British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 14 Rhagfyr 2009, 08:28 GMT
Cyfradd canfod uchaf am ganser y fron

Archwiliad meddygol
Am bob 1,000 o fenywod a sgriniwyd, cafodd 6.7 achos canser ei ganfod

Gan uned yng Nghymru y mae'r cyfradd canfod uchaf o blith unrhyw raglen sgrinio'r fron yn y Deyrnas Unedig.

Dywed Uned Gwerthuso Sgrinio Canser mai Bron Brawf Cymru sydd ar y brig.

Mae cymariaethau'r uned rhwng rhaglenni sgrinio gwahanol y DU yn dangos bod ganddyn nhw'r gyfradd uchaf o ganfod canser yn achos menywod sy'n mynychu eu prawf sgrinio cyntaf.

Am bob 1,000 o fenywod a sgriniwyd, cafodd 6.7 canser eu canfod.

Yn ogystal, roedd gan Bron Brawf Cymru y gyfradd uchaf o ganfod canser yn achos menywod a oedd yn mynychu sgrinio dilynol, gyda 7.2 canser yn cael eu canfod am bob 1,000 o fenywod a sgriniwyd.

140,000 o fenywod

Gwahoddir dros 140,000 o fenywod i gael eu sgrinio bob blwyddyn yng Nghymru, gyda dros 105,000 o fenywod yn mynychu eu hapwyntiadau - cyfradd derbyn o dros 74%.

O ganlyniad i'r rhaglen sgrinio, derbyniodd 968 o bobl ddiagnosis canser y fron yng Nghymru yn 2006 - sef y ffigyrau diweddaraf sydd ar gael.

Mae ail gymhariaeth gan Gymdeithas Oncolegwyr Llawfeddygol Prydain, yn ei ail archwiliad, yn dangos bod menywod a gafodd ddiagnosis canser y fron gan Bron Brawf Cymru wedi cael yr amser aros isaf ar gyfartaledd ar gyfer eu hapwyntiad llawfeddygol cyntaf.

Canser y fron yw'r canser mwyaf cyffredin yn y DU ac, yng Nghymru, cyfradd diagnosis canser y fron yw'r uchaf yn y DU, ar gyfradd 124.4 am bob 100,000 o fenywod.

Mae'r gyfradd o farwolaethau drwy ganser y fron yng Nghymru - 26.66 am bob 100,000 - yn is na'r un ar gyfer y DU yn gyffredinol.

'Ffordd effeithiol'

Dywedodd Dr Rose Fox, Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Sgrinio Cymru: "Rydym yn gwybod bod sgrinio'n ffordd effeithiol i leihau'r nifer o farwolaethau o ganser y fron.

"Pan mae canser yn cael ei ganfod, gall pobl fynd ymlaen i gael triniaeth gynharach i achub bywyd yn gynt nag y byddan nhw heb y sgrinio.

"Am y rhesymau hyn, rydym yn parhau i annog menywod i fynychu pryd bynnag maen nhw yn derbyn gwahoddiad i gael eu sgrinio."

Yn 2007/2008:

  • Sgriniwyd 105,400 o fenywod (74% o'r nifer a wahoddwyd)
  • Cyfeiriwyd 5,335 o fenywod i'w hasesu (5.1% o'r rhai a sgriniwyd)
  • Cadarnhawyd 968 canser o ganlyniad i sgrinio (0.9% o'r rhai a sgriniwyd)


HEFYD
Rhodd o £60,000 i ofal canser
14 Maw 09 |  Newyddion
Ysbyty'n arwain profion cansyr
10 Chwef 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific