British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 17 Ionawr 2010, 11:36 GMT
Tyllau dyfn mewn ffyrdd wedi'r eira a'r rhew

Twll yn y ffordd yng Nghaerdydd
Mae'r tywydd diweddar wedi arwain at broblemau eraill ar y ffyrdd

Wrth i'r eira a'r rhew ddadmer mae 'na beryglon eraill yn dod i'r amlwg.

Mae 'na rybudd i yrwyr fod yn ofalus gan fod tyllau wedi ymddangos yn y ffyrdd ar hyd a lled y wlad.

Mae sawl cyngor sir yn dweud eu bod nhw'n paratoi am gyfnod prysur o atgyweirio.

Er bod tyllau o bosib wedi bod yn y ffyrdd cyn y tywydd mawr, mae'n bosib eu bod bellach yn fwy ac yn gallu fod yn anesmwyth i deithio mewn cerbydau.

Yn ôl mudiad moduro'r AA, cafodd £47 miliwn ei wario ar iawndal y llynedd i bobl oedd wedi diodde niwed corfforol neu niwed i'r cerbydau oherwydd y tyllau.

Mae'r tyllau yn broblem i yrwyr, beicwyr ac i gerddwyr.

Gwaith atgyweirio

Dywed cyngor cymuned ar gyrion Caerdydd mai cwyn gyson gan drigolion ydi tyllau yn y ffordd.

"Mae problemau tyllau yn y ffyrdd yn broblem gynyddol yn y pentre," meddai Penri Williams o Gyngor Cymuned Pentyrch.

Twll yn y ffordd yng Nghaerdydd
Gall atgyweirio'r tyllau gostio miloedd i awdurdodau lleol

"Rydym yn cael cwynion di-ri yn y cyngor cymuned.

"Wedi cael cwynion hefyd nad ydi safon y gwaith atgyweirio ddim yn ddigon da."

I Gyngor Caerdydd yn unig mae'r gost o gynnal a chadw'r ffyrdd yn £50 miliwn y flwyddyn.

Gyda chostau ychwanegol yn ddiweddar i gael mwy o raean fe fydd yn rhaid iddyn nhw hefyd ysgwyddo'r baich o dalu am atgyweirio'r ffyrdd.

"Gyda Chyngor Sir Caerdydd, os oes 'na dwll mwy na 20mm o ddyfnder maen nhw'n dod allan i'w atgywirio," meddai'r Cynghorydd Delme Bowen.

"Mae staff yn archwilio'r ffyrdd yn fisol.

"Os oes 'na dwll dwfn mewn ffordd brysur, rhaid ei atgyweirio dros nos."

Dywedodd Yr Athro Stuart Cole o Ganolfan Trafnidiaeth Cymru, bod dŵr yn tueddu i fynd o dan y tar sydd wedi ei roi i orchuddio twll.

"Wrth i'r dŵr rewi mae'n tyfu o ran maint yn gwthio'r tar i fyny a chreu twll.

"Wrth i geir yrru drosto mae'n mynd yn dwll mwy."

Mae Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth Cymru wedi galw am fwy o fuddsoddiad i atgyweirio ffyrdd ar hyd y wlad.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific