British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 8 Ionawr 2010, 21:54 GMT
Ysgolion a ffyrdd yn cael eu heffeithio unwaith eto

Yr olygfa o'r gofod o Gymru o dan eira  (Llun gan Brifysgol Dundee o loeren NASA Terra)
Yr olygfa o'r gofod gan loeren Nasa, Terra, o'r eira yng Nghymru nos Iau

Unwaith eto mae'r tywydd garw yn cael effaith ar drafnidiaeth ac ysgolion yng Nghymru.

Wedi'r noson oera mae dros draean o'r 1,800 o ysgolion yng Nghymru ar gau oherwydd yr eira a'r rhew ddydd Gwener.

Gyda rhagolygon yn awgrymu y bydd y tywydd gaeafol yn parhau am beth amser eto mae 'na bryder y gallai rhai disgyblion orfod aros am fisoedd cyn sefyll arholiadau.

Mae myfyrwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i fod i sefyll arholiadau o ddydd Llun ymlaen ond mae nifer o ysgolion yn dal ynghau.

Am 1pm ddydd Gwener roedd 736 o ysgolion ynghau yng Nghymru.

Rhestr yr ysgolion fydd ar gau ddydd Llun

Eisoes mae rhai ysgolion wedi cyhoeddi na fyddan nhw ar agor ddydd Llun.

Dros nos roedd y tymheredd ar ei isa yn -14.7C ym Mhontsenni ger Aberhonddu a -12C ym Mhenarlâg, Sir y Fflint.

Mae'r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio am rew sylweddol ar draws y wlad.

Rhai ffyrdd

Mae disgwyl ychydig o gawodydd o eira bore Gwener, yn bennaf yn y gogledd ddwyrain a'r canolbarth all ledu i dde Cymru.

Gall cymaint â 2 fodfedd o eira ddisgyn mewn rhannau o'r wlad.

Y tymheredd isa i'w gofnodi yng Nghymru oedd -23.3C yn Rhaeadr Gwy, Powys ym mis Ionawr 1940.

Achub dafad o chwarel

Cafodd trigolion yn ardal Y Rhath a Phenylan o Gaerdydd drafferthion ar ôl i bibell ddŵr rewi.

Dywedodd Dŵr Cymru bod swyddogion wedi bod ar y safle am tua awr ddydd Gwener i ddatrys y broblem.

Dywedodd Cyngor Sir Caerdydd mai rhai ffyrdd fydd yn cael eu graeanu wrth i awdurdodau ar draws y wlad gyhoeddi bod eu cyflenwadau o halen yn prinhau.

Fe fydd y ffyrdd tuag at Ysbyty Athrofaol Cymru ymhlith y ffyrdd fydd yn cael eu graeanu.

Mae'r tymheredd isel a rhew ar y ffyrdd yn achosi problemau pellach ar y ffyrdd.

Y cyngor ydi i beidio teithio os nad oes gwir raid ac i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle mae modd.

Lori graeanu
Cafodd Cyngor Ceredigion gyflenwad o raean ddydd Iau

Ond mae 'na gyngor i bobl gysylltu gyda'r cwmnïau teithio, cwmnïau bysiau a threnau i wneud yn siŵr eu bod yn rhedeg cyn gadael y tŷ.

Mae Bwlch yr Oernant, Llangollen (A542), wedi cau a ffordd yr A4233 yn Rhondda Cynon Taf sef ffordd fynyddig rhwng Maerdy, Rhigos a Phenderyn.

Mae ffordd bwlch yr A4061 rhwng Nant-y-Moel a Threorci hefyd ar gau.

Mae rhai gwasanaethau tren o Gaerdydd hefyd wedi eu gohirio.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi dweud eu bod yn rhyddhau mwy o raean i rai awdurdodau lleol wrth iddyn nhw barhau i gadw'r prif ffyrdd ar agor.

Yn y cyfamser mae nifer y cwmnïau mawr ym Mhrydain sy'n gorfod gwneud heb nwy wedi gostwng i 27.

Cafodd cyflenwadau 95 eu diffodd ddydd Iau wrth i'r Grid Cenedlaethol geisio atal argyfwng wrth i'r galw am nwy gynyddu yn sylweddol oherwydd y tywydd.

Rhif ffôn Traveline Cymru ydi 0871 200 22 33HEFYD
Achub dafad o chwarel
08 Ion 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific