British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Tachwedd 2009, 20:39 GMT
Ailagor hen draciau i'r cyhoedd?

Disused railtrack in south Wales
Cafodd y rheilffyrdd eu cau yn yr 1960au

Fe allai rheilffyrdd gafodd eu cau'n sgil newidiadau Beeching yn yr 1960au ailagor.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi gofyn i Network Rail gynnal astudiaethau o ddwy reilffordd.

Mae'r llinellau rhwng Llangefni ar Ynys Môn a Bangor, a rhwng Aberdâr a Hirwaun yng Nghwm Cynon.

Yn y ddau leoliad, mae'r rheilffyrdd yn bodoli o hyd er nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio.

"Fe allai hyn roi hwb economaidd i Ynys Môn a chefnogi cynlluniau i ymestyn teithiau rhwng Llangefni ac Amlwch," meddai arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn y Cynghorydd Clive McGregor.

"Da ni'n cefnogi'r syniad ac fe fydden ni'n barod i chwarae'n rhan yn hwyluso'r broses.

"Dwi'n bersonol wedi derbyn nifer o sylwadau cadarnhaol oddi wrth bobl sy'n ymweld â'r ynys ac sy'n dweud byddai rheilffordd ac iddi hanes o deithiau trenau stêm yn denu twristiaid i Ynys Môn."

Fe gafodd y penderfyniad i gynnal arolwg ei gyhoeddi gan y Dirprwy Brif Weinidog, Ieuan Wyn Jones, wrth iddo annerch pwyllgor menter a dysgu'r Cynulliad fis Hydref.

Traciau mewn lle

Dywedodd Aelod Cynulliad Ynys Môn bod dau leoliad yn enwedig o ddiddordeb am na chafodd y traciau eu codi pan ddaeth y gwasanaethau i ben.

"Am y tro 'da ni'n edrych ar ardaloedd ble mae'r traciau mewn lle ac mae'n haws cyflwyno gwasanaeth newydd," meddai'r gweinidog.

"Mae'n bosib bod lleoliadau eraill yng Nghymru ble byddwn ni'n teimlo ei bod hi'n werth edrych ar y fath wasanaethau, ble mae yna draciau ond dim gwasanaeth."

Roedd yr orsaf wreiddiol yn Llangefni'n rhan o lein ganolog Ynys Môn oedd yn rhedeg o Gaerwen i Amlwch ac yn dyddio'n ôl i'r 1860au.

Cafodd ei gau i deithwyr yn 1964 fel rhan o'r toriadau mawr ddaeth yn sgil adolygiad Beeching o drenau.

Parhaodd yr orsaf i wasanaethau'r diwydiant cludo hyd at yr 1990au

Yn yr un modd fe gaeodd rheilffordd Hirwaun yn sgil newidiadau Beeching ond fe barhaodd i chwarae rôl yn y broses o gludo glo yn Ne Cymru.

Mae Network Rail yn barod wedi dechrau gweithio ar gasglu tystiolaeth ar gyfer yr astudiaeth drwy dorri tyfiant yn ôl o ochrau'r traciau er mwyn archwilio cyflwr y rheilffyrdd.

Mae disgwyl i'w adroddiad gael ei gyhoeddi'r flwyddyn nesaf.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific