British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 11 Ionawr 2010, 06:53 GMT
Diwygio system bathodynnau anabl

Bathodyn Glas
Dywed y llywodraeth bod angen diwygio'r system

Mae cynlluniau i wella system Bathodynnau Glas ar gyfer llefydd parcio i'r anabl yng Nghymru yn cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth y Cynulliad.

Mae'r newidiadau yn cynnwys ymestyn yr hawl i blant dan dair oed fod yn gymwys, pobl gyda chyflyrau dros dro a grwp newydd o bobl anabl.

Fe fydd y newidiadau hefyd yn arwain at symleiddio'r broses o wneud cais am fathodyn a gwella'r system i daclo'r rhai sy'n camddefnyddio'r cynllun.

Dywedodd Ieuan Wyn Jones, Gweinidog Trafnidiaeth Cymru bod hi'n amser "i ail-edrych" ar y system gafodd ei gyflwyno yn 1971.

Ychwanegodd y gallai gymryd hyd at bum mlynedd i gyflwyno'r rhaglen gyfan ar gyfer tua 230,000 o bobl yng Nghymru.

Ond dywedodd y bydd Llywodraeth y Cynulliad yn blaenoriaethu rhai agweddau o'r cynllun.

RHAI GWELLIANNAU
Ymestyn yr hawl i blant o dan dair oed sydd â chyflyrau penodol a grwpiau newydd
Cynnig Bathodyn Glas dros dro i bobl sydd wedi diodde trawma sylweddol, strôc neu angen cymalau newydd
Gwella'r broses o wneud cais
Lleihau'r camddefnydd o'r system drwy rannu gwybodaeth
Cydweithio i daclo camddefnyddio'r llefydd parcio men meysydd preifat

Fe fydd y rhain yn cynnwys ymestyn y cynllun i gynnwys plant o dan dair oed sydd â chyflyrau meddygol penodol, pobl gydag anabledd difrifol yn eu breichiau ers eu genedigaeth sy'n cael anhawster defnyddio offer parcio.

Bron i 40 mlynedd yn ôl pan gafodd y cynllun ei gyflwyno gyntaf y bwriad oedd darparu consesiynau parcio ar gyfer pobl oedd wedi eu cofrestru'n ddall neu oedd yn ddifrifol anabl.

"Mae'r cynllun wedi helpu pobl sydd wedi eu cofrestru yn ddall neu sy'n ddifrifol anabl i barcio yn nes at adnoddau a gwasanaethau," meddai Mr Jones.

"Ond rydym yn credu bod angen ail-edrych ar y cynllun cyfan i sicrhau ei fod yn dal yn berthnasol.

"Dyna pam ein bod wedi comisiynu ystod eang o drafodaethau arweiniodd at y newidiadau.

"Rydym wedi gwrando ar beth oedd gan bobl i'w ddweud ac wedi ystyried y problemau sy'n deillio o'r cynllun presennol."

Dywedodd Mr Jones mai bwriad y cynllun ydi gweithio gyda phartneriaethau i ddatblygu cynllun a fydd ateb gofynion pobl Cymru a gwella cyfle a chydraddoldeb mynediad i bobl anabl.

"Mae'n rhaid i ni wneud yn siwr bod y bobl sydd wir angen Bathodynnau Glas yn cael mynediad i'r system yn gyflym ac yn effeithiol a gwneud yn fawr o'r dechnoleg fodern er mwyn lleihau camddefnydd y system," meddai Mr Jones.

Mae 'na dîm penodol sy'n symud y cynlluniau ymlaen.

Ychwanegodd Mr Jones bod Llywodraeth y Cynulliad yn trafod gyda Llywodraeth y DU a gweinyddiaethau eraill i sicrhau bod y cynllun yn addas i weddill y systemau ar draws y DU.HEFYD
Dirwy: Dicter dyn anabl
04 Ion 06 |  Newyddion
Lle parcio i ferched beichiog?
09 Rhag 09 |  Newyddion
Anabledd: Dirwy parcio o £472
26 Medi 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific