British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Ionawr 2010, 20:19 GMT
Eira: Trafferthion i ysgolion ac ar y ffyrdd

Eira yng Nghrymych, Sir Benfro
Mae'r heddlu yn rhybuddio gyrwyr i fod yn bwyllog o ganlyniad i'r cawodydd eira

Roedd dros hanner y 1,800 o ysgolion Cymru ar gau ddydd Mercher oherwydd eira a rhew.

Fe wnaeth miloedd o blant fwynhau diwrnod o wyliau wrth i deithwyr wynebu trafferthion ar y ffyrdd.

Ac mae dros 400 o ysgolion eisoes wedi dweud na fyddan nhw ar agor ddydd Iau.

Cafodd y tywydd effaith ar y gwasanaetha bysiau a rheilffyrdd yn ogystal.

Yn ôl y gwasanaethau brys mae 'na bwysau ar y gwasanaethau ac maen nhw'n cynghori pobl i ffonio 999 dim ond os ydy bywyd yn y fantol.

Yn hytrach gellid galw am gyngor ar 0845 46 47.

Mae nifer o ysbytai Cymru wedi gorfod gohirio llawdriniaethau nad oedd yn rhai brys ac roedd 'na effaith hefyd i wasanaethau llysoedd, adeiladau cyngor a gwasanaeth casglu sbwriel.

Rhew dros nos

Fe wnaeth eira trwm ddisgyn dros rannau helaeth o Gymru dros nos gyda'r de ddwyrain yn cael ei effeithio waetha.

Mae disgwyl tywydd rhewllyd dros nos nos Iau.

Mae heddluoedd Cymru yn cynghori pobl i beidio teithio oni bai bod y daith yn angenrheidiol.

Mae Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Sir y Fflint wedi dweud na fydd yna unrhyw fysiau ysgol yn teithio ddydd Iau a'r cyngor i deithwyr yn gyffredinol ydi i wneud yn siwr bod bysiau a threnau yn teithio cyn mentro o'r tŷ.

Dywed cwmni Bws Caerdydd eu bod yn gwneud "pob ymdrech" i sicrhau bod eu gwasanaethau yn rhedeg yn ôl yr arfer, ond yn annog teithwyr i feddwl ddwywaith cyn teithio.

Bu maes awyr Caerdydd ar gau tan 3pm, ac mae nifer o wasanaethau tren rhwng de Cymru a Llundian wedi eu canslo.

Wrth i rai cynghorau lleol redeg allan o raean fe gyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad y byddan nhw'n rhyddhau mwy o halen o'u cronfeydd nhw.

Eisoes mae nifer fawr o gynghorau yn blaenoriaethu graeanu'r prif ffyrdd, wrth i'r Swyddfa Dywydd rybuddio bod mwy o eira ar y ffordd.

"Rydyn ni'n deall y pwysau sydd ar awdurdodau lleol oherwydd y tywydd," meddai'r Dirprwy Brif Weinidog, Ieuan Wyn Jones.

"Fe fyddwn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i helpu'r rhai sydd angen mwy o halen."HEFYD
Ysgolion ar gau dydd Iau
07 Ion 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific