British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 9 Ionawr 2010, 10:51 GMT
Ceisio cadw ffyrdd ar agor er gwaetha prinder graean

Halen graeanu
Mae haelen graeanu yn prinhau drwy'r wlad

Wrth i'r tywydd oer barhau am ddyddiau eto mae 'na bryder bod graean yn brin iawn.

Ar ôl dyddiau o dywydd oer, eira a rhew mae rhannau o Gymru yn dal dan flanced wen.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd mae disgwyl i'r tywydd oer barhau gyda rhybudd y gallai mwy o eira syrthio dros y Sul a'r tymheredd yn mynd i fod yn isel iawn am o leia wythnos arall.

Mae Asiantaeth y Priffyrdd wedi cael cyfarwyddyd i beidio â graeanu'r llain galed ar draffyrdd Prydain.

Ac mae cynghorau yng Nghymru eisoes yn blaenoriaethu pa ffyrdd sy'n cael eu trin gyda nifer yn graeanu'r prif ffyrdd yn unig.

Dywedodd cynghorau Caerdydd, Caerffili a Bro Morgannwg y bydd cyflenwadau yn rhedeg allan erbyn dydd Llun os na fydd mwy o halen yn cyrraedd dros y penwythnos.

Yn ôl yr awdurdodau yn Nhorfaen mae'u cyflenwadau halen nhw yn isel iawn gyda digon i bara dim ond am ddeuddydd arall o dywydd oer.

Ac mae gweithwyr Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyfeirio holl staff sydd ar gael at waith graeanu.

Cyflenwi halen

Ond gyda disgwyl mwy o eira a gwyntoedd isel dydd Sul mae 'na bryder mai nid yn unig y ffyrdd gwledig fydd yn cael eu hamddifadu.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd bod 37% o ffyrdd y sir wedi cael eu graeanu, tua 670 milltir.

"Mae'n cymryd tua phedair awr i raeanu holl brif ffyrdd y sir," meddai Gwyn Morris Jones, pennaeth priffyrdd y cyngor.

"Ond gall cerbydau gael eu dal mewn traffig pan mae'n bwrw eira.

"Rydym wedi bod allan bob dydd ac eithrio dau dros y mis diwethaf ac mae stoc halen wedi gostwng wrth i ni ganolbwyntio ar raeanu'r prif ffyrdd am y tro."

Llun o Brydain o'r gofod (Prifysgol Dundee - llun o loeren Nasa)
Yr olygfa o'r gofod a Phrydain dan flanced o eira a rhew

Dywedodd Cymdeithas Foduro'r AA nad ydi nifer o ffyrdd bellach "yn ddiogel".

Yn ôl Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fe allai'r cyflenwadau graeanu ddod i ben o fewn dyddiau.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi dweud bod yn bwriadu rhyddhau mwy o raean i rai awdurdodau lleol wrth iddyn nhw barhau i gadw'r prif ffyrdd ar agor.

"Mae wedi bod yn wythnos brysur iawn gyda thua 50 o loriau yn mynd a dod bob dydd ond ers dydd Llun mae'r nifer wedi codi i 500 y dydd, " meddai Robert Jones o Gwmni British Salt yn Sir Caer.

"Mae'r staff yn gweithio ddydd a nos ac oriau hir i wneud yn sir bod yr halen, tua 12,000 tunnell y dydd, yn mynd allan.

"Mae'n debyg bod 'na ddigon o halen yma tan ddydd Mawrth."

Dywedodd bod y prif gyflenwad i'r awdurdodau ym Mhrydain yn Winsford, Sir Gaer, ac er ei fod o dan y ddaear dydi'r staff ddim yn gallu ei godi a'i ddosbarthu yn ddigon cyflym i ateb y galwadau.

"Dwi ddim yn meddwl y byddwn yn rhedeg allan o halen ond fydd pobl ddim yn cael be maen nhw'n disgwyl ei gael," ychwanegodd.

Ffyrdd

Dydd Sadwrn mae Ffordd Fynyddig Bwlch ynghau i'r ddau gyfeiriad rhwng Nant-Y-Moel a Threorci, gan fod y ffordd yn llithrig.

Ac mae prif ffordd Gwaelod-y-Garth, rhwng Heol Gwaelod-y-Garth a Heol Goch yn ardal Caerdydd hefyd ar gau.

Mae Lon Sandy yn Abertawe wedi cau rhwng Norton Drive a Ffordd De Gwyr.

Yn ôl Maes Awyr Caerdydd mae 'na rywfaint o oedi i deithiau sy'n cyrraedd a gadael y maes awyr oherwydd y tywydd.

Y cyngor i deithwyr ydi i adael digon o amser i gyrraedd yno a chofrestru fel arfer ac i gysylltu gyda'r cwmniau teithio a hedfan.

Yn y cyfamser mae elusen Age Concern yn galw am adolygiad brys o daliadau tanwydd i bensiynwyr er mwyn osgoi cynnydd yn nifer y marwolaethau dros y gaeaf oera ers 30 mlynedd.

Mae pensiynwyr yn cael lwfans tanwydd blynyddol a thaliadau ychwanegol os ydi'r tymheredd yn isel dros gyfnod o saith niwrnod yn olynol.

Yn ôl yr elusen fe wnaeth 26,700 yn fwy o bobl farw na'r disgwyl y gaeaf diwethaf, 50% yn fwy na'r ffigwr blaenorol.

Yn ystod yr wythnos hefyd fe wnaeth nifer o ysbytai ohirio rhai llawdriniaethau ac apwyntiadau oherwydd bod staff yn methu cyrraedd y gwaith.

Ac mae'r gwasanaethau brys yn parhau annog pobl i beidio ffonio 999 oni bai ei fod yn argyfwng.

Y cyngor ydi i beidio teithio os nad oes gwir raid ac i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle mae modd.

Ond mae 'na gyngor i bobl gysylltu gyda'r cwmnïau teithio, cwmnïau bysiau a threnau i wneud yn siwr eu bod yn rhedeg cyn gadael y tŷ.HEFYD
Ysgolion ar gau ddydd Llun
11 Ion 10 |  Newyddion
Sir: 'Angen gohirio arholiadau'
08 Ion 10 |  Newyddion
Ysgolion a ffyrdd yn cael eu heffeithio
08 Ion 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific