British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 8 Ionawr 2010, 17:20 GMT
Sir: 'Angen gohirio arholiadau'

Derbyn canlyniadau
Mae apl Ceredigion yn cael ei gefnogi gan Gyngor Sir Powys

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi apelio'n uniongyrchol at Weinidogion Llywodraeth y Cynulliad i ymyrryd i sicrhau bod arholiadau modiwlar safon A, AS a ThGAU y bwriedir eu cynnal yr wythnos nesaf ledled Cymru, yn cael eu gohirio.

Mae apêl Ceredigion yn cael ei gefnogi gan Gyngor Sir Powys.

Ond mae Cyd-bwyllgor Addysg Cymru yn dweud y dylid cadw at yr amserlen gyfredol.

Yn ôl Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Keith Evans: "Mae Ceredigion, sef un o siroedd mwyaf gwledig Cymru, yn dal i fod yn brwydro i agor ei ffyrdd gwledig.

"Mae'r tymheredd yng Ngheredigion wedi bod gyda'r isaf yng Nghymru'r wythnos hon a disgwylir mwy o eira i syrthio eto yng Ngheredigion dros y penwythnos.

"Mae Adran Addysg a Gwasanaethau Cymunedol Ceredigion wedi ceisio a cheisio cael y Cydbwyllgor Addysg i ddeall y sefyllfa sy'n wynebu disgyblion mewn ardaloedd gwledig megis Ceredigion ac i gytuno i ohirio'r arholiadau modiwlar safon A, As a TGAU y bwriedir eu cynnal yr wythnos nesaf.

"Dyw hi ddim yn deg o gwbwl y gallai dyfodol cenhedlaeth gyfan o blant ar draws Cymru wledig gael eu niweidio gan ei anallu i ddeall difrifoldeb y sefyllfa."

105 o ddisgyblion

Mae 105 o ddisgyblion ar draws ysgolion uwchradd a chyfun Ceredigion i fod i sefyll arholiadau modiwlar TGAU, safon A ac AS yr wythnos nesaf, gan ddechrau ddydd Llun.

Bydd y niferoedd yn codi i 145 dydd Mawrth, 157 dydd Mercher a 523 dydd Iau.

Mae pob ysgol wedi bod ar gau gydol yr wythnos hon ar wahân i Ysgol Aberteifi a fedrodd agor am ddau ddiwrnod ar gyfer y disgyblion hynny sydd i sefyll arholiadau'r wythnos nesaf.

Eglurodd Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cymunedol Ceredigion, Mr Eifion Evans: "Er bod prifathrawon y saith ysgol sydd i fod cynnal arholiadau'r wythnos nesaf yn benderfynol o geisio sicrhau bod yr ysgolion ar agor er mwyn i'r disgyblion sefyll eu harholiadau, y broblem fawr yw, pa un ai fydd y disgyblion yn wir yn medru cyrraedd yr ysgolion er mwyn gwneud hynny.

"Wrth gwrs, nid problem i Geredigion yn unig yw hon ac mae 'na annhegwch mawr o feddwl y gallai amgylchiadau mor arbennig effeithio ar ddyfodol nifer sylweddol o bobl ifanc Cymru."

'Penderfyniad anodd'

Ond mewn datganiad, dywedodd Cyd-bwyllgor Addysg Cymru: "Mae CBAC yn gwbl ymwybodol o'r anawsterau y mae nifer o ganolfannau yng Nghymru a Lloegr yn eu hwynebu yn sgîl y tywydd gwael, ac yn cydymdeimlo'n fawr â'r myfyrwyr sy'n cael trafferth mynychu ysgolion neu golegau.

"Yn unol â'r byrddau arholi eraill yr ydym wedi ysytyried yn ofalus iawn yr opsiynau sydd ar gael, gan gynnwys ailamserlennu. Rydym wedi penderfynu y dylem gadw at yr amserlen gyfredol am nifer o resymau.

  • mae strwythur y cyrsiau modiwlaidd yn golygu bod gan ymgeiswyr amryw o gyfleoedd yn ystod cwrs dwy flynedd i sefyll uned unigol, a bydd gan y rhan fwyaf o ymgeiswyr o leiaf un cyfle arall ym mis Mai/Mehefin i sefyll modiwlau cyn iddynt hawlio eu canlyniad pwnc
  • bydd trefniadau ysytyriaeth arbennig arferol ar gyfer yr ymgeiswyr hynny sy'n hawlio canlyniadau pwnc ym mis Ionawr
  • byddai ailamserlennu'n cael effaith ar y rhaglenni dysgu ac addysgu mewn ysgolion a cholegau ar gyfer arholiadau'r haf
  • petaen ni'n ailamserlennu, mae'n bosib y byddai'r dyddiadau newydd yn cael eu heffeithio gan dywydd gwael hefyd
  • mae'n amhosib gwarantu diogelwch y papurau cwestiynau trwy ofyn i bob canolfan ohirio; dim ond un achos lle caiff arholiad ei gynnal sydd eisiau ac mae cyfrinachedd y papur wedi mynd

"Gobeithiwn y bydd ein canolfannau a'n hymgeiswyr yn deall ac yn cefnogi'r penderfyniad anodd hwn."

Yn ôl Llywodraeth y Cynulliad, mae modd defnyddio canolfannau eraill i gynnal arholiadau os ydy hi'n rhy beryglus i ddefnyddio ysgolion.HEFYD
Safon Uwch: 97.6% yn llwyddo
20 Awst 09 |  Newyddion
TGAU: Mwy'n llwyddo
21 Awst 08 |  Newyddion
Safon Uwch: Mwy yn llwyddo eto
16 Awst 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific