British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Chwefror 2010, 11:55 GMT
Strategaeth trais yn erbyn merched yn 'annigonol'

dioddefwr trais yn y cartref (llun actor)
Bydd un ddynes yn cael ei lladd gan ei phartner neu berthynas bob mis

Mae cynllun drafft i daclo trais yn erbyn merched yn "annigonol" a dydi o ddim yn gwneud digon i'w gwarchod yn ôl grwp ymgyrchu.

Erbyn diwedd y mis mae disgwyl i Lywodraeth y Cynulliad gyhoeddi fersiwn terfynol o'u strategaeth.

Mae'r grwp sy'n ymgyrchu i atal trais yn erbyn merched wedi rhybuddio'r Llywodraeth fod rhaid gwneud gwelliannau yn fuan i'r strategaeth cyn ei gyhoeddi gan fod cynlluniau Lloegr a'r Alban yn bell ar y blaen.

Dywedodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Carl Sargeant AC, fod y strategaeth yn flaenoriaeth iddo.

Ond yn ôl Grwp Gweithredu yn erbyn Trais yn erbyn Merched Cymru, bydd 160 o ferched yn cael eu gwrthod mewn llochesi yn ystod mis Chwefror yn unig gan eu bod mor llawn.

Yn ôl y ffigyrau ar gyfer Chwefror bydd dros 350 o achosion o drais yn y cartref yn cael eu herlyn.

TRAIS MEWN MIS
Un ddynes yn marw o ganlyniad i ymosodiad aelod o'r teulu
16 o ferched yn cael eu treisio ac yna achosion yn mynd i'r llys
35 o ymosodiadau rhywiol ac achosion yn mynd i'r llys
Erlyn 356 o achosion trais yn y cartref
150 o ferched a 132 o blant yn mynd i loches
160 o ferched yn cael eu gwrthod gan lochesi oherwydd diffyg lle
Pump o ferched yn cael eu defnyddio ar gyfer y diwydiant rhyw
Tair o ferched yn dweud eu bod yn cael eu gorfodi i briodi

Ffynhonnell Trais yn erbyn merched yng Nghymru gan gr?p gweithredol Trais yn Erbyn Merched Cymru

Mae'r grwp wedi bod yn gweithio yn agos gyda Llywodraeth y Cynulliad ar y strategaeth.

Ond maen nhw'n dweud bod y fersiwn terfynol yn dal yn aneglur.

"Dydi'r cynllun drafft ar gyfer Cymru ddim yn addas ar gyfer taclo trais yn erbyn merched, does 'na ddim son am dargedau nac ymateb y llywodraeth," yn ôl cadeirydd y grwp gweithredu, Naomi Brightmore.

"Yn Lloegr fe fydd athrawon yn cael hyfforddiant er mwyn helpu merched sy'n wynebu trais a bydd cydraddoldeb rhyw yn rhan o'r cwricwlwm.

"Bydd y sector gyhoeddus hefyd yn cael canllawiau i daclo trais yn erbyn merched yn y gweithlu.

"Mae'r ymdrechion yn canolbwyntio nid yn unig ar drais yn y cartref ond ar bob math o drais, ymosodiadau rhywiol, stelcio, aflonyddu a gorfodaeth i briodi."

Yn ôl Mr Sargeant mae'n benderfynol i wneud mwy i atal hyn.

Fe fydd £300,000 ar gael ar gyfer ymgyrchoedd cyhoeddus a £250,000 ar gael ar gyfer system technoleg gwybodaeth mewn llochesi yng Nghymru.

Dywedodd hefyd y bydd yr arian yma yn ychwanegol at y £1 miliwn i weithredu'r strategaeth newydd.

"Fe fydd yn canolbwyntio ar gyfer trais yn ehangach nag yn erbyn merched yn unig.

"Mae'r neges gan y llywodraeth yn glir - dydi trais yn erbyn merched ddim yn dderbyniol a byddwn yn gwneud popeth posib i'w daclo."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific