British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 5 Ionawr 2010, 11:55 GMT
Rhestr o ysgolion fydd ar gau ddydd Mawrth

Dyma restr ddiweddara'r ysgolion fydd ar gau ddydd Mawrth 5 Ionawr.

YSGOLION

ABERTAWE
Cyngor Sir Abertawe

BLAENAU GWENT
Cyngor Sir Blaenau Gwent (Saesneg)

Ysgol Gynradd Deighton, Tredegar

Ysgol Uwchradd Gglyncoed ar gau i ddisgylbion

Ysgol Brynmawr ar gau i ddisgyblion

Ysgol Gymraeg Brynmawr

Ysgol Coed y Garn, Nantyglo

Ysgol Gyrnadd All Saints, Glyn Ebwy .

BRO MORGANNWG
Cyngor Sir Bro Morgannwg

CAERDYDD
Cyngor Sir Caerdydd

Ysgol Uwchradd Llanisien

CAERFFILI
Cyngor Sir Caerffili

CAERFYRDDIN
Cyngor Sir Caerfyrddin

Ysgol Gynradd Richmond Park, Caerfyrddin

Ysgol Fairfach, Llandeilo.

Ysgol Gruffudd Jones, San Cler

Ysgol Cynwyl Elfed

Ysgol Rhys Pritchard, Llanymddyfri

Ysgol y Gwendraeth

Ysgol Gymraeg Bryn Sierfel, Llanelli

Ysgol Llangain

Bryngwyn, Llanelli

Ysgol Cae'r Felin, Pencader

Ysgol Gyfun Emlyn, Castell Newydd Emlyn

Ysgol Brynaman

Ysgol Dyffryn Aman, Rhydaman

Ysgol Glanaman, Rhydaman

Ysgol Gynradd Nant Garedig

Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin

Ysgol Tre-gib Llandeilo

Ysgol Gynradd Llanllwni

Ysgol Llanpumsaint

Ysgol Gyfun Pantycelyn, Llanymddyfri

Ysgol Gynradd y Tymbl

Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin

Ysgol Trewen, Cwmcoi,

CASNEWYDD
Cyngor Sir Casnewydd

Canolfan Addysg Queens Hill

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
Cyngor Sir Castell-nedd Port Talbot

Ysgol Gynradd Draddodiadol Cwmgors

CEREDIGION
Cyngor Sir Ceredigion

Ysgol Gynradd Llan-non

Ysgol Llanfarian

Ysgol Uwcrhadd Aberaeron

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth

Ysgol Ceinewydd

Ysgol Gynradd Pontsian

Ysgol Aberbanc, Llandysul, cynradd a meithrin

Ysgol Gynradd Ffynnon Bedr, Llanbedr Pont Steffan

Ysgol Gynradd Capel Dewi

Ysgol Gynradd Cwrt Newydd

Ysgol Dyffryn Teifi, Llandysul

Ysgol Penboer, Llandysul

Ysgol Uwchradd Aberteifi, ar gau i flynyddoedd 7, 8 a 9.

Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan

Ysgol Gynradd Llanwnen

Ysgol Trewen, Cwmcoi,

CONWY
Cyngor Sir Conwy

Ysgol Gogarth, Llandudno - ar gau am weddill yr wythnos

Ysgol Gynradd Llanefydd

Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst

SIR DDINBYCH
Cyngor Sir Ddinbych

Ysgol Dyffryn Ial, (Safleoedd Llandegla a Bryneglwys)

Ysgol Bro Famau (Safleoedd Llanarmon yn Ial a Llanferres )

Ysgol Glyndyfrdwy

Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun

Ysgol Bryn Collen, Llangollen

Ysgol Dinas Bran, Llangollen

Ysgol y Llys, Prestatyn

Ysgol Pant Pastynog, Prion.

Ysgol Clocaenog

Ysgol Betws Gwerfil Goch

Ysgol Tremeirchion

Ysgol Cyffylliog

Ysgol Gymraeg y Gwernant, Llangollen.

Ysgol Dinas Bran, Llangollen

Ysgol Llanbedr

SIR Y FFLINT
Cyngor Sir y Fflint

Ysgol Gwenffrwd Treffynnon

Ysgol Bro carmel, Treffynnon

GWYNEDD
Cyngor Gwynedd

Ysgol Waunfawr, Caernarfon

Llanllyfni, Dyffryn Nantlle

Cwm y Glo, Llanberis

Ysgol Gynradd Brithdir

Cylch Meithrin Cefnfaes

Ysgol Bethel, Caernarfon

Ysgol Maesincla, Caernarfon

Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda

Ysgol y Moelwyn, Blaenau ffestiniog

Ysgol Uwchradd Brynrefail, Llanrug

Ysgol Llanllechid, Bethesda

Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen

Ysgol Talysarn, Penygroes

Ysgol Dolbadarn, Llanberis

Ysgol Gynradd Dolgellau

Ysgol Bro Cynfal ,Llan Ffestiniog

Ysgol Edmwnd Prys Gelli-Lydan

Ysgol Maenofferen, Blaenau Ffestiniog

Ysgol Bodfeurig

Ysgol Tregarth

Ysgol Tanygrisiau, , Blaenau Ffestiniog

Ysgol Ieuan Gwynedd, Rhydymain

Ysgol Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd

Ysgol Penisarwaun

Ysgol Llanrug

MERTHYR TUDFUL
Cyngor Merthyr Tudful

MYNWY
Cyngor Sir Fynwy

PENFRO
Cyngor Sir Penfro

Ysgol Gynradd Llanychllwydog, Cwm Gwaun

Ysgol Preseli, Crymych

PEN-Y-BONT AR OGWR
Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr

POWYS
Cyngor Sir Powys

Ysgol Bro Ddyfi Machynlleth

Ysgol Uwchradd Crughywel (ar agor i staff yn unig)

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangatwg (ar agor i staff yn unig)

RHONDDA CYNON TAF
Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf

Ysgol Gyfun Blaengwawr, Aberdâr (cau am hanner dydd)

TORFAEN
Cyngor Sir Torfaen

Cylch meithrin Hillside

Ysgol Bryn Onnen

Ysgol Abersychan

Ysgol Gynradd Pontnewynydd

Ysgol Gyfun Gwynllyw

Cylch meithrin Brynteg

Ysgol Uwchradd St Albans

Ysgol Gynradd Pontymoile

Ysgol Gynradd Penygarn

Ysgol Gynradd New Inn

Ysgol Gymraeg Cwmbran

WRECSAM
Cyngor Wrecsam

Ysgol Cynddelw, Glyn Ceiriog

Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog

Ysgol y Garth, Trefor

Ysgol Gynradd Froncysyllte

YNYS MÔN
Cyngor Ynys Môn

FFYRDD

Y TYWYDD

Fe allwch chi weld y rhagolygon ar wefan tywydd BBC Cymru'r Byd neu wrando ar y rhagolygon ar BBC Radio Cymru.Chwiliwch yn GymraegArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific