British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 5 Chwefror 2010, 08:19 GMT
Dinbych yn barod i groesawu prifwyl 2013

Arwydd Eisteddfod 2001
Bu'r Eisteddfod yn y sir ddiwethaf yn 2001

Mae'n debygol iawn mai yn Sir Ddinbych y bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal mewn tair blynedd.

Mae cynghorwyr y sir bellach wedi cefnogi'r syniad o gynnal y Brifwyl yno yn 2013.

Cafodd y Brifwyl ei chynnal yn nhre Dinbych yn 2001, blwyddyn y traed a genau.

Dydi'r trafodaethau ar gyfer safle 2013 ddim wedi dechrau.

Mae trigolion y sir yn credu bod yr Eisteddfod yn 2001, er gwaetha trafferthion, wedi bod yn llwyddiannus.

Ac er bod hanes wedi ei greu yno wrth i Mererid Hopwood ennill y Gadair, y ferch gyntaf i wneud hynny, mae 'na deimlad y gallai fod wedi bod yn Eisteddfod tipyn gwell.

Cyngor Tref Dinbych sydd wedi bod yn awyddus i wahodd yr Eisteddfod yn ôl i'r ardal.

Lleoliad delfrydol

"Yn anffodus roedd clwy'r traed a genau yn yr ardal ac roedd y tywydd yn anffafriol," meddai'r cynghorydd tref a sir, Raymond Bartley.

"Er hynny, roedd yr Eisteddfod yn llwyddiannus iawn.

"Pan mae'r Brifwyl yn ymweld ag ardal, mae'n denu tua 160,000 o bobl i'r ardal a tua £5-£8 miliwn i'r economi.

Tref a chastell Dinbych
y gobaith ydi mai yn nhref Dinbych y bydd yr Eisteddfod

"Mae Dinbych yng nghanol y sir a lleoliad delfrydol fyddai'r dref ac fe fyddwn i'n siomedig iawn petai'r Eisteddfod ddim yn dod i'r dref."

Yn ddiweddar fe wnaeth y cyngor sir bleidleisio yn unfrydol o blaid cefnogi'r bwriad i gynnal yr Eisteddfod yno yn 2013.

Mae'r cyngor yn cyfrannu arian yn flynyddol, £20,000 fel bob un o'r siroedd eraill yng Nghymru, at gronfa sy'n golygu bod modd i'r Eisteddfod ymweld â phob awdurdod yn ei dro a hynny heb roi baich ar un sir yn benodol.

Mewn cyfnod economaidd ansicr, dywedodd arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, Hugh Evans, bod 'na dipyn i'w drafod eto.

Cefnogaeth gwirfoddolwyr

"Mae angen gwneud yn siŵr bod 'na ddim costau a phwysau ychwanegol ar wasanaethau er mwyn dod â'r Eisteddfod yma.

"Mae'n rhaid ein bod yn gallu cefnogi'r digwyddiad heb roi gormod o bwysau ar adnoddau'r sir."

Er mwyn cynnal Eisteddfod mae'n rhaid dibynnu hefyd ar gefnogaeth ymarferol ac ariannol gwirfoddolwyr.

Deuddeg mlynedd yn ddiweddarach pa mor deg ydi dibynnu ar gefnogaeth yr un bobl fwy neu lai?

"Dwi'n meddwl bod ardal Dyffryn Clwyd, Sir Ddinbych, yn ardal y byddwn yn teimlo'n ddigon hyderus i fynd â'r Eisteddfod yn ôl yno o fewn 12 mlynedd," meddai Hywel Wyn Edwards, Trefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol.

"Yn wir fe ddigwyddodd hynny ym Meirionnydd, ardal tenau ei phoblogaeth.

"Roedd yr Eisteddfod diwetha yn Y Bala fel yr un blaenorol yno, ymhlith y goreuon.

"Efallai bod hyn yn her i Sir Ddinbych y tro nesa."

Mae disgwyl i safle y brifwyl gael eu trafod dros yr wythnosau nesaf.

Ond mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn gobeithio gwneud cyhoeddiad swyddogol ynglŷn â Phrifwyl 2013 yn fuan.HEFYD
Eisteddfod Dinbych 2001
12 Awst 01 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific