British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 26 Tachwedd 2009, 06:37 GMT
Sir yn cau cartrefi gofal?

Cartre Tawelan
Mae'r cyngor yn ymgynghori ynglyn a dyfodol cartrefi preswyl

Mae pryder yn Sir Gaerfyrddin y gallai cynllun ad-drefnu gofal i'r henoed arwain at gau chwech o gartrefi preswyl.

Dywed y cyngor sir eu bod yn ad-drefnu eu gwasanaethau gofal ac na fydd unrhyw benderfyniad terfynol tan ddiwedd y cyfnod ymgynghori ym mis Mawrth.

Ond yn ôl Peter Hughes Griffiths, arweinydd yr wrthblaid ar y cyngor, ystyriaethau ariannol nid gofal sy tu cefn i'r cynlluniau.

Yn nhre Caerfyrddin mae'r cyngor yn ystyried cynllun i gau cartrefi preswyl Argel yn Nhre Ioan a Tawelan yng Nghaerfyrddin.

Byddai cartref newydd wedyn yn cael ei godi ar safle Argel.

Hefyd dan fygythiad posib mae cartrefi preswyl St Paul's a Chaemaen yn Llanelli, Tegfan yn Rhydaman a Glanmarlais yn Llandybie.

Yn ol y cyngor mae angen trefn gofal mwy hyblyg yn y dyfodol oherwydd fod mwy a mwy o bobl yn dewis byw yn annibynnol wrth fynd yn hyn.

Oherwydd hynny, medd llefarydd, bydd angen llai o lefydd mewn cartrefi preswyl traddodiadol.

Ond mae Mr Griffiths, arweinydd grŵp Plaid Cymru, yn amau mai cymhellion arianol yw'r prif reswm.

"Ac mae 'na deimlad eu bod yn ymosod ar y rhai gwanllyd yn ein cymdeithas sydd angen ein help.

Adeilad newydd

"Rydyn ni wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus er mwyn i bobl gallu dweud eu dweud."

Eisoes bu cyfarfodydd cyhoeddus yn Llanelli.

Yn ôl llefarydd ar ran y cyngor sir, cafodd cynllun 10 mlynedd ei dderbyn yn 2003 a hynny gan y cyngor llawn.

Mae'r cynllun yn sôn am gau dau gartre yng Nghaerfyrddin a chodi adeilad newydd.

"Yr hyn sy wedi digwydd yw ein bod ni wedi dechrau'r broses ymgynghori yn gynt na'r disgwyl," meddai Bruce McLernon, Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai'r cyngor.

Dywed y cyngor fod yna fwy o alw gan yr henoed am ofal yn y gymuned yn hytrach na llefydd mewn cartrefi gofal.

"Byddai staff sydd ddim eu hangen mewn cartrefi gofal yn cael cynnig swyddi 'gweithio yn y gymuned'," meddai Mr McLernon.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific