British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 22 Ionawr 2010, 20:52 GMT
Trafodaeth gyhoeddus am ddyfodol pier

Pier Bae Colwyn
Bu pier Bae Colwyn yn denu twristiaid ers 1900

Mae cyfarfod cyhoeddus ym Mae Colwyn wedi penderfynu o blaid ceisio adfer pier Fictorianaidd sy'n dirywio.

Agorodd y pier rhestredig yn 1900, ond mae angen llawer o waith cynnal a chadw i'w adfer i'w hen ogoniant.

Cafodd y cyfarfod, nos Wener, ei gadeirio gan yr AS lleol David Jones.

Dywedodd Mr Jones: "Gall y cynlluniau i wella ardal glan môr Bae Colwyn ddim digwydd go iawn heb gynnwys y pier."

Adfer neu ddymchwel?

Ychwanegodd fod y dirywiad cynyddol y pier yn destun pryder mawr i fwyafrif y trigolion.

"Y cwestiynau sydd angen eu hateb felly yw a ddylai'r pier gael ei adnewyddu, ac os felly o ble y daw'r arian i wneud hynny?" meddai.

"Fel arall a ddylen ni ystyried, fel mae sawl un wedi awgrymu, dymchwel y pier yn gyfan gwbwl?

"Pwrpas y cyfarfod fydd canfod beth yw'r farn gyffredinol yn y dre ar y mater pwysig yma."

David Jones AS
Y cwestiynau sydd angen eu hateb felly yw a ddylai'r pier gael ei adnewyddu, ac os felly o ble y daw'r arian i wneud hynny?
David Jones AS

Ceidwadwyr, Gorllewin Clwyd

Methdalwr

Penderfynodd y cyfarfod o fwyafrif helaeth i gefnogi ymgyrch i adfer y pier.

Roedd nifer yn feirniadol o Gyngor Conwy, gan gyhuddo'r awdurdod lleol o ddangos diffyg diddordeb.

Ar un cyfnod, roedd y pier yn denu mawrion y byd adloniant - bu Morecambe and Wise, Ken Dodd a Harry Secombe yn perfformio yno yn ogystal â'r grwpiau enwog Slade a Motorhead.

Yn ystod hafau aeth heibio, roedd cerddorfa yn perfformio yno'n gyson.

Gobaith cyn berchnogion y pier oedd ei drawsnewid i fod yn atyniad i dwristiaid, ac fe geision nhw werthu'r lle ar safle we.

Ond fe aeth perchennog mwyaf diweddar y pier yn fethdalwr yn 2008 wedi ffrae am drethi busnes a threth cyngor.

Ar hyn o bryd mae'r pier yn nwylo'r gweinyddwyr.

Ym mis Mai 2009, cyhoeddwyd y byddai Bae Colwyn ymhlith nifer o ardaloedd i dderbyn £38m o fuddsoddiad er mwyn gwella'r dre, gyda'r ardal glan môr yn ganolbwynt i hynny.

Yna ym mis Awst, dywedodd Llywodraeth Y Cynulliad y byddai £20m ychwanegol yn mynd tuag at adfywio trefi Bae Colwyn a'r Rhyl.

Mae cynllun cyngor Conwy ar gyfer y dre yn cynnwys amddiffynfeydd i'r arfordir, canolfan ragoriaeth chwaraeon ac ail-leoli swyddfeydd y cyngor i ganol y dre.

Bydd cyfarfod cyhoeddus i drafod y pier yn Siambr y Cyngor, Ffordd Y Rhiw, Bae Colwyn am 1800 ddydd Gwener.HEFYD
Pier: Cyfarfod i drafod dyfodol
26 Rhag 09 |  Newyddion
Ymdrech i werthu pier yn methu
28 Awst 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific