British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 31 Rhagfyr 2009, 07:18 GMT
Anrhydeddau Blwyddyn Newydd i ddegau o Gymry

yr Mansel Aylward, Jennifer Doolan MBE; Chris Morgan MBE, Colin Hanks,Medal Gwasanaeth Tn y Frenhines,; Brian Fleet CBE a Bethan Guilfoyle CBE
Anrhydeddu am wasanaeth i feddygaeth, cerddoriaeth, busnes a gwaith cymunediol

Mae dwsinau o bobl yng Nghymru yn dathlu fore Iau am eu bod ar Restr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd.

Mae'r Athro Mansel Aylward, Cadeirydd Canolfan Iechyd Cymru, yn farchog oherwydd ei wasanaeth i ofal iechyd.

"Dwi'n ymwybodol iawn bod fy ngwaith yn dibynnu ar gefnogaeth pobl eraill - fy ngwraig Angela, y teulu, staff Prifysgol Caerdydd a'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol."

Yn y cyfamser, mae'r banciwr Dyfrig John, fu'n gyfrifol am ail-lunio rhwydwaith banciau HSBC, yn cael y CBE. Mae Mr John yn hanu o Sir Benfro.

Yn derbyn yr MBE mae Gwilym Alun Williams, 71 oed o Aberystwyth, oherwydd ei wasanaeth i fyd y campau.

Ers mwy na 40 mlynedd mae wedi creu cyfleoedd i bobl ifanc. Ar ôl bod yn athro fe ddaeth yn ymgynghorydd ymarfer corff.

Bu'n gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau a gweithgorau ledled Cymru, gan gynnwys Menter Partneriaeth Pobl Ifanc Egniol.

Un arall sy'n derbyn yr MBE yw'r Cynghorydd Thomas Eurfyl Evans o Gei Newydd am ei wasanaeth i lywodraeth leol.

Yn derbyn yr OBE mae Caerwyn Roberts o Harlech, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, oherwydd ei wasanaeth i'r gymuned yng Ngwynedd.

Mae Chris Morgan o Gastell-nedd wedi ceiso mynd i'r afael â lladrata ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y ganolfan siopa lle y mae'n gweithio ers 2003.

Chris Morgan
Chris Morgan, 36, sy'n derbyn MBE

Dywedodd Mr Morgan, 36 oed, sy'n derbyn yr MBE: "Dwi'n siarad â phobl sydd wedi troseddu ac yn egluro effaith negyddol y troseddau ar fusnesau a'r bobl sy'n gweithio yno."

MaeEdward a Winifred Howes, 90 ac 89 oed, yn derbyn MBE am helpu eraill ym Mhrestatyn a Rhyl, Sir Ddinbych, am fwy na 50 mlynedd.

Yn wreiddiol, roedden nhw'n ariannu a rhedeg clwb wedi-ysgol i blant ac maen nhw'n weithgar yn Eglwys Calvary.

Mae Menna Richards, Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales, yn derbyn yr OBE.

"Yn ystod fy ngyrfa dwi wedi bod yn ffodus i arwain dau gwmni darlledu mawr, HTV Cymru a BBC Cymru.

"Trwy gydol y cyfnod dwi wedi cael fy amgylchynu gan bobl greadigol a dawnus.

"Tra fy mod wrth fy modd yn derbyn yr anrhydedd am wasanaeth i ddarlledu, dwi hefyd yn ei hystyried yn gydnabyddiaeth o gyflawniadau y bobl rwy'n gweithio â nhw yn BBC Cymru."

Mae prifathrawes Ysgol Gyfun Treorci Bethan Guilfoyle yn derbyn y CBE am wasanaeth i addysg.

Jennifer Doolan
Mae Jennifer Doolan, 64 o Lyn Rhedynog, yn cael yr MBE

Y llynedd cafodd sylw ar raglen BBC Cymru The Chiefs a ddangosodd sut y llwyddodd i wella safonau addysg yn yr ysgol.

Mae Lawrence Conway, cyngyfarwyddwr adran y prif weinidog yn Llywodraeth y Cynulliad, yn Gydymaith Urdd y Baddon.

Ymddeolodd ym mis Gorffennaf ar ôl bod yn was sifil am 41 o flynyddoedd.

Mae un o arolygwyr henebion Cadw, Sian Rees, o Raglan, Sir Fynwy, yn cael y CBE wedi 34 blynedd o wasanaeth.

Mae Colin Hanks, prif swyddog tân cynorthwyol gogledd Cymru, yn derbyn Medal Gwasanaeth Tân y Frenhines am wasanaeth nodedig.

Dywedodd Mr Hanks, yn wreiddiol o Gaernarfon: "Mae hyn yn anrhydedd aruthrol, yr anrhydedd uchaf yn arbennig ar gyfer diffoddwyr tân."

Mae Brian Fleet, prif swyddog Airbus ym Mhrydain, yn cael y CBE.

Mae Mr Fleet, fydd yn 54 oed pan fydd yn ymddeol ym mis Mawrth, yn gweithio yn ffatri'r cwmni ym Mrychdyn, Sir y Fflint.

Yn y cyfamser mae Jennifer Doolan, 64 oed o Lyn Rhedynog, Y Rhondda, yn cael yr MBE.

Bu'n canu'r delyn am 50 mlynedd ac y mae'n arwain Côr Meibion Ynysowen yn Aberfan.

Dywedodd Mrs Doolan bod y newyddion yn sioc iddi.

Mae'r Parchedig Ddoctor Jean Prosser o'r Fenni yn cael yr MBE am wasanaeth i gadwraeth a'r gymuned.

Mae'r grŵp cadwraeth a sefydlodd wedi adnewyddu 10 adeilad rhestredig.HEFYD
Rhestr Anrhydeddau'r Cymry
31 Rhag 09 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific