British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 11 Rhagfyr 2009, 06:59 GMT
Canolfan gwellhad unigryw i filwyr a chyn-filwyr o Gymru

Plasdy Gelli Aur
Bu Plasdy Gelli Aur yn ysbyty i filwyr o America yn ystod yr ail rhyfel byd.

Bydd cynllun uchelgeisiol i adfer plasty hanesyddol i fod yn ganolfan gwellhad i aelodau a chyn-aelodau'r lluoedd arfog yn cael ei gyhoeddi ddydd Gwener.

Codwyd Plasdy Gelli Aur - sydd rhwng Llandeilo a Rhydaman - yn wreiddiol yn 1560 gan deulu'r Fychaniaid, oedd yn ddisgynyddion tywysogion Powys.

Tua 200 mlynedd yn ôl daeth yn eiddo i Arglwydd Cawdor, a ail-adeiladodd y plasdy yn ei ffurf bresennol erbyn 1834.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, roedd yn ysbyty i filwyr o America.

Tan yn gymharol ddiweddar, bu'n gartref i goleg amaethyddol.

Erbyn hyn bu'r plasty - sydd a thua 150 o ystafelloedd - yn wag ac ar werth ers ychydig flynyddoedd.

Mae'n adeilad cofrestredig Gradd 2 mewn ardal gadwraeth.

Cynllun unigryw

Mae hwn yn brosiect unigryw am ei fod yn uno ymgyrchwyr heddwch a phobl fu'n y lluoedd arfog er mwyn darparu ar gyfer y rhai a anafwyd yn yr ymladd yn Irac ac Afghanistan.

Does dim darpariaeth o'r fath yng Nghymru ar hyn o bryd.

Parchedig Guto Prys Ap Gwynfor
Rydym yn teimlo bod angen darparu ar gyfer milwyr o Gymru sy'n cael eu clwyfo yn gorfforol ac yn feddyliol yn y fath ryfeloedd
Parchedig Guto Prys Ap Gwynfor

Llywydd Undeb Yr Annibynwyr Cymraeg

Bwriad elusen 'Apêl Plasdy Gelli Aur: Gwella'r Clwyfau' yw codi arian i brynu ac adfer y plasty a'r tir o'i gwmpas yn Nyffryn Tywi.

Bydd angen codi miliynau o bunnau, a bydd yr elusen yn troi at sawl ffynhonnell ariannol.

Sefydlwyd yr elusen gan Kevin Richards, cyn-swyddog meddygol yn y fyddin.

Cafodd y syniad ei awgrymu'n wreiddiol gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, allan o bryder am filwyr Cymreig a'u teuluoedd sy'n gorfod teithio i Loegr i ymweld â pherthnasau a glwyfwyd yn y rhyfeloedd.

"Er ein bod yn gwrthwynebu pob rhyfel - gan gynnwys y rhyfel dibwrpas a gwastraffus yma yn Afghanistan - rydym yn teimlo bod angen darparu ar gyfer milwyr o Gymru sy'n cael eu clwyfo yn gorfforol ac yn feddyliol yn y fath ryfeloedd," meddai'r Parchedig Guto Prys ap Gwynfor, Llywydd Undeb yr Annibynwyr.

"Mae gorfod teithio i ganolfannau meddygol yn Lloegr i ymweld â pherthnasau a anafwyd mewn rhyfel yn galedi ac yn ofid ychwanegol i deuluoedd o Gymru."HEFYD
Galw am ganolfan iechyd i filwyr
13 Maw 09 |  Newyddion
'Angen ymchwiliad i ganolfan'
14 Mai 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific