British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 20 Hydref 2009, 17:35 GMT 18:35 UK
Babi P: Ymateb cyrff iechyd

Plentyn (Llun cyffredinol)
Cafodd yr adroddiadau eu cyhoddi ddydd Mawrth

Mae nifer yr adolygiadau o achosion difrifol sy'n ymwneud â phlant yng Nghymru wedi dyblu yn ôl dau gorff gofal iechyd.

Yn ôl Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ac Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) cafodd 17 o achosion eu hadolygu yn 2007 o'i gymharu â 34 yn 2008.

Mae'r ddau gorff iechyd wedi cyhoeddi tri adroddiad mewn ymateb i farwolaeth Babi Peter yn Haringey, Llundain.

Nod yr adroddiadau yw gwella'r strwythurau er mwyn diogelu ac amddiffyn plant Cymru.

Mae adroddiad yr AGGCC yn dangos bod yna gynnydd o bwys wedi bod yn nifer yr adolygiadau o achosion difrifol, ac yn dweud bod yna ormod o ddibyniaeth ar weithwyr cymdeithasol.

Anafiadau

Mae adroddiad Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru yn galw am wella rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau er mwyn amddiffyn plant.

Daw'r adroddiadau ar ôl achos Peter Connolly, babi 17 mis oed oedd a dros 50 o anafiadau pan fu farw.

Roedd hyn er gwaetha'r ffaith fod y gwasanaethau cymdeithasol yn ymwybodol o'r sefyllfa deuluol.

Bu'r awdurdodau yn ymweld â'r cartre dros 60 o weithiau.

Methodd gweithwyr cymdeithasol a meddyg ymyrryd na symud y babi o'r cartre.

Y tri adroddiad a gyhoeddwyd yng Nghymru ddydd Mawrth oedd:

  • Diogelu ac Amddiffyn Plant yng Nghymru: Adolygiad o Awdurdodau Lleol a Byrddau Lleol Diogelu Plant.
  • Gwella Arfer er mwyn Amddiffyn Plant yng Nghymru: Archwiliad o swyddogaeth adolygiadau Achos Difrifol.
  • Diogelu ac Amddiffyn Plant yng Nghymru: Adolygiad o'r trefniadau sydd wedi eu sefydlu ar draws Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru.

Cafodd Byrddau Lleol Diogelu Plant eu sefydlu yn 2006 ac maent yn cynnwys cynrychiolwyr y gwasanaethau cymdeithasol, swyddogion iechyd a'r heddlu.

Ond dywed AGGCC nad oedd nifer o'r Byrddau yn "ymgymryd â'u swyddogaethau yn effeithiol."

Hefyd roedd rhai asiantaethau, drwy beidio mynychu, yn "methu yn y ddyletswydd o gyd-weithio."

Archwiliadau

"Mae cyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd ynglyn ag amddiffyn plant ar gael ymhlith gweithwyr proffesiynol a sefydliadau ar draws Cymru, ond nid yw hyn yn cael ei rannu mewn modd sy'n sicrhau'r effaith a'r budd gorau, ond gellid gwneud hynny drwy well cydlyniant a threfn," meddai adroddiad AGGCC.

Dywed adroddiad gan AGIC f od pryder nad yw'r holl staff sy'n gweithio i'r gwasanaeth iechyd wedi derbyn archwiliadau gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Mae adroddiad AGIC cynnwys 26 o argymhellion gyda'r bwriad o wella trefniadau amddiffyn a diogelu plant ar draws sefydliadau gofal iechyd yng Nghymru.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific