British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 20 Hydref 2009, 05:53 GMT 06:53 UK
Tlodi tanwydd: Rhybudd elusennau

Tn nwy
Yn ol yr elusenau mae 320,000 o gartrefi Cymru yn diodde tlodi tanwydd

Mae'n rhaid i Lywodraeth y Cynulliad wneud mwy i gynorthwyo pobl sy'n cael trafferthion i dalu am gynhesu eu tai, yn ôl nifer o elusennau Cymru.

Daeth 12 o'r elusennau ynghyd yng Nghaerdydd ddydd Mawrth i bwyso ar Lywodraeth y Cynulliad i lunio strategaeth i fynd i'r afael â 'thlodi tanwydd.'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad y bydd strategaeth yn cael ei gyhoeddi yn y dyfodol agos.

Mae ymgyrch yr elusennau yn cael ei harwain gan Lais Defnyddwyr Cymru ac NEA Cymru.

Dywed ymgyrchwyr fod pobl sy'n dioddef o dlodi tanwydd yn parhau i'w chael hi'n anodd talu biliau ynni.

Dros 10% o incwm

Y diffiniad o 'dlodi tanwydd' yw person sy'n gwario dros 10% o'i incwm ar ynni.

Yn ôl yr elusennau mae nifer o gleifion, sy'n methu gadael y tŷ, yn gwario dipyn mwy na 10%.

Maen nhw'n cyfeirio at gleifion canser sy'n wynebu cynnydd mawr yn eu biliau ar ôl iddyn nhw gael triniaeth radiotherapi oherwydd bod nhw'n teimlo effaith yr oerfel.

Mae angen i ni weithredu ar fyrder os ydym am greu gwlad lle mae tlodi tanwydd yn rhan o'r gorffennol yn hytrach na'r presennol
Maria Battle, Llais Defnyddwyr Cymru

Yn ôl y Cynghrair Elusennau, mae angen i Lywodraeth y Cynulliad greu cynllun sy'n dangos sut a phryd y bydd tlodi tanwydd yn cael ei ddileu yng Nghymru.

Dywed y Cynghrair fod tlodi tanwydd yn effeithio ar 320,000 o gartrefi yng Nghymru.

Mae'r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Jane Davidson, yn dweud ei bod hi'n cymryd y broblem o ddifri, ac y bydd strategaeth newydd yn cael ei gyhoeddi yn yr wythnosau nesa.

Yr elusennau sy tu cefn i'r ymgyrch yw Cyngor ar Bopeth, Age Concern Cymru, Cyngor ar Bopeth Cymru, Age Concern Cymru a Help the Aged Cymru, Cartrefi Cymunedol Cymru, Plant yng Nghymru, Canolfan Eco Gorllewin Cymru, Cymorth Canser Macmillan, Shelter Cymru, Anabledd Cymru, Oxfam Cymru, Gofal a Thrwsio Cymru, Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru, NEA Cymru a Llais Defnyddwyr Cymru.

'Cyni economaidd'

Dywedodd Maria Battle, uwch gyfarwyddwr Llais Defnyddwyr Cymru: "Ceir tair neges syml yn siarter tlodi tanwydd Cymru, sy'n galw'n glir am weithredu gan y llywodraethau sydd yn San Steffan a Bae Caerdydd, ein hawdurdodau lleol, a phob un ohonom sy'n poeni am bobl yng Nghymru.

"Y gaeaf hwn, bydd gormod o bobl yn gorfod dewis rhwng gwresogi eu cartrefi a rhoi bwyd ar y bwrdd.

"Mae angen i ni weithredu ar fyrder os ydym am greu gwlad lle mae tlodi tanwydd yn rhan o'r gorffennol yn hytrach na'r presennol, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o gyni economaidd."HEFYD
Ymgyrch: Anelu at leihau biliau
24 Gorff 09 |  Newyddion
Plant cefn gwlad: 'Ar eu colled'
17 Hyd 09 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific