British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 27 Ionawr 2010, 06:49 GMT
Elusen yn dweud bod cleifion yn cael 'eu hanwybyddu'

Claf yn cael triniaeth
Dywed yr elusen y bydd dros 200,000 yn goroesi canser erbyn 2030

Mae miloedd o gleifion sy'n goroesi canser yn cael eu hesgeuluso ar ôl cyfnod y driniaeth, yn ôl un o brif elusennau canser Prydain.

Cred Macmillan y bydd nifer y bobl sy'n goroesi canser yng Nghymru yn dyblu i dros 200,000 erbyn y flwyddyn 2030.

Ond maen nhw'n dweud nad oes digon yn cael ei wneud wedi'r driniaeth - gyda 84% yn diodde problemau iechyd o fewn 12 mis.

Dywed yr elusen fod angen cynlluniau gofal ar gyfer unigolion wedi triniaeth, ond yn ôl Llywodraeth y Cynulliad mae pwyslais eisoes yn cael ei roi i ofal parhaol ar gyfer cleifion.

Cred Macmillan y byddai cynllun gofal unigol yn elwa pobl fel Peter Thomas o Gaerfyrddin.

Ym mis Hydref 2007 clywodd ei fod yn diodde o glefyd Non Hodgkin's Lymphoma.

Ar ôl triniaeth cemotherapi, radiotherapi a thrawsblannu bôn celloedd fe lwyddodd i oroesi.

Cleifion Canser
2008 - 108,000 o bobl yn goroesi canser
Amcangyfrifir erbyn 2030 bydd 217,000 wedi goroesi canser
O'r rhai sy'n goroesi mae 60% yn fenywod a 40% yn wrywod
Mae bron i 40% o'r rhai sy'n goroesi dan 64 oed

O ganlyniad y driniaeth does ganddo ddim system imiwnedd.

Mae o'n dal i ddiodde o flinder cronig, a bod yn anghofus.

"Mae'n anodd ar ddiwedd y driniaeth, clywed wedyn eich bod ar ben eich hunan - a does neb i helpu chi ddod i delerau."

Yn ôl MacMillan mae'r teimlad o gael eich gadael heb help yn un cyffredin ymhlith pobl sy'n goroesi canser.

"Mae'r math o wasanaethau sy ar gael yn amrywio o ardal i ardal," meddai Cath Lindley, Rheolwr Cyffredinol Macmillan yng Nghymru.

Gofal gwell i gleifion wedi canser

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad fod eu strategaeth yn cydnabod yr angen am ofal parhaol.

"Mae ein strategaeth yn cydnabod pwysigrwydd addysg a gofal parhaol yn y driniaeth ar gyfer cleifion canser.

"Mae ein Safonau Canser Cenedlaethol, dogfen a gyhoeddwyd yn 2005, yn egluro'r math o ofal y dylai cleifion ei dderbyn.

"Yn y pendraw mae'n fater i swyddogion iechyd benderfynu ar y math o ofal mae claf ei angen, a'r math o driniaeth sy'n addas."HEFYD
Pryder am ofal cleifion canser
02 Hyd 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific