British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 20 Hydref 2009, 12:06 GMT 13:06 UK
Cyhoeddi cyllid cyfalaf £120m

Andrew Davies
Cytunwyd ar ddyraniadau ar gyfer symiau hyd at £121.3 miliwn

Cafodd buddsoddiad cyfalaf gwerth mwy na £120 miliwn ar gyfer 2010/11 ei gyhoeddi gan y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus, Andrew Davies.

Y bwriad yw adeiladu tai, darparu ysgolion ac ysbytai gwell a diogelu swyddi.

Cytunwyd ar ddyraniadau ar gyfer symiau hyd at £121.3 miliwn o Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Bydd y buddsoddiad hwnnw'n dyblu a mwy, i dros £300 miliwn, gydag arian o gyllidebau cyfalaf yr adrannau, rhannau eraill o'r sector cyhoeddus, a'r sectorau gwirfoddol a phreifat.

Dyrannwyd arian i'r deg prosiect canlynol:

• £20 miliwn ar gyfer tai fforddiadwy.

• £35 miliwn ar gyfer Gweithfeydd Dysgu Glynebwy gan gynnwys darpariaeth ysgol 3-16 a chanolfan chwaraeon/hamdden a'r celfyddydau.

• £12 miliwn ar gyfer Campws Dysgu Taf Elái

• £5.3 miliwn ar gyfer adeiladau ysgol yng Ngwynedd.

• £10 miliwn ar gyfer tair Canolfan Cydgysylltu Strategol.

• £15 miliwn ar gyfer canolfan gelfyddydau a gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Bangor.

• £8.5 miliwn ar gyfer Canolfan Gofal mewn Argyfwng yn Ysbyty'r Tywysog Siarl.

• £8 miliwn ar gyfer Ysbyty Plant Cymru.

• £6.5 miliwn ar gyfer Oriel Gelf Glyn Vivian, Abertawe.

• £975,000 ar gyfer gosod goleuadau eco o amgylch 17 heneb.

Dywedodd y Gweinidog: "Pwyllgor Buddsoddi Cyfalaf Strategol y Cabinet sy'n gyfrifol am gadw llygad ar y broses o roi'r Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol ar waith, ac yr wyf wedi penodi panel o arbenigwyr annibynnol i gynghori'r Gweinidogion.

"Mae gan aelodau'r panel brofiad helaeth mewn meysydd megis cynllunio, datblygu, ariannu a chyflawni prosiectau a rhaglenni cyfalaf mawr, ac maent eisoes wedi gallu ychwanegu gwerth sylweddol i'r gwaith o ddatblygu'n agenda buddsoddi.

"Mae hon yn ffordd gyffrous ac arloesol o fuddsoddi mewn prosiectau cyfalaf ac mae'n sicrhau buddiannau aruthrol yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni.

"Yn ogystal â darparu gwasanaethau cyhoeddus o'r radd flaenaf, bydd y prosiectau hyn yn rhoi'r hwb angenrheidiol i'r diwydiant adeiladu sydd wedi dioddef llawer yn ddiweddar. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn creu neu'n cefnogi dros 3,000 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu."HEFYD
Cyllideb ddrafft: Rhybudd
05 Hyd 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific