British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 31 Rhagfyr 2009, 13:24 GMT
Rhestr Anrhydeddau'r Cymry

Rhai o'r Cymry neu rai â chysylltiad a Chymru ar Restr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd:

URDD MARCHOG:

Yr Athro Mansel Aylward Cadeirydd Canolfan Iechyd Cymru. Am wasanaeth i ofal iechyd. Merthyr Tudful

CYDYMAITH URDD Y BADDON

CB

Laurence Conway Cyngyfarwyddwr Adran y Prif Weinidog, Llywodraeth y Cynulliad. Caerdydd

Y DREFN YMERODROL BRYDEINIG:

CBE:

David Goldstone Am wasanaeth i fywyd cyhoeddus. Langland, Abertawe

Mrs Bethan Guilfoyle Prifathrwes Ysgol Gyfun Treorci. Am wasanaeth i addysg. Pont-y-clun, Rhondda Cynon Taf

Dyfrig John Cynddirpwry gadeirydd a phrif weithredwr Banc yr HSBC. Am wasanaeth i wasanaethau ariannol. Farnham, Surrey, ond gynt o Sir Benfro

Dr Sian Eluned Rees, Arolygydd Henebion, Cadw. Raglan, Sir Fynwy

OBE:

Frederick Geoffrey Davies Cyngadeirydd Mainc Ynadon Gwent. Am wasanaeth i weinyddu cyfiawnder. Crughywel, Powys

Michael Clifford Hart Cyfarwyddwr Cwmni Rheilffordd Ffestiniog. Am wasanaeth i'r diwydiant rheilffyrdd. Rotherham, De Sir Efrog

Robert Alfred Hutchings Am wasanaeth i'r sector gwirfoddol. Bro Morgannwg

Colin Preece Cyngyfarwyddwr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, Castell-nedd Port Talbot. Am wasanaeth i lywodraeth leol. Pen-y-bont ar Ogwr

Mrs Bernardine Rees cynBrif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Lleol Ceredigion a Sir Benfro. Am wasanaeth i'r Gwasanaeth Iechyd. Ceredigion

Ms Menna Richards Cyfarwyddwr BBC Cymru. Am wasanaeth i ddarlledu. Llandaf, Caerdydd

Edmund Caerwyn Roberts, MBE Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Am wasanaeth i'r gymuned yng Ngwynedd. Harlech, Gwynedd

MBE:

Yr Athro Timothy Charles Claypole Prifysgol Abertawe. Am wasanaeth i ymchwil i gelfyddydau graffig. Abertawe

Mrs Jennifer Doolan Telynores. Am wasanaeth i gerddoriaeth. Glyn Rhedynog, Rhondda Cynon Taf

Thomas Eurfyl Evans Cynghorydd. Am wasanaeth i lywodraeth leol. Cei Newydd, Ceredigion

Edward Howes Am wasanaeth i'r gymuned ym Mhrestatyn a'r Rhyl. Y Rhyl

Mrs Winifred Howes Am wasanaeth i'r gymuned ym Mhrestatyn a'r Rhyl. Y Rhyl

Mrs Valerie Hazel Jackson Am wasanaeth i'r gymuned yng Nghastell Newydd Emlyn Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin

Mrs Jane Eryl Jones CynUwchnyrs, Ysbyty Eryri, Caernarfon. Am wasanaeth i ofal iechyd yr henoed. Meisgyn, Rhondda Cynon Taf

Christopher Morgan Rheolwr Diogelwch, Canolfan Siopa Aberafan. Am wasanaeth i'r gymuned yng Nghastell-nedd Port Talbot. Castell-nedd

Mrs Gres Pritchard Athrawes Gerdd Deithiol, Ynys Môn. Am wasanaeth i addysg. Ynys Môn

Miss Charlotte Lilian Smith Am wasanaeth i'r gymuned ym Mhorthyrhyd, Sir Gaerfyrddin Sir Gaerfyrddin

Gwilym Alun Williams Am wasanaeth i chwaraeon pobol ifanc. Aberystwyth

MEDAL HEDDLU'R FRENHINES:

Robert Arthur Evans Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru.

MEDAL GWASANAETH TAN Y FRENHINES:

Colin Hanks Prif Swyddog Tân Cynorthwyol, Gogledd Cymru.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific