British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 11 Ionawr 2010, 10:43 GMT
Ysgolion ar gau ddydd Llun

YSGOLION

Isod, fesul sir, mae'r rhestr ddiweddara fel ddaw'r wybodaeth i law o ysgolion Cymru sydd wedi cadarnhau eu bod ar gau ddydd Llun Ionawr 11 2010. Mae gwybodaeth hefyd ar wefan y cynghorau. Gall rhai cynghorau ddarparu gwybdoaeth drwy Twitter ac mae 'na wybodaeth hefyd ar wefannau yr ysgolion.

ABERTAWE
Cyngor Sir Abertawe

Rhestr gan y cyngor o ysgolion sydd ar gau

Ysgol Gynradd Waunarlwydd (problemau gwresogi)


BLAENAU GWENT
Cyngor Sir Blaenau Gwent (Saesneg)

Ysgol Mileniwm Roseheyworth, Abertyleri

Ysgol Gynradd Blaentyleri

Ysgol Garnlydan

Ysgol Gynradd Bryngwyn

Canolfan Thomas Richards, Tredegar - (ar agor i staff yn unig)

Coleg Gwent Campws Glyn Ebwy ar agor i staff yn unig

Ysgol Gymraeg Brynmawr

Ysgol Gynradd Rhos-Y-Fedwyn

Ysgol Uwchradd Glyncoed (ar agor i staff a disgyblion blwyddyn 10 a 11 yn unig)

Coleg Gwent Campws Glyn Ebwy (ar agor i staff yn unig)

Ysgol Brynmawr (ar agor i staff a disgyblion sy'n sefyll arholiadau)

Ysgol Gynradd Waunlwyd

Ysgol Gynradd Ystruth

Ysgol Gynradd Deighton (ar agor i staff yn unig)

Ysgol Gynradd Georgetown (ar agor i staff yn unig)

Ysgol Gynradd Cwm

Ysgol Gynradd Glanhowy (ar agor i staff)

Ysgol Uwchradd Abertyleri (ar agor i staff)

Ysgol Gatholig Y Santes Fair, Brynmawr

Ysgol Gatholig Yr Holl Saint, Glyn Ebwy

Ysgol Santes Fair yr Eglwys yng Nghymru ym Mrynmawr


BRO MORGANNWG
Cyngor Sir Bro Morgannwg

Ysgol Pen y Garth (ar agor i staff ond ar gau i ddisgyblion)

Meithrinfa Cogan

Ysgol Gynradd Llandochau

Coleg Y Barri (ar agor i staff a myfyrwyr sy'n sefyll arholiadau)


CAERDYDD
Cyngor Sir Caerdydd

Ysgol Uwchradd Cathays (ar agor i ddisgyblion 10-13 yn unig)

Ysgol Arbennig Ty Gwyn (ar agor i staff)

Ysgol Uwchradd Caerdydd (ar agor i ddisgyblion 10-13 yn unig)

Ysgol Uwchradd Fitzalan (ar agor i ddisgyblion blwyddyn 10-13 yn unig. Defnyddiwch fynedfa Lôn Lawrenny)

Ysgol Uwchradd Tredelerch (ar agor i flwyddyn 10 a 11 yn unig)

Ysgol Uwchradd St Illtyds (ar agor i flwyddyn 10 a 11 yn unig)

Ysgol Uwchradd Woodlands (ar agor i staff)

Ysgol Arbennig Riverbank (ar agor i staff )

Ysgol Uwchraff Gatholig Mary Immaculate (ar agor i flwyddyn 10 a 11 yn unig cyngor i ddod a cinio eich hun)

Coleg Dewi Sant - ar agor ar gyfer arholiadau yn unig

Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd - ar agor i ddisgyblion 10-13 a staff

Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf - ar agor i fyfyrwyr sy'n sefyll arholiadau yn unig


CAERFFILI
Cyngor Sir Caerffili

Ysgol Y Lawnt

Ysgol Uwchradd Sant Martin (ar agor i ddisgyblion 11-13 yn unig)

Ysgol Uwchradd Pontllanfraith

Ysgol Uwchradd Heolddu (ar agor i ddisgyblion 11-13 yn unig)

Ysgol Gynradd Libanus

Ysgol Lewis (ar agor i ddisgyblion 11-13 yn unig)

Ysgol Uwchradd Lewis I Ferched (ar agor ar gyfer disgyblion 11-13 yn unig)

Ysgol Iau Hendre

Ysgol Gynradd Y Coed-Duon

Coleg Gwent, (campws Cross Keys ar agor i ddisgyblion sy'n sefyll arholiadau ddydd Llun yn unig)

Ysgol Uwchradd Bedwas - ar agor ar gyfer arholiadau yn unig

Ysgol Gynradd Cwmcarn


CAERFYRDDIN
Cyngor Sir Caerfyrddin

Ysgol Gynradd Llan-gain

Ysgol Gynradd Betws

Ysgol y Gwendraeth (ar agor i ddisgyblion blwyddyn 10-13 yn unig)

Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth (ar agor i flynyddoedd 10-13 a staff)

Ysgol Gynradd Rhys Prichard, Llanymddyfri (problemau gwres)

Ysgol Gyfun Coedcae, Llanelli (ar agor i ddisgyblion 10 a 11 yn unig)

Canolfannau addysg Llandeilo a Glanaman

Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Cwmann


CASNEWYDD
Cyngor Sir Casnewydd

Bydd arholiadau YN digwydd yn wyth ysgol uwchradd Casnewydd yn ôl y cyngor, ysgolion uwchradd Basaleg, Caerllion, Duffryn, Hartridge, Lliswerry, Casnewydd, St Julian a St Joseph. Fe ddylai disgyblion wneud pob ymdrech I gyrraedd yr ysgol. Does 'na ddim sicrwydd am drafnidiaeth ysgol ddydd Llun. Fe fydd yr ysgolion ar agor I sefyll arholiadau er y gallai'r ysgol fod ar gau i weddill y disgyblion.

Coleg Gwent Campws Casnewydd (ar agor i staff a myfyrwyr sy'n sefyll arholiadau)

Ysgol Uwchradd Hartridge (ar agor i staff, disgyblion blwyddyn 11 a 13 yn unig a'r rhai sy'n sefyll arholiadau allanol)

Ysgol Uwchradd Caerllion (ar agor i staff, disgyblion blwyddyn 11 a 13 yn unig a'r rhai sy'n sefyll arholiadau allanol)

Ysgol Uwchradd Basaleg (ar agor ar gyfer disgyblion 10-13)

Ysgol Gymraeg Casnewydd

Ysgol Uwchradd Gatholog St Joseph (ar agor ar gyfer arholiadau allannol yn unig)

Ysgol Uwchradd Duffryn (ar agor ar gyfer arholiadau allannol yn unig)

Ysgol Gynnradd Monnow

Ysgol Gynradd Maesglas

Ysgol Maes Ebbw

Coleg Gwent, (Campws Brynbuga) - ar agor i staff


CASTELL-NEDD PORT TALBOT
Cyngor Sir Castell-nedd Port Talbot


CEREDIGION
Cyngor Sir Ceredigion

Ysgol Gynradd Pontsian (ar agor o 10am-3pm i'r rhai sy'n gallu cyrraedd yr ysgol)

Ysgol Dyffryn Teifi (ar agor ar gyfer arholiadau allannol yn unig)

Ysgol Gynradd Cwrtnewydd ** BELLACH AR AGOR OND DDIM TRAFNIDIAETH (8.40am)**

Ysgol Uwchradd Tregaron (ar agor i staff, disgyblion chweched a rhai sy'n gwneud arholiadau. Noson rieni Blwyddyn 11 wedi ei ohirio)

Ysgol Gynradd Ffynnonbedr

Ysgol Gynradd Capel Dewi

Ysgol Uwchradd Aberteifi - ar agor I rai sy'n sefyll arholiadau allannol


CONWY
Cyngor Sir Conwy

Ysgol Talhaiarn, Llanfair Talhaiarn

Ysgol Cynfran, Llysfaen

Ygol Dyffryn Conwy, Llanrwst (ar agor i ddisgyblion sy'n sefyll arholiadau yn unig)

Ysgol Bryn Elian (ar agor i ddisgyblion sy'n sefyll arholiadau yn unig)


SIR DDINBYCH
Cyngor Sir Ddinbych

Ysgol Pentrecelyn

Ysgol Melyd

Ysgol Clocaenog

Ysgol Gymraeg y Gwernant, Llangollen

Ysgol Maes Hyfryd, Cynwyd

Ysgol Pantpastynog, Prion

Ysgol y Castell, Rhuddlan

Ysgol Cefn Meiriadog

Ysgol Mair, Rhyl

Ysgol Glyndyfrdwy

Ysgol Llywelyn, Rhyl,

Ysgol Gynradd Llanelwy

Ysgol Twm o'r Nant

Ysgol Plas Brondyffryn

Prosiect 10 a 11, Rhyl

Meithrinfa Stepping Stones, Rhyl

Ysgol Plas Cefndy, Rhyl

Ysgol Tir Morfa, Rhuddlan

Ysgol Brynhyfryd - ar agor i ddisgyblion 11-13 a staff

Ysgol Glan Clwyd - ar agor i ddisgyblion sy'n sefyll arholiadau yn unig

Ysgol Bendigaid Edward Jones, Rhyl - ar agor i ddisgyblion sy'n sefyll arholiadau yn unig

Ysgol Uwchradd Dinbych - ar agor i ddisgyblion sy'n sefyll arholiadau yn unig

Ysgol Twm o'r Nant

Ysgol Rhewl

Ysgol Emmanuel Y Rhyl

Ysgol Esgob Morgan (Iau), Llanelwy

Coleg Llysfasi (ar agor ar gyfer staff)

Ysgol Uwchradd Dinas Bran, Llangollen - ar agor i bawb sy'n sefyll arholiadau

Ysgol St Brigid, Dinbych


SIR Y FFLINT
Cyngor Sir y Fflint

Ysgol Bro Carmel

Ysgol Y Llan, Chwitffordd

Ysgol Bryn Pennant

Ysgol Estyn, Yr Hôb

Ysgol Fabanod Perth y Terfyn

Ysgol y Fron, Treffynnon

Ysgol Croes Ati, Y Fflint

Ysgol Bryn Pennant

Ysgol Gynradd Nannerch

Ysgol Uwchradd Treffynnon - ar agor i flynyddoedd 11, 12 a 13 a staff.


GWYNEDD
Cyngor Gwynedd

Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen

Ysgol Llanelltyd, Dolgellau (ar agor is staff yn unig)

Ysgol Y Gader, Dolgellau (ar agor i staff yn unig)

Ysgol Bodfeurig, Tregarth


MERTHYR TUDFUL
Cyngor Merthyr Tudful

Yn ôl y cyngor fe fydd yr arholiadau sydd wedi eu trefnu ar gyfer dydd Llun Ionawr 11 yn mynd ymlaen. Er diogelwch fe fydd arholiadau Ysgol Uwchradd Afon Taf, Yr Esgob Hedley, Cyfarthfa a Phen-y-dre yn cael eu cynnal yng Ngholeg Methryr Tudful. Dylai disgyblion gyrraedd y coleg erbyn 8.30am ar gyfer arholiadau'r bore ac erbyn 1pm ar gyfer arholiadau'r prynhawn. Rhif ffôn llinell gymorth ydi: 01685 385231. Os fydd yr ysgolion uchod ar agor fe fydd yr arholiadau YN DAL i gael eu cynnal yn y coleg i bawb.

Ysgol Coed y Dderwen - (ar agor i staff)

Uned Cyfeirio Disgyblion (staff yn unig)

Ysgol Gynradd Sant Illtyd, Dowlais

Ysgol Gynradd Coed y Dderwen (ar agor i staff yn unig)

Ysgol Twynyrodyn (ar agor i staff )

Ysgol Gynradd Pantysgallog

Ysgol Fabanod Dowlais

Ysgol Gynradd Edwardsville

Ysgol Feithrin Treharris

Ysgol Gynradd Dowlais

Ysgol Gynradd Gellifaelog

Ysgol Fabanod Goetre

Ysgol Iau Goetre

Ysgol Gynradd Sant Aloysius

Ysgol Gynradd Santes Tudful

Ysgol Uwchradd Afon Taf - arholiadau yng Ngholeg Merthyr

Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre - arholiadau yng Ngholeg Merthyr

Rhaglen Opsiynnau

Meithrinfa Gurnos

Ysgol Uwchradd Cyfarthfa - arholiadau yng Ngholeg Merthyr


MYNWY
Cyngor Sir Fynwy

Ysgol Gynradd Llanfoist Fawr

Ysgol y Ffin

Coleg Gwent (Campws Brynbyga ar agor i staff yn unig)


PENFRO
Cyngor Sir Penfro

Ysgol y Preseli, Crymych (Diwrdnod hyfforddiant mewn swydd i staff)

Ysgol Greenhill - ar agor i rai disgyblion. Manylion ar www.greenhill.pembrokeshire.sch.uk


PEN-Y-BONT AR OGWR
Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Coelg Pen-y-bont ar Ogwr (Campws Pen-y-bont)


POWYS
Cyngor Sir Powys

Ysgol Uwchradd Llanidloes

Ysgol Gynradd Llandinam

Ysgol Dolafon

Ysgol Uwchradd Llandrindod (ar agor i ddisgyblion 11-13 yn unig)

Ysgol Gynradd Tre'r-llai

Ysgol Uwchradd Gwernyfed

Ysgol Gynradd Aberhafesp

Ysgol Uwchradd John Beddoes (ar agor ar gyfer staff a disgyblion sy'n sefyll arholiadau)

Ysgol Uwchradd Aberhonddu (ar agor ar gyfer staff a disgyblion sy'n sefyll arholiadau)

Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt (ar agor ar gyfer staff a disgyblion sy'n sefyll arholiadau)

Ysgol Gynradd Abermiwl

Ysgol Gynradd Neuadd Brynllywarch

Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt

Ysgol Gynradd Caersws

Ysgol Gynradd Crossgates

Ysgol Fabanod Oldford

Ysgol Cedwain

Ysgol Dyffryn Trannon

Ysgol Glantwymyn


RHONDDA CYNON TAF
Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf

Ysgol y Cymmer, Porth (ar agor i ddisgyblion sy'n sefyll arholiadau yn unig)

Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr

Ysgol Fabanod Glan Taf, Rhydfelin

Ysgol Gyfun Rhydywaun - ar agor i ddisgyblion sy'n sefyll arholiadau yn unig. Disgwyl y bydd yr ysgol i gyd ar agor ddydd Mawrth.

Ysgol Gyfun Llanhari (ar agor i staff a disgyblion sy'n sefyll arholiadau yn unig)

Coelg Cymunedol Tonypandy (ar agor i staff a disgyblion 12 a 13 yn unig)

Ysgol Uwchradd Aberpennar (ar agor i staff a disgyblion 11-13)

Ysgol Gyfun Garth Olwg, Pontypridd (ar agor i staff a disgyblion 10-13)

Ysgol Gynradd Gelli, Ystrad

Ysgol Uwchradd Y Pant (ar agor i ddisgyblion 10-13)

Ysgol Iau Cymer

Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru St John Baptist, Aberdâr - ar agor i ddisgyblion 10-13

Ysgol Gynradd Trerobart - ar agor rhwng 10am a 2pm i ddisgyblion

Ysgol Uwchradd Tonyrefail (ar agor i flynyddoedd 12 a 13 a staff)


TORFAEN
Cyngor Sir Torfaen

Ysgol Gynradd Hillside

Meithrinfa Hillside

Ysgol San Pedr Yr Eglwys yng Nghymru

Ysgol Bryn Onnen

Coleg Gwent (campws Pont-y-pwl)


WRECSAM
Cyngor Wrecsam

Ysgol Y Garth

Coleg Hyfforddi Wrecsam (ar agor ar gyfer staff)

Prifysgol Glyndŵr


YNYS MÔN
Cyngor Ynys Môn


FFYRDD


Y TYWYDD

Fe allwch chi weld y rhagolygon ar wefan tywydd BBC Cymru'r Byd neu wrando ar y rhagolygon ar BBC Radio Cymru.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific