British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 22 Hydref 2009, 12:30 GMT 13:30 UK
Llafur: Pwy sy'n cefnogi pwy

gan Aled ap Dafydd
Gohebydd gwleidyddol BBC Cymru

Edwina Hart, Huw Lewis a Carwyn Jones
Mae tri yn y ras i geisio olynu Rhodri Morgan

Gyda'r amser ar ben ar gyfer enwebiadau mae wedi dod yn fwy amlwg pwy sy'n cefnogi pwy o fewn rhengoedd Llafur yn y ras i olynu Rhodri Morgan.

Hanner dydd dydd Iau oedd y cyfle ola i aelodau seneddol, aelodau cynulliad, cynrychiolydd y blaid yn senedd Ewrop yn ogystal ag undebau Llafur a changhennau etholaethol fynegi pwy fyddai orau ganddynt.

Bydd aelodau'r Blaid yn derbyn eu papurau pleidleisio ar gyfer yr etholiad ddechrau Tachwedd.

Dros y dyddiau diwethaf mae'r tri ymgeisydd wedi bod yn amlinellu eu polisïau mewn cyfres o gyfarfodydd ledled Cymru.

Wrth lansio ei ymgyrch yn ei etholaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr dywedodd Carwyn Jones y byddai'n arweinydd ar gyfer Cymru gyfan.

Pwy sy'n cefnogi pwy
EDWINA HART -
9 ACau: Rosemary Butler, Christine Chapman, Jeff Cuthbert, Andrew Davies, Janice Gregory, Edwina Hart, Jane Hutt, Val Lloyd, Sandy Mewies, Gwenda Thomas
3 ASau: Paul Murphy, Don Touhig, Martin Caton
Sefydliadau: Unite, CWU, Aslef, Community

CARWYN JONES -
8 ACau: Leighton Andrews, Lorraine Barrett, Jane Davidson, Alun Davies, Brian Gibbons, John Griffiths, Lesley Griffiths, Carwyn Jones, Carl Sargeant
14 ASau: Nick Ainger, Kevin Brennan, Chris Bryant, Ann Clwyd, Paul Flynn, Hywel Francis, David Hanson, Huw Irranca-Davies, Ian Lucas, Madeleine Moon, Albert Owen, Chris Ruane, Mark Tami, Betty Williams
Sefydliadau: Unsain

HUW LEWIS -
6 ACau: Irene James, Ann Jones, Huw Lewis, Lynne Neagle, Karen Sinclair, Joyce Watson
5 ASau: Nia Griffith, Dai Havard, Sian James, Martyn Jones, Jessica Morden
Sefydliadau: Y Blaid Gydwethredol
Ffynhonnell: Llafur Cymru

Dyfodol y Gwasanaeth Iechyd, meddai fyddai'n, chwarae rhan allweddol yn ei ymgyrch gan osod her amlwg i un o'i wrthwynebwyr, y Gweinidog Iechyd presennol Edwina Hart.

Mae Mr Jones hefyd yn addo:

• gwasanaethau cyhoeddus cryf all warchod pobol Cymru

• economi deinamig gyda'r prif sylw ar swyddi yn y diwydiant cynhyrchu, prentisiaethau a swyddi gwyrdd

• gwella gofal iechyd, gwneud hi'n haws i ymweld â meddyg teulu a gwella gwasanaethau ambiwlans

• cynlluno cyllido ar gyfer adeiladau ysgolion

• gofal plant fforddiadwy a pholisïau i edrych ar ôl plant Cymru.

Mae Edwina Hart yn addo 'llais cryf ar gyfer Cymru Gref" yn ei maniffesto gan ail gydio mewn 'gwerthoedd Sosialaidd Cymreig traddodiadol.'

Bu Mrs Hart yn rhoi sylw i'w phrofiad yn y llywodraeth. Ers 1999 mae hi wedi bod yn Weinidog Cyllid, Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a bellach hi yw'r Gweinidog Iechyd.

Pe bai'n cael ei hethol yn arweinydd a Phrif Weinidog mae hi'n addo:

• ail siapio polisi economaidd gan sefydlu 'partneriaethau cymdeithasol' a cheisio manteisio ar fusnesau cynhenid Cymreig

• ymrwymo i gael gwared a thlodi plant drwy fuddsoddi mewn amgylchiadau fydd yn creu llwyddiant yn hytrach na gwneud yn iawn am sgil effeithiau methiant

• tanlinellu pwysigrwydd ynni adnewyddol, "rhaid edrych ar ynni niwclear gyda'r lefel uchaf o ddrwgdybiaeth ".

• ceisio denu yn ol i Gymru y rhai sydd wedi gadael am swyddi eraill.

O dan y faner 'gadewch i Lafur fod yn Llafur' mae Huw Lewis yn dweud fod ei ymgyrch am yr arweinyddiaeth yn un y dylid ei chymryd o ddifri.

Rhodri Morgan
Bydd Rhodri Morgan yn camu o'r llwyfan ym mis Rhagfyr

Yn ei filltir sgwâr yn Aberafan y lansiodd Mr Lewis ei ymgyrch a dywedodd wrth ei gefnogwyr "dwi yn yr ornest i ennill y frwydr o ran syniadau a rhoi'r weledigaeth sydd ei angen ar gyfer y blaid yr ydym yn ei charu"

Pum addewid sydd yn ganolbwynt i'w faniffesto:

• sefydlu 'cronfa cyfleoedd' i helpu plant difreintiedig

• sefydlu partneriaeth swyddogol rhwng llywodraeth, undebau llafur a busnesau er mwyn sefydlu targedau economaidd tymor hir

• cytundeb aml bleidiol ar reoli newid hinsawdd

• adnewyddu ymrwymiad i'r gwasanaeth iechyd, rhoi buddiannau'r claf yn gyntaf, cefnogi criwiau ambiwlans a gostwng amseroedd aros ar gyfer triniaethau.

• canfod atebion ymarferol i'r prinder o dai fforddiadwy

Bydd y tri ymgeisydd yn cymryd rhan mewn pump cyfarfod led led Cymru ac mae gan aelodau hyd at Dachwedd 26ain i fwrw eu pleidlais.

Mae disgwyl y canlyniad "tua 4 o'r gloch" Ddydd Mawrth y Rhagfyr 1af yn ol gwefan swyddogol yr ymgyrch.

Ond bydd yn rhaid i'r enillydd ddisgwyl wythnos ar ol hynny cyn olynu Rhodri Morgan fel Prif Weinidog.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific