British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 15 Ionawr 2010, 16:44 GMT
Ergyd wrth i Bosch gau ffatri a 900 yn colli'u gwaith

Ffatri Bosch ym Meisgyn
Fe fydd y ffatri ger Llantrisant yn cau yn 2011

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi addo cefnogaeth lawn i 900 o weithwyr Bosch sydd wedi clywed y byddan nhw'n colli eu gwaith pan fydd y ffatri yn cau yn ne Cymru'r flwyddyn nesaf.

Dydd Iau fe wnaeth y cwmni o'r Almaen gyhoeddi eu bod yn bwriadu symud y gwaith o Feisgyn ger Llantrisant i Hwngari.

Yn ôl y cwmni, mi fethon nhw â gwneud elw am y tro cynta ers 60 mlynedd y llynedd.

Dywed arweinwyr undeb bod hyn yn "ergyd" i'r gweithwyr a'r ardal.

Yn ôl Dirprwy Brif Weinidog Cymru a Gweinidog Economaidd Cymru, Ieuan Wyn Jones, y bydd 'na gefnogaeth i'r staff ganfod gwaith newydd neu hyfforddiant ar gyfer sgiliau newydd.

Fe agorodd y ffatri ym Meisgyn yn 1991.

Ar ei anterth roedd 1,500 o bobl yn cael eu cyflogi yno.

Dywed y cwmni ddydd Iau mai dyma'r argyfwng economaidd gwaetha y maen nhw wedi ei weld ers blynyddoedd lawer.

Dywed y cwmni eu bod wedi torri'r newydd i'r

gweithwyr wrth i'r tri mis ymgynghorol ddod i ben.

Ymhlith cynlluniau yr oedd cau yn gyfan gwbl neu ddiswyddo 300.

Penderfyniad anodd

Ond dywedodd y cwmni eu bod yn cyflwyno cais o flaen bwrdd y cwmni i gau'r ffatri yn gyfan gwbl a throsglwyddo'r gwaith i Hwngari.

"Mae'r cyfnod ymgynghorol yn cael ei ymestyn hyd nes fis Chwefror," meddai datganiad ar ran y cwmni.

"Fe fydd yr undebau a staff yn ceisio paratoi telerau diswyddo.

Fe fyddwn ni'n gwneud popeth posib i helpu'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan y cyhoeddiad, boed i ganfod swyddi newydd neu i ddysgu sgiliau newydd
Ieuan Wyn Jones, Gweiniodg Economi Cymru

"Mae'n ddrwg ganddo ni nad oedd modd canfod ateb arall i'r ffatri yma," ychwanegodd Stefan Asenkerschbaumer, Llywydd cydrannau ceir Bosch.

"O fod wedi treulio cyfnod yn gweithio fel rheolwr y ffatri yn ne Cymru, dwi'n gwybod o brofiad am ymroddiad y staff yno.

"Mae'r penderfyniad yma felly ymhlith yr anodda' dwi wedi gorfod ei wneud yn fy ngyrfa."

O'i gymharu â 2008 mae gwerthiant y cynnyrch o'r ffatri ym Meisgyn i lawr 45% yn 2009.

"Heb addasu'r strwythur fe fyddai dyfodol hir dymor yn peryglu'r adran gyfan," ychwanegodd Mr Asenkerschbaumer.

Dim cyfle

Fe wnaeth y cwmni rybuddio'r gweithlu ym mis Medi 2009 bod perygl o golli swyddi oni bai bod 'na welliant yn y galw am rannau i geir.

Yn 2008 collodd 600 o gontractwyr eu gwaith ar y safle ac fe wnaeth staff asiantaeth hefyd golli eu gwaith.

Wrth gyhoeddi tri mis o ymgynghoriad ym mis Hydref rhybuddiodd y cwmni y gallai gwerthiant y cwmni ostwng 65% yn 2010.

Bosch
Mae'r cwmni yn symud y gwiath i Hwngari

Dywedodd undeb Unite eu bod wedi bod yn trafod yn ystod y tri mis diwethaf yn fanwl fwriadau'r cwmni er mwyn achub y ffatri sydd ar gyrion Caerdydd.

"Roeddem wedi gofyn i'r cwmni ystyried opsiynau eraill," meddai David Lewis.

"Ond er eu bod yn dweud eu bod wedi gwneud hyn, does 'na ddim cyfle gan fod 'na ergyd i bob sector.

"Dydi'r gwaith ddim yna."

Ychwanegodd bod y gweithwyr yn credu nôl ym mis Hydref nad oedd 'na fawr o obaith .

"Dwi'n meddwl bod pawb yn siomedig nad oes modd achub rhywbeth," meddai.

Cynnig cymorth

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd Ieuan Wyn Jones bod Llywodraeth y Cynulliad yn addo cefnogi'r gweithwyr.

"Mae'n newyddion hynod siomedig ac yn ergyd sylweddol i'r gweithwyr sydd â sgiliau uchel ac wrth gwrs i'r gymuned yn ehangach.

"Rydym wedi cyfarfod yn aml gydag uwch gynrychiolwyr y cwmni ac fe wnes i eu cyfarfod eto ddydd Iau ac i bwysleisio pa mor bwysig fyddai cadw'r safle ar agor.

"Ond er gwaetha'n hymdrechion, mae'r cwmni wedi penderfynu mynd ymlaen gyda'r cynllun i gau'r ffatri a symud y gwaith i ddwyrain Ewrop.

"Fe fyddwn ni'n gwneud popeth posib i helpu'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan y cyhoeddiad, boed i ganfod swyddi newydd neu i ddysgu sgiliau newydd."

Beirniadaeth

Beirniadu Llywodraeth Y Cynulliad wnaeth llefarydd y Ceidwadwyr ar yr economi, David Melding AC.

"Mae'r ergyd yma yn dangos fod rhaid i ni rhagweld amgylchiadau economaidd a hinsawdd y farchnad yn well," meddai,

"Roedd Bosch yn un o'r brandiau eiconaidd mwyaf a grewyd gan yr hen Awdurdod Datblygu Cymru.

"Mae'n amlwg fod methiant Llywodraeth Y Cynulliad i greu strategaeth i'r diwydiant cynhyrchu yn gamsyniol.

"Mae gweinidogion wedi dibynnu'n ormodol ar gynllun ProAct, a doedd hwnnw'n amlwg o ddim diddordeb i Bosch, ac mae polisiau llywodraethau San Steffan a Chaerdydd yn gwneud Cymru yn lle llai deniadol i fuddsoddi mewn busnes."HEFYD
Bosch: Cyfrannu at golli 750 swydd
19 Tach 08 |  Newyddion
Colli swyddi Bosch yn 'ergyd'
20 Tach 08 |  Newyddion
Poeni am hyd at 300 o swyddi
02 Hyd 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific