British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 5 Chwefror 2010, 15:36 GMT
Colli hyd at 70 o swyddi ymchwil

Glaswelltir (cyffredinol)
Mae rhan o waith y sefydliad yn canolbwyntio ar ddatblygu glaswelltir

Mae hyd at 70 o swyddi llawn-amser yn cael eu colli yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cyhoeddodd cyfarwyddwr y sefydliad, Yr Athro Wayne Powell, hyn mewn cyfarfod ar gampws Llanbadarn ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Gwener.

Dywedodd yr AC lleol, Elin Jones fod hon yn "ergyd fawr".

Mae deilydd portffolio economaidd Cyngor Ceredigion, Eurfyl Evans, wedi dweud bod y newyddion wedi ei "syfrdanu".

Ychwanegodd bod "hyn yn beth ofnadwy mewn ardal mor fach".

Yn ei ffurf bresennol mae disgwyl i'r sefydliad wynebu diffyg ariannol o bron £2.4m erbyn diwedd y flwyddyn ariannol 2011-12.

Yr amcangyfri yw y bydd gostyngiad o 15% o leiaf mewn cyllid cyhoeddus dros gyfnod o dair blynedd.

Mae'r 70 o swyddi yn cynnwys staff technegol, cynorthwyol, dysgu ac ymchwil.

Mae'r posibilrwydd o golli 70 o swyddi allan o economi Aberystwyth yn ergyd fawr
Elin Jones, AC

Yn y cyfamser, mae cyfnod 30 niwrnod o ymgynghori â staff a'r undebau'n dechrau ddydd Gwener.

Dywedodd y sefydliad eu bod yn ailstrwythuro, "canolbwyntio adnoddau er mwyn i'r sefydliad gwrdd â heriau gwyddonol ac ariannol newydd".

Cyhoeddwyd y byddai'r sefydliad yn bwrw ymlaen â rhaglen datblygu cyfalaf gwerth miliynau o bunnau fydd yn golygu cyfleusterau ymchwil ac addysgu ym Mhenglais a Gogerddan.

Yn ogystal mae 13 swydd newydd "strategol" yn cael eu creu.

'Ar flaen y gad'

Dywedodd yr Athro Powell: "Mae'r datblygiadau yma yn golygu y bydd y sefydliad ar flaen y gad yn nhermau ymchwil wyddonol.

"Bydd y sefydliad yn gallu manteisio ar ddatblygiadau cyffrous, sicrhau bod ein gweithgareddau'n ymateb i heriau cyfoes byd eang wrth barhau i ddiwallu gofynion ein partneriaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a'n cyllidwyr ymchwil.

"Ac fe fydd y penodiadau a'r adnoddau newydd yn hwb bwysig wrth i ni ymdrechu i gynhyrchu mwy o ymchwil a bod yr ymchwil honno o ansawdd uwch ac yn fwy dylanwadol."

Mae'r datblygiadau yma yn golygu y bydd y sefydliad ar flaen y gad yn nhermau ymchwil wyddonol
Yr Athro Wayne Powell

Bydd y cynigion yn cael eu cyflwyno i Gyngor y Brifysgol ddydd Gwener Chwefror 12.

Gobaith y sefydliad yw y bydd y rhan fwyaf o'r diswyddiadau'n digwydd drwy ail-leoli o fewn y brifysgol, diswyddo gwirfoddol neu ymddeol cynnar gwirfoddol.

Serch hynny, nid yw'r sefydliad yn gallu addo na fydd diswyddiadau gorfodol.

Mae disgwyl i'r broses hon orffen erbyn diwedd mis Mawrth 2010.

'Ergyd fawr'

Dywedodd Elin Jones, AC Ceredigion a'r Gweinidog dros Faterion Gwledig: "Mae'r posibilrwydd o golli 70 o swyddi allan o economi Aberystwyth yn ergyd fawr.

"Mae'r economi leol yn ddibynnol iawn ar swyddi sy'n cael eu cyllido o'r sector cyhoeddus ac mae'r sefyllfa o ran dyfodol cyllid cyhoeddus yn golygu bod y cyhoeddiad o bosib yn arwydd o'r hyn sydd o'n blaenau.

"Dwi am weld awdurdodau'r brifysgol yn trafod yr holl opsiynau posib â staff a'r undebau yn ystod y cyfnod ymgynghori."

Ar frys

Dywedodd Undeb Amaethwyr Cymru fod angen ariannu ar frys fel na fydd y swyddi'n cael eu colli.

"Rydyn ni'n credu y dylai Llywodraeth y Cynulliad a Llywodraeth San Steffan gamu i mewn er mwyn delio â'r diffyg ariannol ...," meddai'r llywydd Gareth Vaughan.

"Ers blynyddoedd mae gwario ar ymchwil wyddonol wedi lleihau a hwn yw'r cyfle i gynyddu'r arian o gofio effaith hollbwysig yr ymchwil ar ein bywyd yn y dyfodol."HEFYD
'Her fawr' i gorff newydd
17 Ebr 08 |  Newyddion
Cwmni'n ariannu'r gadair gynta
16 Rhag 09 |  Newyddion
Hwb o 25m i ganolfan
22 Gorff 09 |  Newyddion
Diciu: Datblygu brechlyn
08 Hyd 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific