British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 30 Tachwedd 2009, 07:30 GMT
'Lle i boeni am newid hinsawdd'

Iolo ap Dafydd
Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru

Newid hinsawdd
Uwchgynhadledd yn anelu at gytundeb newydd

Wythnos i heddiw fe fydd uwchgynhadledd newid hinsawdd Copenhagen yn dechrau.

Mae disgwyl y bydd 60 o arweinwyr o'r 193 o wladwriaethau yno dan fantell y Cenhedloedd Unedig.

Y nod fydd trafod cytundeb lleihau lefelau carbon a nwyon t? gwydr eraill yn yr amgylchedd, yn enwedig o gofio bod Cytundeb Kyoto yn dod i ben yn 2012.

Mae nifer fawr o wyddonwyr a gwleidyddion wedi dweud bod angen cytundeb rhyngwladol er mwyn cyfyngu ar effaith y nwyon sy'n cynhesu'r blaned.

Heb gytundeb gallai tymheredd y byd godi'n uwch na'r ddwy radd sy'n cael eu hamcangyfri ar hyn o bryd.

Dau bwnc llosg yw cytuno maint gostwng allyriadau carbon a sut mae talu am hynny.

Er mwyn deall y pynciau cymhleth hyn mae BBC Cymru wedi comisiynu arolwg am agweddau pobl Cymru at broblem fyd-eang.

Mae'r sampl rhwng Medi a Hydref yn awgrymu'n gryf fod pobl yn meddwl bod lle i boeni am newid hinsawdd.

Hinsawdd
'Rhai ddim yn siwr pa mor ddibynadwy yw'r dystiolaeth wyddonol'

Mae ymchwil BBC Cymru'n awgrymu bod 93% o bobl Cymru yn credu bod hinsawdd y byd yn newid.

Ac mae 72% yn credu y dylai Llywodraeth Prydain arwain y ffordd wrth daclo'r broblem - hyd yn oed os oes angen deddf i newid ymddygiad pobl.

Er bod 75% yn credu bod y rhan fwyaf o'r newid hinsawdd diweddar oherwydd ymddygiad dynol, mae 52% yn credu na fydd unigolion yn gwneud gwahaniaeth os yw gwledydd eraill yn defnyddio mwy o danwydd ffosil.

Cyn diwedd y flwyddyn mae Lorraine Whitmarsh o Brifysgol Caerdydd yn cyhoeddi ei hymchwil am agwedd pobl at gynhesu byd-eang.

"Dwi'n teimlo bod yr arolwg yn fwy positif na sawl gwaith ymchwil diweddar arall.

'Pryder'

"Yn sicr, mae'n adleisio rhai agweddau ar bolau piniwn eraill sy'n awgrymu bod pobl yn credu bod newid hinsawdd yn digwydd, bod hynny'n bryder ac y gall unigolion gyfrannu at ddelio â'r broblem."

Eto, meddai, mae polau piniwn eraill eleni wedi awgrymu bod pobl yn blino ar rai straeon newid hinsawdd.

"Maen nhw'n credu bod gormod o orliwio ac maen nhw wedi cael llond bola ar ddelweddau sy'n creu dychryn yn ddiangen," meddai.

"Dydyn nhw ddim yn sicr pa mor ddibynadwy yw'r dystiolaeth wyddonol ac mae hyn yn eu drysu nhw."

Trawiadol

Dywedodd Dr Simon Jones o Brifysgol Morgannwg fod y nifer oedd yn credu y dylai Llywodraeth Prydain arwain y ffordd yn drawiadol.

"Mae'n ddiddorol oherwydd y disgwyl yw y bydd Llywodraeth Prydain yn cymryd camau i newid y ddeddf ac yn y blaen.

"Efallai bod hon yn wahanol i agwedd arferol pobol at lywodraeth ..."HEFYD
Twyni 'mewn peryg o ddiflannu'
30 Hyd 08 |  Newyddion
Newid barn ar newid hinswadd
17 Ebr 07 |  Newyddion
Newid hinsawdd: 'Brawychus'
07 Tach 07 |  Newyddion
Newid Hinsawdd: Lansio gwefan
30 Rhag 07 |  Newyddion
Newid hinsawdd: 'Anghyfrifol'
14 Chwef 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific