British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Ionawr 2010, 12:54 GMT
Adroddiad ar ddamwain awyr yn argymell gwelliannau

Gyda'r cloc o'r chwith: Katie-Jo Davies, Nikkita Walters, Hylton Price, ac Andrew Marsh
Gyda'r cloc o'r chwith: Katie-Jo Davies, Nikkita Walters, Hylton Price, ac Andrew Marsh

Mae'r adroddiad i achos damwain rhwng dwy awyren a laddodd dwy gadèt ifanc a dau arall ger Porthcawl y llynedd wedi awgrymu nifer o welliannau i weithdrefnau hedfan o'r Awyrlu yn Sain Tathan.

Cafodd y cyfnitherod Nikkita Marie Walters, 13 oed, a Katie-Jo Davies, 14 oed, a'r peilotiaid Hylton Pryce ac Andrew Marsh eu lladd ar ôl i'w hawyrennau bychan daro i mewn i'w gilydd dros Gynffig ym mis Chwefror 2009.

Fe fydd offer newydd yn cael eu gosod mewn awyrennau o hyn ymlaen i osgoi damweiniau yn y dyfodol.

Mae'r adroddiad gyda manylder yn canolbwyntio ar hyn ddigwyddodd ym mis Chwefror pan adawodd yr awyrennau hyfforddi o safle'r awyrlu yn Sain Tathan.

Roedd y ddau beilot, Mr Pryce o Ben-y-bont ar Ogwr a Mr Marsh o Fro Morgannwg, yn rhoi profiad hedfan i'r cadetiaid ifanc, oedd yn dod o ardal Gilfach Goch ac yn ddisgyblion yn Ysgol Uwchradd Tonyrefail.

Roedd y ddau yn beilotiaid profiadol.

Methu gweld ei gilydd

Roedd yr awyrennau yn cael eu defnyddio yn aml i wneud hyn ac yn llai na 10 oed.

Dywed yr adroddiad eu bod wedi cwblhau'r profion cywir cyn gadael y maes awyr ac roedd modd gweld am gryn bellter ar y diwrnod dan sylw.

Lleoliad y ddamwain
Roedd gweddillion yr awyrennau dros ardal eang o hanner milltir

Yn syml iawn, yr hyn ddigwyddodd oedd bod y peilotiaid wedi methu gweld ei gilydd.

Fe aethon nhw i mewn i'r un rhan o'r awyr uwchlaw Mynydd Cenffig ger Porthcawl heb fod yn ymwybodol o union leoliad y llall.

Unwaith iddyn nhw adael Sain Tathan doedd dim cynllun pendant ynglŷn â lle yn union yr oeddan nhw am fynd a doedd dim cyswllt radio rhyngddyn nhw chwaith.

Doedd yr offer o fewn y cocpit ddim yn ddigon soffistigedig i'w rhybuddio eu bod mor agos.

Offer newydd

Yn ogystal, mae'n debyg nad oed lliw gwyn blaen yr awyren ddim o help ar gefndir o gymylau llachar, fe allai lleoliad yr haul ar y pryd hefyd fod wedi ei gwneud hi'n anodd.

Yr awgrymiadau yn yr adroddiad ydi y dylai'r Llu Awyr yn Sain Tathan adolygu'r systemau radio sy'n cael eu defnyddio ar hediadau o'r fath ac y dylid gwneud mwy o ddefnydd o'r radio.

Ond y newid mwya fydd yn cael ei gyflwyno mae'n debyg ydi gosod offer cyfrifiadurol yn yr awyrennau hyfforddi a fyddai'n gadael i'r naill a'r llall wybod os ydyn nhw'n rhy agos.

Yn ôl yr adroddiad hefyd fe fyddai newid lliw'r awyrennau i fod yn fwy gweladwy o fudd, yn ogystal â gwella cynllunio'r cocpit a gwella'r hyfforddiant sy'n cael ei roi i beilotiaid er mwyn iddyn nhw werthfawrogi pellterau y mae'r llygaid yn gallu ei ddadansoddi.

Roedd y ddwy awyren wedi gadael y maes awyr o fewn munud i'w gilydd.HEFYD
Teyrnged yr awyrlu i beilot
26 Chwef 09 |  Newyddion
Munud union oedd rhwng dwy awyren
19 Chwef 09 |  Newyddion
Damwain: 'Colled enfawr'
13 Chwef 09 |  Newyddion
Damwain: chwilio am dystiolaeth
12 Chwef 09 |  Newyddion
Damwain: Enwi'r meirw
12 Chwef 09 |  Newyddion
Damwain awyren: Pedwar wedi marw
11 Chwef 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific