeth

"Os nad oedd neb wedi dweud dim wrthyn nhw am y ferch allen nhw ddim gwneud dim byd.

"Dim ond pan aeth y babi yn sâl a mynd i'r ysbyty y daeth hyn i sylw bobl.

"Lle oedd y fam yn cael y methadon, be am aelodau ei theulu a ffrindiau, dwi'n siŵr nad oedd hi ar ei phen ei hun."

Fe wnaeth Mr Read gydnabod bod hi'n anodd gwybod be fyddai'r ateb ond roedd yn ffyddiog y byddai pennaeth yr adran gwasanaethau cymdeithasol yn edrych ar yr achos yma.

"Rydan ni eisiau gwybod sut wnaeth hyn ddigwydd a pham na chafodd hyn ei weld yn gynt."

Problemau iechyd

Fe ddaeth y mater yma i'r amlwg wedi i nyrsys yn Ysbyty Gwynedd sylwi fod lliw anghyffredin ar y llaeth ym mhotel y babi wedi iddi fynd i'r ysbyty ar Noswyl Nadolig y llynedd.

Fe ddangosodd prawf gwaed ar y babi fod lefel wenwynol o'r cyffur methadon yn ei gwaed.

Mae'n rhy gynnar i ddweud a ydi hyn wedi cael effaith hir dymor ar y ferch fach.

"Mae unrhyw fabi gyda'r lefel yma o gyffur yn y gwaed yn mynd i fod yn gysglyd iawn, yn ddi-hwyl, ddim yn rhoi pwysau ymlaen, ddim yn bwydo a ddim yn datblygu fel babi cyffredin," eglurodd y meddyg plant Dewi Evans.

"Fe fydd y babi yn gaeth i fethadon a rhaid bod yn ofalus

"Mae'n debygol fod y fam yn gyfarwydd â chymryd methadon a petai hi'n rhoi lefel arswydus o uchel i'r babi fe fyddai'n marw yn syth oherwydd diffyg anadlu.

"Ond wrth roi'r cyffur yn raddol fe fyddai'r babi yn ymdopi, ac er problemau, fyddai o ddim yn ddigon i ladd y babi."

Ychwanegodd Maer Caernarfon, Hywel Roberts, bod y digwyddiad wedi syfrdanu pobl y dre.

"Dwi'n ymwybodol bod 'na broblemau ond os ydi hi wedi mynd mor bell mae'n ddrwg iawn.

"Dwi ddim yn gwybod os ydi hi'n waeth yng Nghaernarfon ond mae'n broblem drwy'r wlad.

"Mae hyn wedi fy synnu."

Mewn ymateb fe ddywedodd Bwrdd Iechyd Lleol Betsi Cadwaladr bod y staff wedi bod yn "wych yn eu sylw o'r babi".

"Fe wnaethon nhw ymateb yn syth gyda lles y babi yn brif flaenoriaeth."HEFYD
Methadon yn llaeth y babi: Carchar
18 Chwef 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific