British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Rhagfyr 2009, 07:32 GMT
Babi P: 'Argyfwng yng Nghymru'

Golygfa parc (generic)
Mae 'na gynnydd mewn gorchmynion a goruchwyliaeth

Mae mwy o orchmynion gofal a goruchwyliaeth ar ôl marwolaeth Babi Peter yn Haringey, Llundain, yn 2007 wedi arwain at "argyfwng" yn y system yng Nghymru.

Dyna rybudd undeb Unsain.

Mae rhai arbenigwyr wedi dweud bod y cynnydd yn gam positif ond bod angen cyllid digonol o'r llywodraeth i ymdopi â'r galw.

Ond dywedodd yr undeb fod y sefyllfa'n beryglus - a mwy o bwysau ar weithwyr cymdeithasol.

Mae'r ystadegau yng Nghymru yn dangos cynnydd o 25% yng nghyfartaledd gorchmynion ers chwe blynedd er bod nifer isel o orchmynion yn ystod 2008.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad fod swyddogion proffesiynol y gwasanaeth cymdeithasol yn asesu a oedd angen gwneud cais i'r llys i roi plant mewn gofal.

"Maen nhw'n gwneud hyn ar ôl gwerthuso'r hyn sydd orau i'r plentyn a'r holl opsiynau o ran cefnogi'r teulu er mwyn i'r plentyn gael aros adref yn ddiogel."

Adolygu

Mae ystadegau Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS) CYMRU yn dangos rhwng mis Ebrill a mis Mehefin eleni fod 149 o orchmynion gofal a goruchwyliaeth yn ymwneud â phlant a theuluoedd wedi eu gwneud.

Roedd hyn bron dwbl y 78 achos yn ystod yr un cyfnod y llynedd.

Dywedodd Dominic McCaskill ar ran undeb Unsain nad oedd yn ormodiaith dweud bod y system yng Nghymru "mewn argyfwng".

Baby Peter
Bu farw Babi Peter yn Llundain yn 2007 o anafiadau difrifol

"Mae'n amlwg bod y system wedi methu yn achos Babi Peter a bod angen i bawb adolygu gweithdrefnau i sicrhau nad oedd y fath beth yn digwydd eto.

"Ond mae'r hyn sydd wedi digwydd ers hynny o bosib yr un mor beryglus.

"Wedi'r adolygiadau mae rheolwyr yn rhoi mwy o bwysau ar weithwyr cymdeithasol i gymryd plant i mewn i ofal, ac i arwain achosion i lawr llwybr llysoedd teuluol."

Daw hyn ar ôl achos Peter Connolly.

Roedd yn fachgen bach 17 mis oed pan fu farw â mwy na 50 o anafiadau ar ei gorff.

Roedd hyn er gwaetha'r ffaith fod y gwasanaethau cymdeithasol yn ymwybodol o'r sefyllfa deuluol.

Bu'r awdurdodau yn ymweld â'r cartref fwy na 60 o weithiau.

Tri adroddiad

Ni wnaeth gweithwyr cymdeithasol a meddyg ymyrryd na symud y babi o'r cartref.

Mae Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn gwadu bod unrhyw beth penodol yn y gweithdrefnau newydd i roi pwysau ar weithwyr cymdeithasol i gymryd mwy o blant i mewn i ofal.

Ym mis Hydref cyhoeddodd dau gorff iechyd dri adroddiad mewn ymateb i achos Babi Peter.

Nod yr adroddiadau oedd gwella'r strwythurau er mwyn diogelu ac amddiffyn plant Cymru.

Dangosodd y ddau gorff fod nifer yr adolygiadau o achosion difrifol sy'n ymwneud â phlant yng Nghymru wedi dyblu.

Yn ôl Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ac Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) cafodd 17 o achosion eu hadolygu yn 2007 tra oedd 34 yn 2008.

Mae adroddiad yr AGGCC yn dangos bod yna gynnydd nodweddiadol wedi bod yn nifer yr adolygiadau o achosion difrifol, ac yn dweud bod yna ormod o ddibyniaeth ar weithwyr cymdeithasol.

Rhannu gwybodaeth

Roedd adroddiad Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru yn galw am wella rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau er mwyn amddiffyn plant.

Cafodd Byrddau Lleol Diogelu Plant eu sefydlu yn 2006 ac maent yn cynnwys cynrychiolwyr y gwasanaethau cymdeithasol, swyddogion iechyd a'r heddlu.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad nad oedden nhw wedi rhoi mwy o bwysau ar weithwyr cymdeithasol i roi plant mewn gofal yn gynt.

"Rydym wedi, serch hynny, atgoffa awdurdodau lleol o'u dyletswydd i sicrhau bod plant yn cael eu gwarchod."HEFYD
Babi P: Ymateb cyrff iechyd
20 Hyd 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific