British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 2 Tachwedd 2009, 17:35 GMT
Caffi ucha Cymru yn cau ei ddrysau

Hafod Eryri
Cafodd yr adeilad ei agor yn swyddogol ym mis Mehefin

Dros bedwar mis ers agor Hafod Eryri yn swyddogol fe fydd yn cau'r drws - dros fisoedd y gaeaf.

Wedi'r holl wario a'r holl ymdrech i godi'r arian fydd 'na ddim lloches i'r cerddwyr fydd yn cyrraedd copa'r Wyddfa tan ddechrau'r gwanwyn.

Dywed Parc Cenedlaethol Eryri eu bod wedi cael haf llwyddiannus iawn.

Ond mae'r gwaith o ddadgomisiynu'r adeilad yn cychwyn yr wythnos yma.

Dros y dyddiau nesaf, fe fydd staff y parc cenedlaethol a Rheilffordd Yr Wyddfa yn paratoi'r adeilad i oroesi'r gaeaf.

Dros fisoedd y gaeaf fydd 'na ddim adnoddau ar gael i gerddwyr yn Hafod Eryri.

Dim bwyd na diod

Fydd 'na ddim toiledau, ddim caffi, ddim lloches na threnau.

Bydd setiau teledu yn cael eu symud, bydd y siop a'r caffi yn cael ei wagio yn gyfan gwbl a bydd y dŵr yn cael eu tynnu o'r tanciau a'r pibellau cyn cloi'r adeilad yn ddiogel tan y gwanwyn nesaf.

Y tu mewn i Hafod Eryri
Fe fydd y ganolfan groeso a'r caffi ar gau dros y gaeaf

Dywedodd Aneurin Phillips, Prif Weithredwr Awdurdod y Parc, sy'n berchen ar yr adeilad, bod y prosiect yma wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y misoedd diwethaf.

"Mae'r diddordeb yn yr adeilad wedi bod yn anfesuradwy.

"O ganlyniad mae wedi bod o fudd sylweddol i'r economi lleol.

"Roeddem yn gwybod y bydda 'na gynnydd yn nifer yr ymwelwyr â'r copa, ond wnaethon ni ddim rhagweld cymaint o gynnydd ag a gafwyd.

"Rydym yn gwybod bod bron i 24,000 o gerddwyr wedi bod ar Yr Wyddfa yn ystod misoedd Mehefin, Gorffennaf ac Awst sy'n gynnydd o 24% o'i gymharu â'r un cyfnod y flwyddyn ddiwethaf.

"Mae hyn yn naturiol yn newyddion da iawn i'r ardal gyfan."

'Tymor prysur'

Roedd yr hen adeilad yn cau bob gaeaf ac mae Hafod Eryri yn dilyn yr un drefn.

Gan fod y tywydd yn gwaethygu cymaint dros y gaeaf, does dim modd i'r trenau deithio i'r copa oherwydd y gwynt, eira a rhew.

Dywedodd Swyddog Marchnata Rheilffordd Yr Wyddfa, Jonathan Tyler, bod hi wedi bod yn dymor prysur.

"Rydym nawr yn edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf a gobeithio y bydd y flwyddyn nesaf yr un mor brysur.

"Mae'n edrych yn addawol iawn."

Yr unig ffordd i gyrraedd y copa dros y gaeaf ydi drwy gerdded a hynny gyda'r dillad addas ac wedi edrych ar ragolygon y tywydd cyn cychwyn ar y daith.HEFYD
Agor canolfan ar gopa'r Wyddfa
12 Meh 09 |  Newyddion
Canolfan newydd Hafod Eryri
12 Meh 09 |  Newyddion
Pryder cwynion caffi'r Wyddfa
30 Medi 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific