British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Ionawr 2010, 09:08 GMT
Mynediad anabl mewn uned sgrinio

Dynes yn cael prawf
Tua 1,500 o'r 9,000 o ferched anabl sy'n cael y prawf

Bydd uned symudol sgrinio'r fron newydd yn cael ei lansio fydd yn caniatáu i ferched mewn cadair olwyn gael mynediad.

Dywedodd Bron Brawf Cymru bod 'na lifft arbennig yn yr uned £140,000 a fydd yn caniatau mynediad diogel a saff i ferched anabl.

Y bwriad ydi i annog merched sydd ag anabledd i fynychu apwyntiadau sgrinio'r fron am ddim.

Mae tua 9,000 o ferched yng Nghymru wedi eu cofrestru fel bod yn ddefnyddwyr cadair olwyn rhwng 50 a 70 oed, yr oed sy'n cael eu sgrinio.

Dim ond tua 1,500 sy'n mynychu'r apwyntiadau all achub bywydau.

Hwyluso

"Hyd yma, mae nifer o'r merched wedi methu dringo'r grisiau ac wedi gorfod teithio ymhell i gael prawf," meddai Dr Rose Foxm is-gyfarwyddwr Gwasanaeth Sgrinio Cymru.

"Rydym yn gwybod bod nifer yn teimlo nad ydyn nhw'n gallu elwa ar y rhaglen sgrinio.

"Dwi'n falch ein bod bellach yn gallu cynnig y rhaglen sgrinio i fwy o ferched yng Nghymru."

Yn ogystal â'r lifft dan do mae'r uned, sydd ar hyn o bryd ym Mhen-y-Bont ar Ogwr efo cyfleusterau eraill fydd yn gwneud pethau yn haws i ddefnyddwyr anabl.

Mae 'na goridorau llydan, mynediad mwy a desg mynedfa is.

Mae'r drws i'r ystafell brawf hefyd yn llydan.

Mae 'na stafell sgrinio fwy all dderbyn cadair olwyn ac mae modd addasu dwy ystafell newid yn un.

Gall yr uned dderbyn cadair olwyn hyd at 31" o lydan.

Ehangu'r ddarpariaeth

Yn ne ddwyrain Cymru y mae'r uned yn gwasanaethu ar hyn o bryd.

Ond mae Bron Brawf Cymru yn dweud eu bod yn bwriadu newid bob un o'r unedau dros y blynyddoedd nesaf er mwyn cynnig gwasanaeth cyfartal i bob dynes ar draws Cymru.

"Fe fyddwn yn awyddus i gael barn y defnyddwyr i weld a ydi'r uned yn gyfeillgar i'w ddefnyddio," meddai Dr Fox.

Ym mis Rhagfyr fe wnaeth Uned Asesu Sgrinio Canser bod 6.7 achos yn cael eu canfod ym mhob 1,000 o ferched oedd yn cael y prawf am y tro cyntaf a 7.2 mewn profion pellach.

Merched Cymru, yn ôl arolwg arall, oedd â'r gyfradd aros am driniaeth lawfeddygol gyntaf isaf.

Yn 2006, cafodd 968 o ferched wybod eu bod yn diodde o ganser y fron drwy'r rhaglen sgrinio.

Mae'r nifer sy'n marw yng Nghymru ychydig yn is na gweddill y DU, 26.66 am bob 100,000 o'i gymharu â 26.71.HEFYD
Canser: Cyfradd canfod uchaf
14 Rhag 09 |  Newyddion
Cynnydd mewn lympiau yn y frest
30 Tach 09 |  Newyddion
Grwpiau canser i rannu £500,000
18 Awst 09 |  Newyddion
Canser y fron: Gwario £7.5m
22 Rhag 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific