British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Rhagfyr 2009, 18:07 GMT
Carwyn Jones yn cyhoeddi aelodau ei gabinet newydd

Aelodau cabinet newydd Carwyn Jones ag eithrio Jane Davidson a Jocelyn Davies y tu allan i'r Cynulliad ym Mharc Cathays
Aelodau cabinet newydd Carwyn Jones ag eithrio Jane Davidson a Jocelyn Davies y tu allan i'r Cynulliad ym Mharc Cathays

Oriau wedi i Carwyn Jones dyngu llw fel Prif Weinidog Cymru mae o wedi cyhoeddi newidiadau i'r cabinet.

Mae dau aelod cynulliad newydd yn ymuno gyda'r cabinet fel gweinidogion ac mae 'na ddau ddirprwy weinidog newydd a phrif chwip newydd.

Mae dau o aelodau Llafur y Cabinet yn cynrychioli gogledd Cymru.

Fe fydd Edwina Hart, un o'r ddau wnaeth herio Mr Jones am arweinyddiaeth Llafur Cymru, yn cadw ei swydd fel Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Bydd yr ymgeisydd arall, Huw Lewis, yn ymuno gyda'r cabinet fel dirprwy weinidog gyda chyfrifoldeb am blant.

Mae'r tri aelod o Blaid Cymru sydd yn llywodraeth y glymblaid yn cadw eu seddi.

Gadael y cabinet

Bydd Leighton Andrews yn symud o fod yn ddirprwy weinidog i fod yn Weinidog Addysg, Dysgu gydol oes a Sgiliau ac mae Carl Sargeant yn symud o fod yn brif chwip i fod yn Weinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.

CABINET NEWYDD LLYWODRAETH Y CYNULLIAD
Prif Weinidog: Carwyn Jones
Dirprwy Brif Weinidog a Gweinidog Trafnidiaeth ac Economi: Ieuan Wyn Jones
Gweinidog Cyllid a Busnes: Jane Hutt
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Edwina Hart
Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwydd Thai: Jane Davidson
Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau: Leighton Andrews
Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol: Carl Sargeant
Gweinidog dros Faterion Gwledig: Elin Jones
Gweinidogh dros Dreftadaeth: Alun Ffred Jones
Dirpwy Weinidogion
Gwasanaethau Cymdeithasol: Gwenda Thomas
Sgiliau: Lesley Griffiths
Tai: Jocelyn Davies
Plant: Huw Lewis
Cwnsler Cyffredinol: John Griffiths
Prif Chwip: Janice Gregory

Wrth i Mr Andrews, AC Y Rhondda, symud i fod yn gyfrifol am addysg, mae Jane Hutt yn symud i fod yn Weinidog Cyllid.

Yn gadael y cabinet y mae Andrew Davies a Brian Gibbons.

Mae'r ddau wedi cyhoeddi y byddan nhw'n gadael y Cynulliad yn yr etholiad nesaf yn 2011.

Mae'r dirprwy weinidogion Gwenda Thomas a Jocelyn Davies yn cadw eu swyddi.

Bydd Lesley Griffiths yn gyfrifol am sgiliau wrth i John Griffiths olynu Carwyn Jones fel Cwnsler Cyffredinol.

Janice Gregory fydd y Prif Chwip.

Daw'r cyhoeddiad ar ôl i'r Frenhines gymeradwyo argymhellion Mr Jones.

Wrth gyhoeddi'r newidiadau mae Mr Jones wedi talu teyrnged i'r cyn-Weindiog Cyllid Andrew Davies a'r cyn-Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol Brian Gibbons.

"Dwi'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am eu gwaith ac yn gwybod y byddan nhw'n parhau i wneud cyfraniad allweddol i'r Cynulliad Cenedlaethol."

Wrth ymateb i'r newidiadau dywedodd Nick Bourne, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad Cenedlaethol, bod y newidiadau yn adlewyrchu'r hen gabinet.

Gwasanaethau

"Wrth i Gymru wynebu'r dirwasgiad, rydym wedi synnu bod y Prif Weinidog wedi dewis gweinidog i fod yn gyfrifol am fusnes a chyllid wnaeth achosi llanast pan oedd hi'n weinidog iechyd ac addysg.

"Hen gabinet yn mynd i gyfeiriad newydd ydi hwn.

Mr Ustus Nigel Davis a Carwyn Jones
Carwyn Jones yn tyngu llw yng nghwmni'r barnwr Mr Ustus Nigel Davis

"Mae angen cychwyn newydd er mwyn hybu mentergarwch, i warchod a chreu swyddi, i greu cyfoeth, taclo newid hinsawdd a chyflwyno gwasanaethau o'r radd flaenaf i Gymru.

"Dydan ni ddim eisiau mwy o'r hen beth."

Cafodd seremoni ffurfiol o dan arweiniad barnwr Mr Ustus Nigel Davis ei gynnal bore Iau pan wnaeth Mr Jones, AC Pen-y-bont ar Ogwr, dyngu llw.

Cafodd ei enwebu yn y Cynulliad Cenedlaethol gan ei ragflaenydd Rhodri Morgan ddydd Mercher.

Daeth hyn ar ôl ymddiswyddiad swyddogol Mr Morgan ddydd Mawrth ac ar ôl i Mr Jones gael ei ethol yn arweinydd newydd Llafur Cymru'r wythnos diwethaf.HEFYD
Enwebu Carwyn fel Prif Weiniodog
09 Rhag 09 |  Newyddion
Carwyn yn cipio'r arweinyddiaeth
01 Rhag 09 |  Newyddion
Cyfreithiwr yn cyrraedd y brig
01 Rhag 09 |  Newyddion
Trefn breifat i ddewis arweinydd
01 Rhag 09 |  Newyddion
Pwy ydi Carwyn Jones?
02 Rhag 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific