British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 29 Ionawr 2010, 06:45 GMT
Homoffobia: Cymorth i ddioddefwyr

Dynes yn amddiffyn ei hunan
Bydd y gwasanaeth newydd yn cynnig cymorth i ddioddefwyr

Fe fydd gwasanaeth newydd yn cychwyn derbyn galwadau ac yn ceisio helpu pobl sy'n diodde troseddau casineb neu fwlian oherwydd eu rhywioldeb.

Dydd Gwener y bydd gwasanaeth ffôn cyfrinachol ac am ddim yn cychwyn.

Dywed Cymorth i Ddioddefwyr a Stonewall Cymru mai nod y cynllun yw sicrhau fod gan y cyhoedd fwy o hyder yn y llys a'r heddlu wrth iddyn nhw fynd i'r afael â throseddau homoffobia.

Bydd grant o £50,000 gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn sicrhau staff newydd a mwy o hyfforddiant ar gyfer Cymorth i Ddioddefwyr.

Does 'na ddim trosedd penodol ar gyfer ysgogi casineb ar sail rhywioldeb sy'n wahanol i droseddau sy'n cael eu gweithredu yn erbyn pobl oherwydd eu crefydd neu gefndir ethnig.

Mae hyn yn cyfyngu ar bwerau dedfrydu'r llysoedd ac yn gallu bod yn rhwystr i bobl sydd wedi diodde rhag dwyn achos.

Dywed Cymorth i Ddioddefwyr a Stonewall Cymru bod angen cymorth ymarferol a chefnogaeth emosiynol.

Dywedodd cynghorydd yng Ngwynedd, Andrew Hinchliff, sy'n Gadeirydd Pwyllgor Lesbiaid/Hoywon Heddlu Gogledd Cymru, fod nifer o bobl wedi bod yn gyndyn o ddweud wrth yr heddlu am ymosodiadau.

"Mae 'na dystiolaeth fod rhai pobl yn diodde troseddau o'r fath saith, wyth neu hyd yn oed naw o weithiau cyn dweud wrth unrhyw un heb son am gysylltu gyda'r heddlu.

"Mae'r sefyllfa yn debyg i drais yn y cartre, lle nad yw pobl yn cysylltu gyda'r heddlu gyda'u cwynion."

Ymchwiliad

Dywedodd y byddai'r gwasanaeth newydd yn annog pobl i ddweud wrth yr awdurdodau yn syth.

Dywedodd Kate Bennet, Cyfarwyddwr Cymru Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: "Mae'n drist cydnabod fod pobl yn parhau i ddiodde casineb troseddol oherwydd y ffaith syml eu bod nhw yn hoyw, lesbiaid neu yn drawsrywiol.

"Mae'r comisiwn yn cydweithio gyda nifer o sefydliadau er mwyn newid y sefyllfa.

"Yn ddiweddar rydym wedi cyhoeddi ymchwiliad i'r problemau a'r bygythiadau mae pobl anabl yn eu hwynebu.

Yn ôl Gaynor McKeown, o Gymorth i Ddioddefwyr Cymru, mae'n bwysig fod pobl yn gallu ymddiried ynddyn nhw wrth wynebu sefyllfaoedd anodd.

"Mae angen sicrhau bod cymorth wrth law i ddioddefwyr a phobl sy'n dyst i droseddau tebyg.

"Dyna pam fod y gwasanaeth newydd mor bwysig."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific